Červen 2016

Slova Džigoró Kana - část 9

30. června 2016 v 18:16 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Princip Džúdó, je-li použit pro tělovýchovu,
vybuduje nejrobustnější, zdravé tělo;
pokud se použije na zlepšení společnosti a vše potřebné k životu,
zvýší pohodu lidí;
pokud se použije na všechny obory podnikání,
pozvedne výsledky obchodu;
pokud se použije na dokonalost energie každého jednotlivce,
posílí sílu národa.

柔道の原理は、
これを体育に応用すれば、最も強健なる身体を作り、
これを衣食住や社交の改善に応用すれば、国民の
幸福を増進し、経済をゆたかにし、
これを各般の事業に応用すれば、
その事業の成績を挙げ、各個人の力を充実せしめ、
国力を新興せしむることになる。

The principle of Judo, if applied for physical education,
will build a most robust, healthy body;
if applied to improve society and the necessities of life,
will increase the well-being of the people;
if applied to all fields of business,
will lift the results of commerce;
if applied to the perfection of each individual's energy,
will bolster the power of the nation.


Slova Džigoró Kana - část 8

29. června 2016 v 18:14 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
To, co je nazýváno Džúdó je báječná, univerzální Cesta.
Jeho aplikace mohou být rozděleny do různých typů dle aktuálních okolností;
jedná se o bojové umění, tělesné vzdělání,
intelektuální a mravní výchovu,
jakož i způsob každodenního života.

そしてそれを応用する事柄の種類によって
色々の部門に分かれ、武術ともなり、
体育ともなり、智育徳育ともなり、
実生活の方法ともなるのである

That which is called Judo is a great, universal Way.
Its applications can be divided into various types
of actual circumstances; it is a martial art, physical
education, intellectual and moral education,
as well as a method of everyday life.


Slova Džigoró Kana - část 7

28. června 2016 v 18:13 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Vstup na Cestu a stále postupuj pomocí techniky.
技より入って道に進め
Enter and progress along the Way
through technique.

Cestou 道 (japonsky Dó, odkazuje na taoistický princip Dao) se myslí "utvářet život". Pomocí cvičení techniky džúdó zlepšovat svůj život.


Učení se Ukemi - japonský způsob

20. června 2016 v 18:19 | júdanša |  Waza (Technika)
Našel jsem pěknej obrázek z japonkého webu věnovaného školnímu vzdělávání.

Obrázek je sice velmi malý, ale dá se z něj krásně pochopit, jak učit/naučit se pádům Ukemi (sami, či se soupeřem).


Taktéž podrobné vysvětlení k metodice pádů poslouží názorné obrázky z těchto japonských odkazů:

například:


Cvičíte Happó-no-kuzuši ?

16. června 2016 v 17:31 | júdanša |  Waza (Technika)
Tentokráte spíše několik dotazů na čtenáře. Víte co je to Happó-no-kuzuši? Učil vás toto někdo? Vysvětloval vám, o co to tam jde? Cvičíte ho? Cvičite jej občas nebo pravidelně?

Kuzuši 崩し - rozbití protivníkovi rovnováhy je essencí džúdó technik nejenom u hodů. Když u protivníka narušíme jeho tělesnou rovnováhu, je pak jednodušší jej porazit - případně v Nagewaza jej hodit.

O tom pěkně pojednává video níže - cca 3 minuty dlouhé: Je tam ukázáno, co se při Kuzuši děje s těžištěm těla a že výsledná síla nutná k provedení techniky se mění. Jak? Podívejte se.

JUDO TECHNIQUES: Base of support / Center of gravity explained


Při Kuzuši se u protivníka mění rozložení váhy na jeho chodidlech. Jak jsme pochopili, tělo je v těchto pozicích vratké ("ukotvení k podlaze je menší") a je jednodušší/efektivnější na něj aplikovat techniku (potřeba méně síly k provedení hodu v případě Nage waza).

Obrázek ukazuje chodidla Ukeho v osmi směrech, kdy je na něm provedeno Kuzuši, též v osmi směrech. Černá výpň na chodidlech znázorňuje styčné plochy chodidel s podlahou. Na styčných plochách spočívá váha Ukeho a je možno pochopit, jak se liší stav s provedeným Kuzuši od rovnovážného stavu (chodidla uprostřed kruhu).

Shodneme-li se tedy, že Kuzuši je potřebné pro provedení techniky, tak jakým způsobem se jej učit? Níže jsem našel video, kde džúdisté z londýnského klubu Budokwai ukazují cvičení Happó-no-kuzuši, které je k tomu určené. Happó-no-kuzuši ( 八方の崩 ) by snad mohlo být do češtiny přeloženo jako "osm forem/způsobů/směrů rozbití rovnováhy".

