Srpen 2015

Praxe Džúdó ve smyslu Budó

16. srpna 2015 v 0:21 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Během mého studia Džúdó v posledních třech letech mi bylo objasněno z různých zdrojů mnoho věcí ohledně původních významů a cílů cvičení Džúdó, jejich realizace a praxe. Snažil jsem se zde o tom psát.

V našich končinách se džúdó cvičí především jako výkonostní sport bez širších souvislostí a porozumění. Džúdó je původně prostředek k budování charakteru a osobnosti skrz cvičení technik džúdó. Jeho sportovní verze je pouhá část se značně pokřivenou filozofií zaměřenou přímo na dosažení vítězství v soutěži. Celoživotní cvičení džúdó jako forma Budó, může dát člověku do života více potřebného, než jen pouhá forma výkonostního sportu. Konečným cílem cvičení a studia Džúdó je vytvořit ty nejlepší lidské bytosti pro společnost - rozvíjet jejich vlastní duševní a fyzickou kondici přes cvičení a studium džúdó a prožívat podstatu džúdó - sami se zdokonalovat a pracovat ve prospěch společnosti. Jeho zakladatel Kanó Džigoró postupně vytvořil k těmto účelům propracovaný systém s vlastní filozofií a metodikou, která je dále rozvíjena v některých kruzích džúdistů. Rád bych v tomto příspěvku se pokusil shrnout body pro praxi Džúdó jako Budó v duchu jeho původních významů, tak jak viděl přínos cvičení Džúdó jeho zakladatel, či vysoce postavení učitelé s vhledem do tradičního pojetí Džúdó.

ZÁKLADNÍ BODY:
- studovat Džúdó (japonskou terminologii, etiketu, techniky z Gókjó)
- cvičit Džúdó (Randori, Kata, Šiaj - je/li možnost zúčastňovat se Kangeikó, Gašuku)
- podstupovat zkoušky i zápasy vždy když mohu a bez ohledu na výsledek. Zkoušky a soutěž jsou velmi dobré jako testovací nástroje a tudíž mají význam pro vlastní sebezdokonalení
- hledat si svého učitele Džúdó, brát si z něj to dobré a tím obohacovat sebe - každý má učitele o jakého se zaslouží

BODY PRO CVIČENÍ V DÓDŽÓ:
Obecné body pro Keikó (trénink):
- udržovat disciplínu, prokazovat správně zdvořilost a respekt k druhým (Rei, Reigi)
- udělat maximum pro bezpečnost svého Ukeho - cílem není mu ublížit, ale společně se zdokonalovat
- cvičit Randori i Kata
- cvičit tvrdě, zocelovat své tělo i myšlení, vždy se snažit za všech okolností dokončit trénink (utvářet si silné a zdravé tělo, skromné a odolné myšlení a ducha, pěstovat svůj charakter)
- během tréninku randori, posouvat svoje hranice a limity fyzické, tak psychické
- neukazovat navenek vlastní slabost či vyčerpání během cvičení, cvičit se ve vlastní sebekontrole ( například: po vyčerpávajícím randori nezůstat ležet na tatami - najít v sobě sílu zvednout se, chodit nebo si sednout do seiza a tak odpočívat)
- preferovat nošení bílého a čistého džúdógi
- v technikách hledat způsoby, jak používat vlastní energii co nejefektivněji (v praxi uvádět "Seirjoku Zenjó": nejefektivnější užití energie - to mimo jiné obsahuje i "džú no ri"). Učit se v technikách hledat způsob vychýlení Ukeho jako reakci na jeho pohyb, případně k akci-reakci. V chování či pohybu Ukeho vyvolat akci, kterou využiji ke své reakci danou technikou - tak jak ukazuje Daigó sensei v Kódókan throwing techniques
- hledat a aplikovat význam technik v džúdó pro význam sebeobrany (studovat Kime no kata, Kódókan Gošin džucu and další techniky)
- zlepšovat svoje schopnosti pro sebeobranu
- znát a umět používat různé role v randori ve smyslu Džita Kjóei (prospěch pro sebe i ostatni (Ukeho v našem případě)) v závislosti na znalosti soupeře a zároveň mít na paměti účel a cíl - níže jsme si vypůjčil popis od Rjózó Nakamury (dlouholetého ředitele Komise vzdělávání IJF).
Jmenovitě, dle typu soupeřů můžeme způsob cvičení rozdělit do tří skupin:
1. Cvičení se soupeři s vyšší úrovní
Měli byste zkoušet své vlastní techniky s plnou silou pro zlepšení dovedností a neměli by jste myslet na obranu. Obrana soupeři by měla být pouze Tai Sabaki či ovládání těla, ale neměli byste myslet na to, zda budeš hozen v případě, že dovednost soupeře převyšuje tvou obranu.
2. Cvičení se soupeři stejné úrovně
Měli byste zkoušet své vlastní schopnosti a sílu, tak jak je to jen možné.
3. Cvičení se soupeři nižší úrovně
Měli byste mít na paměti principy technik a snažit se hodit soupeře rozumnými a vhodnými technikami. Také byste měli dát soupeři dostatek příležitostí nechat zkoušet jeho techniky, tak že se soupeř může zlepšovat také.
Navíc, když budete cvičit s učitelem, měli byste se pečlivě učit principům technik bez nadměrného bránění a to dělat vytrvale, protože se učíte pro vlastní zlepšení.
Když cvičíte s dětmi, měli byste být opatrní, dát jim možnost a používat techniky, které znají, aby se nebály padat v případě, že je technika aplikována ve správném načasování, aby děti mohly zlepšovat své dovednosti v budoucnosti.

