Džúdó a Rei - etiketa

15. ledna 2016 v 8:21 | júdanša |  Kódókan
Další článek ze série překladů článků z webu Kodókan Institutu.


Duch a pravidla chování při Rei (pozdravu) jsou jedním ze základních aspektů učení se džúdó (tj. Seirjoku-Zenjó a Džita-Kjóei ) v dódžó. Stejně tak se také Rei stává nezbytným v každodenním životě.

Jak je uvedeno v pravidlech, "Etiketa soutěže džúdó" z roku 1967:
Při prvním setkání soutěžících, zápas začne provedením Rei (pozdravem) jako demonstrace toho, že uznáváváte charakter druhé osoby a ukazujete respekt vůči němu. Je to více než jen způsob pro lidi, kteří se navzájem podporují, duch Rei slouží jako systém pro zachování sociálního řádu, a Reihó (etiketa) jsou pravidla chování, které ji symbolizují. Džúdisté, kteří se učí Seirjoku-Zenjó a Džita-Kjóei prohlubují své uznání tohoto ducha Rei. Také je důležité, aby navenek správně prováděli etiketu jako projev tohoto.

V Kódókanu je duchu Rei poskytnut velký význam, a klademe důraz na význam etikety jako reprezentaci tohoto ducha. V cvičení džúdó nebo soutěžení, protagonisté se snaží jeden druhého porazit přepráním. Pokud dojde ke ztrátě ducha Rei, setkání/střet se ponižuje na násilnou rvačku, boj, možnost naučit se něco o veškerých hodnotách klesne na vedlejší kolej. Je snadné ztratit sebekontrolu a uchýlit se k bezohlednému chování při posedlosti vítězstvím nebo porážkou. Nicméně, zápasy v džúdó poskytují důležitou příležitost pro zušlechťování vlastní mysli a těla za udržení klidu a též přemýšlet o duchu Rei, jak udržet sebeovládání.


Etiketa, jinak známé jako Reihó, je fyzický projev ducha Rei. Zarei (pozdrav v sedě) a Ricurei (pozdrav ve stoje) se obvykle učí v dódžó. Na tyto dva typy Reihó se zaměřuje výuka, ale není to všechno. Jak je Reihó způsobem vyjádření ducha Rei, tak je důležité si uvědomit, že tento duch nesmí chybět, bez ohledu na situaci, čas nebo způsob, musí být vyjádřen. Při interakci s ostatními, každý posuzuje situace a jedná určitým způsobem. Musíte se zeptat sami sebe, zda skutečně zastupujete ideál džúdó a ducha Rei. Jde o to si uvědomit, že je rozdíl pouze mezi vyhovujícími formami Reihó, ale provedení tohoto pravého ducha tvoří jejich základ.

Po každém pozdravu je třeba přemítat o duchu, s nímž byl pozdrav proveden. Snažme se dělat správné a zdvořilé Rei, překypující upřímností. Při prvním Rei při cvičení džúdó, vy a váš soupeř se spojujete jako partneři, a pozdrav vyjadřuje význam, "Začněme, abychom se společně zlepšili (zkultivovali) prostřednictvím tohoto výcviku". Rei na konci cvičení je vyjádřením vděčnosti: "Děkuji vám za to, že jste byl můj partner." Lze říci, tak jak provádíme Rei v dódžó, tak je třeba to samé dodržovat za všech okolností, aby se náš každodenní život odehrával v duchu Džita-Kjóei.

Reference: Šiniči OIMACU, "Japonská Budó: Džúdó"

Zdroj anglické verze článku a fotografií
Judo and Rei - Etiquette

Poznámka z překladu:
Zakladatel Kódókan džúdó Kanó Džigoró v poslední třetině svého života zformuloval dva nosné filozofické principy (možná lepší slovo by bylo ideje či ideály) jeho džúdó: Seirjoku Zenjó 精力善用 "maximálně dobré (nejlepší, nejefektivnější) využítí síly" a Džita Kjóei 自他共栄 "vzájemný prospěch pro sebe a ostatní".
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.