Na videu je každé provedení Kuzuši do určitého směru, následováno provedením Kuzuši a hodem. V Happó-no-kuzuši se člověk zdokonaluje v Tai-sabaki (práce těla) - uči jak sladit pohyb rukou (Te-sabaki) a nohou (Aši sabaki) pro dosažení Kuzuši. Učí se poznat okamžik, kdy je u soupeře prolomena/rozbita rovnováha a je efektivní použít danou techniku, případně kterou jinou. Postupným zvládnutím jsme pak schopni vytvářet situace i komplikovanější, kdy rozbíjíme rovnováhu protivníka a můžeme EFEKTIVNĚ aplikovat naši techniku. Takto se dá poznat zkušený džúdista, že umí vytvářet tyto situace (my bychom řekli v Randori, Kanó Džigoró by možná dodal, že hlavně v běžném civilním životě a se smyslem prospěchu pro sebe a ostatní).


Happo No Kuzushi judo demonstration by The Budokwai


Kuzuši má rozměr nejenom tělesný, ale i mentální - rozbít/prolomit rovnováhu víry/odhodlání/klidu soupeře, že nás porazí, že se nic neděje. Narušení protivníkovi koncetrace má následek naší příležitosti pro útok (v životě třeba pro reakci či nabídku smíru). To už, ale souvisí se strategií a jejich druhy Go-no-sen, Sen-no-sen, Sensen-no-sen. Také s tím souvisí termín Handó-no-kuzuši ( 反動の崩し ) "rozbití rovnováhy reakcí" - o tom třeba jindy nebo tady :

Kuzuši - rozbití rovnováhy


Na závěr ještě bych rád řekl, že v knihách o džúdó (hlavně těch starých japonských do roku cca 1940) bývá Happó-no-kuzuši často vysvětlováno (diagram a fotky jak jej provádět do směrů + výklad).

Zdroj: http://www.e-budo.com/forum/showthread.php?40665-Japanese-Judo-book/page2
Autoři: Yokoyama, Sakujirou, and Oshima, Eisuke.
Název: 柔道教本 'Judo Kyohon' - Překlad názvu Instruktážní kniha o džúdo
Vydavatel: Tokyo: Daido, 1937, 5. vydání.
Poznámka: 1.vydání v roce 1923, předmluva od Džigoro Kano


Moje zkušenost je ta, že nejde-li mi provést technika, tak často je problém právě v Kuzuši, že k němu vlivem třeba postavení mých nohou, nebo nedůraznou, či nesprávnou činností rukou nebylo provedeno, nebo nebylo možné jej provést.

Cvičení, jak dosáhnout Kuzuši u protivníka je samotný základ džúdó. Išikawa a Draeger ve svojí knize Judo Training Methods k tomuto tématu píší: "Používání obou metod Kuzuši, Happó no kuzuši, Handó no kuzuši v každé tréninkové jednotce zvýší tvoji úroveň techniky džúdó".

Učební japonský fotoseriál ke Kuzuši, Taisabaki, Happó-no-kuzuši lze nalézt zde:

Tím je téma Happó-no-kuzuši snad vyčerpáno.

Japonský podnikatel roku Nobumasa Cucui - džúdó pilíř jeho sebedůvěry

14. června 2016 v 18:08 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Ve včerejší Mladé Frontě Dnes (13.6.2016) je zajímavý rozhovor s japonským podnikatelem roku panem Nobumasa Cucui (Nobumasa Tsutsui) - obor vývoj katetrů/zdravotnická technika.
Mimo jiné píše i o tom, že jedna z jeho dvou zkušeností, které stojí za jeho vnitřní sebedůvěrou dokázat/dotáhnout do konce věci, byl trénink a soutěžení v džúdó na Střední škole.

Citace z článku:
"Jaké jste měl zkušenosti, než jste se do tohoto byznysu pustil?
Vystudoval jsem ekonomickou fakultu, nevěděl jsem vůbec nic o medicíně. Ale opravdu jsem chtěl zachránit život své dceři, studoval jsem po večerech odborné žurnály, věřil jsem tomu, že se mi to může podařit. Navštěvoval jsem mnoho výzkumníků, mluvil se spoustou doktorů. Takhle vnitřní sebedůvěra stála na dvou zkušenostech. Odmala jsem dělal judo, na střední škole jsem byl členem judistického týmu, se kterým jsme vyhráli několik soutěží. A pak jsme se stali šampióny Japonska. Viděl jsem, že je možné to dokázat.

A ta druhá zkušenost?
Ta už je spojena s byznysem. Společnost mého otce, která vyráběla vinylovou hmotu, byla velmi zadlužená, otec prohlašoval, že takové dluhy nebude moci splatit ani za 70 let. Chtěl vyhlásit bankrot. Já jsme pro něj tehdy pracoval. Přesvědčil jsem ho, at to nedělá, protože jsem věděl, že se z toho můžeme dostat. A dluh jsme splatili za sedm let. Důležité je se nikdy nevzdávat. Pokud si myslím, že něco můžu udělat, je vždy v lidských silách to udělat.

