Březen 2018

Broušení kostí a ničení těla

28. března 2018 v 13:02 | júdanša
V úvodu kníhy Júdó japanese physical culture od Arima Sumimoto (v té době 4.dan Kódókan), z roku 1908, anglická verze vydaná v Tokiu je publikována kaligrafie, kterou admirál Tógó Heihačiró ( jap. hrdina z rusko-japonské války ) napsal pro autora knihy.


Je tam napsáno dle anglického překladu "Grinding the bones and pulverizing the body". alluding to the strenuous efforts one must make in order to succeed in any line of work.
Snad se to do češtiny dá přeložit jako "Broušení kostí a ničení těla". celkově ve významu zmínky o namáhavém úsilí, které se musí udělat, pro úspěch v jakékoli práci.
Dále je pak v předmluvě autora k této kaligrafii vysvětlení, že obsah znaků kaligrafie: "exhorts on to render, in a spirit of utmost sincerity, untiring efforts for the cause of one's country. Judo, be it observed, is a short-cut for fostering such aims."
vyzývá každého k odevzdání se v duchu naprosto upřímného, neúnavného úsilí o cíle své země. Judo ve zkratce sleduje podporování těchto cílů.

Kniha i obsah odráží svojí dobu a prostředí svého vzniku, nicméně je to pozoruhodný materiál k pochopení různých souvislostí v džúdó (historických, technických). Jedná se ještě o období, kdy Kanó Džigoró nezformuloval svoje ideje k džúdó (Maximálně efektivní využívání energie. Prospěch pro sebe i ostatní.). K tomu došlo postupně, až později. Poprvé představeny byly tyto ideály až kolem roku 1922.