Říjen 2015

Džigoró Kanó - Kuzuši a Ukigoši

30. října 2015 v 6:19 | júdanša |  Waza (Technika)

Na Youtube je k vidění dnes již klasické video z výuky a demonstrací Džigoró Kana. Níže je na něj link.

Pokusil jsem se okomentovat část videa, kde Kano učí Kuzuši a Ukigoši.

https://www.youtube.com/watch?v=FoFwE8pX2js


v čase 0:14 - 1:37
Kano sensei ukazuje princip kuzuši (zlomení soupeřovy rovnováhy - vychýlení z rovnováhy) a provedení Ukigoši v závislosti na situaci vychýlení.
0:14 - 0:18 kuzuši vzad a vpřed
0:18 - 0:26 kuzuši pomocí pohybu a curite (límcové ruky)
0:26 - 0:31 kuzuši vpřed vyvolané reakcí soupeře na předchozí vychýlení vzad (akce-reakce)
0:32 - 0:37 kuzuši vpřed za pomoci kruhového pohybu (podobný princip jako vychýlení při Učimata v Nagenokata)
0:37 - 0:44 ukázka vstupu k protivníkovi a rotační práce těla a boků při hodu v technice Ukigoši (podobně jako v Nagenokata)
0:44 - 0:59 Ukigoši z křížovým nástupem (vychýlení je provedeno zvednutím lokte ukeho curite límcové ruky)
v čase 0:50 je zajímavý okamžik - Kanó se chystá provést Ukigoši - nejprve se vstupem pravou nohou (křížový nástup) k protivníkovi do něj zatlačí, Uke se zakloní a zřejmě tlačí proti Kanovi a zase na to Kanó reaguje a začne táhnout (Kuzuši pomocí akce - reakce ), tím vychýlí soupeře vpřed a provádí Ukigoši
0:59 - 1:17 správná pozice těla při Ukigoshi - pěkné vidět snížené těžiště, vzpřímený trup, těsný kontakt
1:17 - 1:26 Kanó táhne Ukeho za rukáv vlevo vpřed, Ukigoši provádí do druhé strany - kuzuši je tvořeno přizvednutým loktem Ukeho. Zároveň chytá jeho límec a po jeho chycení provede hod. Do pozice pro hod se dostane křížovým nástupem a háže rotačním pohybem trupu těla a přizvednutím Ukeho přes jeden bok.
1:26 - 1:35 Kanó ukazuje Ukigoši z pohybů do různých stran, také nastiňuje možné provedení ze situace podobné Taniotoši

Podobné principy vychýlení - akce/reakce, křížové nástupy, zvedání lokte a nástup do protistrany je možno vidět u dnešních džúdistů. Například famozní Tošihiko Koga v jeho vysvětleních techniky, kdy provádí Sode curikomi goši nebo varianty Seoinage. Je zajímavé vidět maličkosti a zase podnětné se učit, jak finesama provádět Kuzuši soupeře - studium jak jak připravit soupeře o jeho rovnováhu, je jednou z esencí džúdó a zároveň praktickou implementací Kanovo ideálu Serjoku Zenjó (Maximální efekt s minimálním úsilím).

Ukigoshi day

27. října 2015 v 22:53 | júdanša |  Waza (Technika)
V Kódókanu v Tokiu nyní probíhají akce k výročí narození Džigoró Kana (stvořitele džúdó) - viz http://kodokanjudoinstitute.org/…/jigoro-kanos-birthday-ev…/ .


Ve středu bude Ukigoshi day - lekce věnovaná Kanovo oblíbené technice hodu. Inspirovali jsme se a během dnešního našeho cvičení jsme se též věnovali téhle technice - tak jak je zachycena v Nage-no-kata a i též podání s křížovým nástupem, jak je vidno v Kanově podání na videu níže. Ukigoši z Nage-no-kata mimo jiné učí, jak v útoku vstoupit do útoku protivníka a zase Kanova demonstrace z videa je podnětná pro studium způsobů, jak efektivně zlomit soupeřovu rovnováhu a hodit jej.


EDIT z 30.10.2015
Info o akci z webu Kódókanua proběhlém Dnu Ukigoši
http://kodokanjudoinstitute.org/en/news/2015/10/birthday-eventuki-goshi-training-day/

Dokumenty ke Košiki no kata a Kito rjú džúdžucu 起倒流

15. října 2015 v 22:51 | júdanša |  Zajímavost
Na internetu jsou k dispozici dva velmi zajímavé dokumenty ke Kito rjú džúdžucu 起倒流 and Kitorjú no Kata / Košiki no kata.

Koshiki-no-kata - Tatsuya Matsumoto (Kodokan 6. Dan, člen japonské akademie džúdó)
http://www.heiwajudoeducationalproject.it/document-for-presentation.pdf

Koshiki-no-Kata - Toshiro Daigo (Kodokan 10, Dan)
http://www.heiwajudoeducationalproject.it/daigo-toshiro-koshiki-no.pdf