Myslíte, že je pro podnikatele důležité, aby třeba sportovali? Pomůže jim to v jejich budoucí kariéře?
Nemusí jít zrovna o sport, platí to pro jakoukoliv lidskou činnost, pro cokoliv. musíte mít silné odhodlání, něco zkusit a věřit, že nakonec uspějete. Stejně jako s těmi dluhy. Měl jsem dvě možnosti. Buď utéct, to by bylo snadné, nebo to vše splatit. Mnohem složitější cesta , ale lepší pro člověka."
Odkaz na článek na internetu:

English short description about content of article:
Interview with Mr. Nobumasa Tsutsui - japanese entrepreneur Of The Year 2016. Intereresting interview. He spoke about his two main experiences, which created his strong internaly self-confidence for his ability to do things to end. One is his judo training and competition in his youth.

Slova Džigoró Kana - část 6

13. června 2016 v 10:40 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Dnes další plakát od Kódókan Institutu:

Skutečným cílem studentů Džúdó je
osvojit si Cestu;
nezapomeňte, že cvičení techniky
je prostředkem k tomuto.

柔道の修行者は道を体得する
ことが本当の目的であって、
技術の練習は手段である
ということを忘れてはならぬ。

The true objective of Judo students is
to master the Way;
do not forget that the practice of technique
is the means to that mastery.

To co Džigoró Kanó myslí výrazem "učit se Cestě" / "osvojit si Cestu" je trénink pro lepší život.

Slova Džigoró Kana - část 5

10. června 2016 v 18:14 | júdanša

Cokoliv děláte s úmyslem provést to dokonale,
tak musíte použít energii vašeho těla a ducha co nejvíce efektivně,
aby se dosáhlo tohoto cíle;

To může být vnímáno v souladu se Skvělým způsobem.
Pojmenoval jsem tento Skvělý způsob "Džúdó".


何事をするも、そのことを完全に仕遂げよう
と思えば、その目的を果たすために
心身の力を最も有効に働かすにある
という一貫した大道を捉えることである。

この大道を私は柔道と命名したのである。

Whatever you do, if you think to perform it to
perfection, in order to accomplish that objective
you must use the energy of your body and spirit most
effectively;
this can be perceived as consistent with the Great Way.
I named this Great Way 'Judo'.

Slova Džigoró Kana - část 4

10. června 2016 v 8:59 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Kodokan vydal další plakát: http://kodokanjudoinstitute.org/docs/007.pdf

Džúdó je cesta použítí energie/síly těla a ducha co nejvíce účinně/efektivně.
柔道は心身の力を最も有効
に使用する道である
Judo is the Way of using the energy
of body and spirit most effectively.

Poznámka:
Co nejvíce účinně/efektivně znamená, že nejúčinnější/nejefektivnější použití energie nastane, když bude použita užitečně / pro dobro / pro dobrý užitek (nejenom pro moje dobro, ale pro dobro sebe i ostatních).

Slova Džigoró Kana - část 3

3. června 2016 v 18:19 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Kódókan Institut davá k dispozici ke stažení několik plakátů s Kanovými idejemi, které se objevily při podzimních oslavách a výstavě ku příležitosti výročí Kanovo narození.
Všechny jsou ke stažení zde:

Zde je další:

柔道の修行者は、
おのおの社会に対して大使命を有するの
であるということを自覚し
精力善用・自他共栄の精神を
その身に実行してもらいたい

I want students of Judo to realize that concerning
each society, they have the great mission to
conduct oneself in the spirit of
Seiryoku Zenyo - Jita Kyoei.
(Worthy Use of Human Efforts - Mutual Prosperity)

Chci, aby si studenti Džúdó uvědomili,
že v každé společnosti
mají velké poslání chovat se v duchu
Seirjoku Zenjó - Džita Kjóei.
(Vhodné využití lidského úsilí - Vzájemná Prosperita)


Kaligrafie Džigoró Kana 4 - 修己治人

1. června 2016 v 18:23 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)

修己治人 (Džigoró Kanó podepsán jako Šinkosaï/進乎斎) (vlastněná paní Asako Jokojama)
čtení: Onore wo Osame te Hito wo Osamu
Význam: Ukáznit sebe a řídit lidi/vládnout lidem

Jedná se o konfucianistické heslo/ideu určenou vůdcům/vládcům. Podařilo se mi různě v najít více k významu této fráze z různých zdrojů o Konfúciovu učení. Nejdříve by měli ukáznit sebe a až pak jsou schopni vést lidi. Člověk by se měl sebezdokonalovat a zkoušet/testovat sebe dříve než začne řídit/vládnout jiným. To vytváří dobré vztahy.

修己治人 (Shinkosaï/進乎斎) (owned by Ms Asako Yokoyama)
Reading: Onore wo Osame te Hito wo Osamu
Meaning: Discipline oneself and govern others