v Randori také:
- používat vzpřímený útočný postoj než obranný, mít na paměti myšlenku o možnosti, že Randori je příprava pro skutečný konflikt a útočník může uděřit či kopnout
- preferovat útok před obranou
- preferovat techniku Džúdó před hrubou silou
- zlepšovat svůj Zanšin (ducha připravenosti a bdělosti)
- neotáčet se k soupeři zády, vždy se na něj dívat
- usilovat o Ippon (to je snaha o dokonalou techniku ve správný okamžik)
- testovat své schopnosti na různé soupeře - hledat nejen vahově podobné, učit se měnit svůj styl boje na základě jejich somatotypů
- v Randori jde o to zkoušet si techniky v prostředí podobnému soutěži či sebeobrané situaci
- není důležité kolikrát člověk je hozen, cílem v každém Randori by mělo být alespoň jednou hodit

Obecné body pro Šiaj (závody):
- v zápase ukázat za všech okolností ze sebe to nejlepší ze své techniky i ducha. Vyhrát se skromností, přijímat porážku elegantně, a neustále ukazovat sebeovládání (potlačit radost nebo zklamání, přijmout s pokorou výsledek od rozhodčích).
- pamatovat na význam Kanovi známé kaligrafie "順道 制勝" Džundó-Seišó: "Následování Cesty Vytváří Vítězství" - bez ohledu na vítězství nebo prohru, je třeba dodržovat správnou cestu, a to i v případě, že prohrajete tímto následováním této správné cesty, to je cennější než vítězství v rozporu s cestou."

BODY PRO PRAXI MIMO DÓDŽÓ (v každodenním životě):
- pokoušet se realizovat hlavní zásady džúdó 精力 善用 Seirjoku-Zenjó: maximálně efektivní využívání energie a 自他 共栄 Džita-kjóei: vzájemné prosperity pro sebe a druhých v činnostech v každodenním životě
- sebeovládát se, udržovat klid ve vlastním myšlení nehledě na situaci v které se nalézá
- snažit se o důstojné chování. Pět složek, které tvoří mužskou důstojnost - viz článek z webu Kódókanu od Džigoró Kana. Jedná se o etiketu, životní styl, zdvořilost, pracovní morálku a ideály. Níže je můj souhrn z textu Kana.
Etiketa: slušné chování v souladu s naší pozicí ve společnosti bez marnotratnosti
Životní styl: podstatou je korektní a skromný život
Zdvořilost: zabránit nerovnováze mezi slovy a činy, zabránit sobectví a lhostejnosti k blahu druhých
Pracovní morálka: pomáhat druhým, nezneužívat svojí sílu, naopak díky ní prosazovat spravedlnost, pracovat na sobě, abychom neupadli do špatných návyků
Ideály: veškeré jednání by mělo být konáno na základě nejušlechtilejších ideálů, je žádoucí přijmout vyšší ideály než je prestiž, zisk, moc - usilovat o sebezdokonalování k cílům nesobeckým a prospěšným společnosti

Toto byl shrnující příspěvek na základě mého porozumění Džúdó. Je vidno, že tato praxe se od sportovní praxe liší. Snad se mi konkrétní body povedlo dát do kupy srozumitelně. Věřím, že i jiní džúdisté v souhrnu mohou najít něco prospěšného pro sebe a svůj rozvoj a pomoci jim v jejich cvičení džúdó a měli z něho více užitku a prospěchu a ve výsledku i jejich okolí.

Pro zlepšení síly a vytrvalosti úchopu, vychýlení, paží a ramen

4. srpna 2015 v 8:31 | júdanša |  Zajímavost
Na FCB profilu Celojaposnké federace džúdó jsou fotky z přípravy japonského národního týmu džúdistů ve městě Nobeoka v prefektuře Mijazaki.


Mě zaujala pomůcka pro zlepšení síly úchopu, síly vychýlení a vytrvalosti paží a ramen. Přidávám dvě fotky z jejich stránek. Takhle pomůcka již zdomácněla i v našich končinách.Podobné lano pro tyhle účely u nás dělá třeba:
Romak Group - tlouštka 35mm, dělka 10 metrů - cena cca 800 Kč http://www.romak.cz/Pages/Lana/Splhaci.htm

Lannex - tlouštka 40mm, dělka 10 metrů - cena cca 3600 Kč http://eshop.lanex.cz/posilovaci-lano-stroper-pr-40mm

EDIT 6.8.2015:
na YT se objevilo kratké video ze stejného tréninového soustředění. Cvičení s lany je možno vidět od 0:50

Vidoe s 12 cviky s lanem: