Květen 2015

This is the Kodokan (2015)

27. května 2015 v 22:25 | júdanša |  Kódókan
Tříminutové video z Kódókan Institutu v Tokiu...


Varianty technik hodů z nestandartních úchopů

26. května 2015 v 22:26 | júdanša |  Waza (Technika)
Na videu níže japonský džúdista předvádí velmi zajímavé varianty technik hodů. Některé z nich jsme již mohli vidět u Kogy nebo Kašiwazakiho. Nicméně provedení technik je velmi spjato s bojem o úchop a vlastně se jedná o varinaty základních technik z Gokjó z netradičních úchopů. Níže jsou názvy z videa jednotlivých technik.

Cross seionage
Sode učimata
Sode curikomi goši 1, 2, 3 ( verzi 1 jsem poprvé viděl u Tošihika Kogy, je možné, že je to jeho verze)
Seoi makikomi
Mach otoši
Tomoe nage
Tornado (Aši guruma z křížového nástupu)
Kašiwazaki (Kašiwazakiho varianta Tomoe nage)

judo excellent technique


Kodokan International Judo seminář 2015 a Judo seminář pro JICA

21. května 2015 v 10:44 | júdanša |  Kódókan
Na anglickém webu Kódókanu se objevila informace o dalším proběhlém Mezinárodním semináři džúdó, které se věnují k doškolení učitelů džúdó, kteří v rámci dobrovolnické organizace JICA budou vysláni učit a šířit džúdó dle pohledu Kódókanu povětšinou v zemích 3.světa.Kódókanský mezinárodní seminář džúdó 2015 a Judo seminář pro JICA (Japonská Mezinárodní agentura pro spolupráci). 9 dobrovolníků (7 z Japonska, 2 z Tuniska) se zůčastnili semináře po 24 dnů od 2-25. března, 2015.
 
Účelem této řady mezinárodních seminářů je vychovávat mladé trenéry, kteří povedou výuku Džúdó ve svěřených zemích, na základě teorií a techniky ortodoxního Kódókan Džúdó. Vedení těchto seminářů, jsme vychovávají vysoce kvalifikované trenéry, kteří jsou dost dobře vzdělaní a mají zavedené základy pro trénování džúdó. To zvýší tréninkové možnosti ortodoxního Kódókan Džúdó a pomůže rozšiřovat Kódókan Džúdó po celém světě správným způsobem.
 
Společně se seminářem, zajišťujeme školení Džúdó technik pro JICA dobrovolníky. Jejím cílem je zlepšit jejich techniky džúdó a znalosti, aby mohli reagovat na potřeby země, kam budou odesláni.

Osnovy
○ Přednášky
Průzkum historie Judo; současný stav a návrh Judo na světě; vytváření plánu lekce; teorie vzdělávání; