Leden 2016

Kodokan Lecture: Judo, the way of life

29. ledna 2016 v 7:13 | júdanša |  Kódókan
V Kódókan Institutu v Tokiu se koná v seminář IJF pro trenéry a rozhodčí. IJF poskytnul na youtube cca dvouhodinový záznam přednášky v angličině pana učitele Naoki Murata (8. dan, historik Kódókanu) s názvem Kodokan Lecture: Judo, the way of life.

Níže je odkaz na záznam z 28.1.2016:
Kodokan Lecture: Judo, the way of life


Varianta Kataguruma s úchopem nad opasek

27. ledna 2016 v 0:32 | júdanša |  Waza (Technika)
Pěkné video varianty techniky hodu Kataguruma, kdy Tori drží rukáv a límec.


Info o oslavách narození Džigora Kana v Kódókanu

20. ledna 2016 v 8:09 | júdanša |  Kódókan
Během oslav narození Džigora Kana v Kodokanu koncem října loňského roku se konalo několik akcí - Den Ukigoši (výuka zaměřená na Ukigoši, na Kanovi varianty), Výstava Muzea Kodokanu, psaní kaligrafií a také společné cvičení rodičů a dětí)

Odkazy na info z akcí:

【Birthday Event】Uki-goshi Training Day
http://kodokanjudoinstitute.org/en/news/2015/10/birthday-eventuki-goshi-training-day/

【Birthday Event】Kano Shihan's Real Voice and Last Passport
http://kodokanjudoinstitute.org/en/news/2015/10/birthday-eventkano-shihans-real-voice-and-last-passport/

【Birthday Event】"Trying Calligraphy" was held
http://kodokanjudoinstitute.org/en/news/2015/11/birthday-eventtrying-calligraphy-was-held/

【Birthday Event】Parent-and-child Judo Lesson was held

http://kodokanjudoinstitute.org/en/news/2015/11/birthday-eventparent-and-child-judo-lesson-was-held/

Na výstavě Muzea Kódókanu byly k vidění desky s citáty Kana v japonštině i angličtině. Jeden text se ke mně dostal a odkazuje na smysl utkání a jednání v něm.

"If one wins in accord with the Way, or even if one loses in accord with the Way, one is not defeated.
Even if one loses while acting in accord with the Way, there is greater value than if one wins by departing from the Way."

Můj překlad:
Když někdo vyhraje v souladu s Cestou nebo když někdo prohraje v souladu s Cestou, tak nikdo neprohrál.
Jestliže někdo prohraje při chování s souladu s Cestou, tak to má větší hodnotu než když zvítězí při chování odkloněném od Cesty.

Foto z webu Kodokanu z vystavených desek s Kanovými citáty:

Džúdó a Rei - etiketa

15. ledna 2016 v 8:21 | júdanša |  Kódókan
Další článek ze série překladů článků z webu Kodókan Institutu.


Duch a pravidla chování při Rei (pozdravu) jsou jedním ze základních aspektů učení se džúdó (tj. Seirjoku-Zenjó a Džita-Kjóei ) v dódžó. Stejně tak se také Rei stává nezbytným v každodenním životě.

Jak je uvedeno v pravidlech, "Etiketa soutěže džúdó" z roku 1967:
Při prvním setkání soutěžících, zápas začne provedením Rei (pozdravem) jako demonstrace toho, že uznáváváte charakter druhé osoby a ukazujete respekt vůči němu. Je to více než jen způsob pro lidi, kteří se navzájem podporují, duch Rei slouží jako systém pro zachování sociálního řádu, a Reihó (etiketa) jsou pravidla chování, které ji symbolizují. Džúdisté, kteří se učí Seirjoku-Zenjó a Džita-Kjóei prohlubují své uznání tohoto ducha Rei. Také je důležité, aby navenek správně prováděli etiketu jako projev tohoto.

V Kódókanu je duchu Rei poskytnut velký význam, a klademe důraz na význam etikety jako reprezentaci tohoto ducha. V cvičení džúdó nebo soutěžení, protagonisté se snaží jeden druhého porazit přepráním. Pokud dojde ke ztrátě ducha Rei, setkání/střet se ponižuje na násilnou rvačku, boj, možnost naučit se něco o veškerých hodnotách klesne na vedlejší kolej. Je snadné ztratit sebekontrolu a uchýlit se k bezohlednému chování při posedlosti vítězstvím nebo porážkou. Nicméně, zápasy v džúdó poskytují důležitou příležitost pro zušlechťování vlastní mysli a těla za udržení klidu a též přemýšlet o duchu Rei, jak udržet sebeovládání.


Etiketa, jinak známé jako Reihó, je fyzický projev ducha Rei. Zarei (pozdrav v sedě) a Ricurei (pozdrav ve stoje) se obvykle učí v dódžó. Na tyto dva typy Reihó se zaměřuje výuka, ale není to všechno. Jak je Reihó způsobem vyjádření ducha Rei, tak je důležité si uvědomit, že tento duch nesmí chybět, bez ohledu na situaci, čas nebo způsob, musí být vyjádřen. Při interakci s ostatními, každý posuzuje situace a jedná určitým způsobem. Musíte se zeptat sami sebe, zda skutečně zastupujete ideál džúdó a ducha Rei. Jde o to si uvědomit, že je rozdíl pouze mezi vyhovujícími formami Reihó, ale provedení tohoto pravého ducha tvoří jejich základ.

Po každém pozdravu je třeba přemítat o duchu, s nímž byl pozdrav proveden. Snažme se dělat správné a zdvořilé Rei, překypující upřímností. Při prvním Rei při cvičení džúdó, vy a váš soupeř se spojujete jako partneři, a pozdrav vyjadřuje význam, "Začněme, abychom se společně zlepšili (zkultivovali) prostřednictvím tohoto výcviku". Rei na konci cvičení je vyjádřením vděčnosti: "Děkuji vám za to, že jste byl můj partner." Lze říci, tak jak provádíme Rei v dódžó, tak je třeba to samé dodržovat za všech okolností, aby se náš každodenní život odehrával v duchu Džita-Kjóei.

Reference: Šiniči OIMACU, "Japonská Budó: Džúdó"

Zdroj anglické verze článku a fotografií
Judo and Rei - Etiquette

Poznámka z překladu:
Zakladatel Kódókan džúdó Kanó Džigoró v poslední třetině svého života zformuloval dva nosné filozofické principy (možná lepší slovo by bylo ideje či ideály) jeho džúdó: Seirjoku Zenjó 精力善用 "maximálně dobré (nejlepší, nejefektivnější) využítí síly" a Džita Kjóei 自他共栄 "vzájemný prospěch pro sebe a ostatní".

Jak správně provádět Rei v džúdó

13. ledna 2016 v 12:11 | júdanša |  Waza (Technika)
Jedno video z kanálu YT judo channel, který spravuje Celojaponský svaz džúdó. Tentokrát na téma, jak správně provádět Rei - Ricurei (pozdrav v postoji) a Zarei (pozdrav v sedě). Jedná se o jednu z prvních věcí, kterou bychom se v džúdó měli naučit, Rei je esence a základ džúdó - "Rei ni hajimari, rei ni owaru" ( začíná a končí poklonou s úctou ). Prokazovat úctu svému sparing partnerovi, ale i soupeři v soutěžním utkání, za to že díky cvičení, zápasu s ním mohu čerpat zkušenosti a zdokonalovat se. Správné provedení Rei ukazuje na hloubku našich znalostí, studia a naše slušné chování, je to naše vizitka. Podrobněji o smyslu Rei popisuje série článků na webu Kódókanu - http://kodokanjudoinstitute.org/en/courtesy/ - překlad některých mám rozpracovaný a dám jej sem později.

Na krátkém videu níže si můžeme všimnout vnějších znaků správného provedení obou typů Rei (některé přesné specifikace jsem čerpal z jiných japonských zdrojů):
Při úkloně ve stoje:
- záda jsou při úkloně rovná
- pohled postupně směřuje od shora dolů k nohám, tak jak se předkláníme (nesledujeme soupeře stále - džúdó je to budó, ne budžucu - nepředpokládáme, že nám hrozí nebezpečí od partnera )
- ruce jsou stále přirozeně natažené (i prsty), na počádku podél těla ze strany a skluznou dopředu přes stehna až na kolena
- úklona je hluboká přibližně 30 stupňů, pohled směřuje dolů do žíněnky (nesledujeme soupeře)
- v předklonu chvilinku setrváme/zastavíme se, záda stále rovná
- posléze se opět narovnáme a ruce se obrácenou cestou zpět dostanou do původní polohy

Při úkloně v sedě:
- do seiza si sedáme tak, že levou nohou zakročíme a sedáme na levé koleno - prsty levé nohy jsou ohnuté a opřeny o žíněnku
- pak stejně postupuje pravá noha, pak až až si sedáme na paty
- při sedu v seiza jsou prsty na nohou vedle sebe, ne přes sebe nebo dokonce nárty přes sebe
- ženy mají kolena u sebe, muži na pěst od sebe
- při úkloně se ruce obě stejně dotknou tatami, propnuté prsty směřují lehce šikmo vpřed, lokty jsou u těla
- úklona je hluboká - téměř vodorovně se zemí jsou záda - úvádí se též hloubka úkolony je tak, že hlava se zastaví 30 cm nad zemí
- při vstávání ze seiza se nejdříve zvedneme na prsty a pak se pravá noha zvedne - pravé chodislo vedle levého kolene, pak zvedat tělo a přisunout levou nohu k pravé

【礼法】柔道チャンネル 柔道の基礎知識


Při úkloně rovná záda - zatnout břicho, to pomůže narovnaným zádům - rada od jednoho učitele, kterou jsem dostal v jiném budó. Nicméně to funguje. Při úkloně v sedě by nám osoba, jíž se klaníme neměla být schopna vidět na límec na zátylku.


Tento způsob Rei se vyvinul v moderní době postupně. Ve starých školách džúdžucu a snad ještě v džúdó ve 30.letech 20. století se způsoby lišily od dnešního pojetí. Pěkně o tom píše pan Naoki Murata z Kódókan Institutu - o článku a výtah z něho jsem u nás na webu již dával před lety:

Proměny v etiketě Kódókan džúdó


濱田 初幸 Hacujuki Hamada - KOUČIGARI

13. ledna 2016 v 11:34 | júdanša |  Waza (Technika)
Podobně jako v předchozím videu k Morote Seoinage pan učitel Hamada tentokrát na videu níže vysvetluje Koučigari - kihon i provedení v zápase.

濱田 初幸 HATSUYUKI HAMADA - KO UCHI GARI

濱田 初幸 Hacujuki Hamada - MOROTE SEOI NAGE

13. ledna 2016 v 11:30 | júdanša |  Waza (Technika)
Na videu níže pan učitel Hacujuki Hamada ( Univerzita Macujama ) vysvětluje vše podstané k technice hodu Morote Seoinage - kihon provedení, kuzuši, postavení nohou, boků, práce těla. Velmi cenný je výklad v druhé půli, kde ukazuje, jak si v nejrůznějších situacích zápasu otevřít/připravit prostor pro uskutečnění této techniky.

Krásných cca 17 minut názorného výkladu.

濱田 初幸 HATSUYUKI HAMADA - MOROTE SEOI NAGE

F.S. Dobó a historické fotografie cvičení jiujitsu

11. ledna 2016 v 14:22 | júdanša |  Zajímavost
Na webu archivu eSbírky - kulturní dědictví on-line je publikováno několik fotografií ze sbírek instituce Národního muzea - Historického muzea konkrétně Sbírka tělesné výchovy a sportu, Fotoarchiv tělesné výchovy a sportu. Našel jsem tam i pár fotek z Kursu jiujitsu vedeném F.S.Dobó ve Strakově akademii. Fotografie většinou mají dataci 2.11.1934 pochází z archivu Františka Illka, jenž byl sám jejich autorem.


Novoroční řeč prezidenta Kódókanu

8. ledna 2016 v 8:08 | júdanša |  Kódókan
I letos se na webu Kódókanu objevila novoroční řeč prezidenta Kódókanu.


Foreword Year Beginning Impressions Kodokan President Haruki UEMURA

Foreword
Year Beginning Impressions

Kodokan President Haruki UEMURA
Kodokan President Haruki UEMURA
I would like to wish you a Happy New Year, with the coming of 2016.
Last year, a variety of tournaments, competitions and seminars for all age groups from children to high dan holders were held domestically and abroad, and they drew much excitement. Especially, the World Judo Championships in Astana, Kazakhstan, attracted global attention as the prelude of Rio De Janeiro Olympics. Most of participants were gripping each other well and showed their offensive and defensive techniques during exciting matches. However, still there were some players who were disregarding Riai (the principle of using correct, sufficient motion to perform each technique properly with maximum efficiency) such as Kuzushi, Tsukuri and Kake. Watching such players who were repeating false attacks, I realized the importance of having players understand the Riai of Judo through player development. During the competition, Japanese players attracted many audiences by their approach always aiming at Ippon and by their attitude keeping calm whether they won or not. Concerning the refereeing, I thought that we should improve common understanding on the definition of Ippon in Nage-waza, and of Osaekomi-waza. In September, the IJF Kata World Championships were held in Amsterdam, Holland. The Japan representatives did well and won the victory of all events after an interval of three years. However, representatives of other countries have developed their skills and are approaching the level of Japan representatives. After the Championships, the IJF organized a Kata training camp for two days inviting Kata experts of the Kodokan as lecturers. Judges, officials and athletes of each country participated in the training camp with enthusiasm, and it raised expectations of further worldwide growth of Kata. Last year was the second year of Kodokan Youth Development Seminars that were conducted by the Kodokan and sponsored by Token Corporation. The seminars are giving opportunities to rethink the importance of the basics of Judo to the participants consist of many children and their instructors and parents. In May, Kodokan Seminar was held in Sao Paulo, Brazil as one of the commemorative projects of the 120th anniversary of diplomatic relations between Japan and Brazil. During a five-day program, a total of 700 people gathered and took lessons enthusiastically. The seminar consisted of a lecture on Judo history and philosophy, technical lessons from the basics to the advanced level and lessons on Kata. The seminar was highly appreciated by participants and persons involved, and was completed successfully. We are going to improve the contents of seminars reflecting requests from various people and conduct a large variety of seminars both domestically and overseas. The Kodokan held Kano Shihan's birthday events for four days from October 28. The events consisted of the following programs: an Uki-goshi lesson; providing Kano Shihan's real voice (taped lecture); showing Judo-related videos; an exhibition of Kano Shihan's last passport; displaying photographs relating to Kano Shihan; a calligraphy session of Kano Shihan's words; and a parent-and-child Judo lesson. These events were appreciated and attracted many visitors. The IJF designated October 28 as World Judo Day and has held various events around the world in memory of Kano Shihan. The Kodokan will continue to hold events commemorating Kano Shihan at this time every year and collaborate with other countries. We will not only celebrate Kano Shihan's birthday, but also grow these events to be effective for the diffusion and promotion of Judo and also contribute to the exchanges of youth.
These days, when I am talking with IJF officials and Judo players from each country, we often hold dialogues about the way of Judo it should be. The way is to respect good manners and always aim at Ippon after gripping each other and applying offensive and defensive techniques. Also we are talking about Kuzushi, Tsukuri, Kake, Tai-sabaki, the basics of techniques and the Judo spirits. With the motto, "Judo is more than sports", we are focusing on the behavior of players and officials during competitions. Furthermore, we are having discussions to lead Judo to the better, making the most of the spirituality of Judo, and will provide supports to disadvantaged regions, build a system of cooperation and contribute to world peace. Also, we are talking on educational aspects of Judo, and the significance of Judo throughout a lifetime. I have heard that competitors will have far longer Judo life after their competitive career, however, leaders are uncertain about the way of their practice and how to motivate them. I think that the above activities and discussions are exactly following in Kano Shihan's footsteps, and it shows that his teaching, "The ultimate goal of Judo is to strive for personal perfection and to benefit the world", is well understood by Judoka around the world. Since ancient times in Japan, they awarded the masters of martial arts such titles as "mokuroku", "menkyo" or "kaiden" evaluating their technical proficiency. However, when Kano Shihan established Kodokan Judo, he stated that this system was inconvenient to motivate trainees because it took very long time for them to get those titles. Afterward, Kano Shihan invented Dan grading system of Kodokan Judo "for convenience to teach" and "in order to encourage trainees' further efforts." Tsunejiro TOMITA, the first student of Kano Shihan and Shiro SAIGO, known to be good at "Yama-arashi" were first awarded Kodokan Shodan (1st Dan) in August 1883. Black belt as a token of Dan holders was adopted around 1887. In the beginning of this system, Dan promotion was announced to successful applicants only by word of mouth or by posting a notice, but according to the annals of Judo, Dan diplomas were awarded for the first time in May 1894. You can read the original text Kano Shihan wrote at that time on the current diplomas. The text is simple but highly suggestive. As the Dan grades are advanced, the goal changes from an expert to a master. It says "in recognition of the great progress by the diligent study of Judo, we (Kodokan) expect him/her to endeavor for further progress in the future" in diplomas of 1st Dan to 3rd Dan, and "in recognition of the great technical adroitness attained by the diligent study of Jud for many years, we (Kodokan) expect him/her to continue the endeavor and to become a leading expert in the future" in diplomas of 4th and 5th Dan. In diplomas of upper 6th Dan, it says "in recognition of the great technical proficiency attained by the diligent study of Judo for many years, we (Kodokan) expect him/her to continue the endeavor and to become and eminent master in the future". We need to reconfirm the meaning of the diploma of each Dan grade, and we have to start over practice, without losing the initial enthusiasm. As for Kyu grading system for boys and girls, we have 6 ranks from 5th Kyu to 1st Kyu and under Kyu in the Kodokan. However, each country, each prefecture, and each dojo has its own rules. As it is now, there are no uniform criteria regarding Kyu. We are conducting necessary study to formulate a clear guideline which specifies detailed requirements for Kyu certification, such as training period and skills. I believe this guideline will motivate boys and girls to practice At the beginning of 2016, the IJF Referee and Coach Seminar will be held at the Kodokan on January 28 through 30. About 250 international referees and national coaches from national Judo federations including nominated referees for Rio de Janeiro Olympic Games will participate in this seminar to improve their refereeing skills and to acquaint themselves with contest rules. Not only that, I would like the participants to understand correctly Riai, the original principle of the techniques in Judo and the meaning to control the opponent in this seminar as well.
With the beginning of the year, I will exert my utmost efforts to promote and diffuse Judo and steadily strive to "maximum-efficiency", for "mutual welfare and benefit" so that I can convey Kodokan Judo properly to later generations.

To our members, your guidance, support, and cooperation is appreciated. Lastly, I wish that this year will also be a good year for you all.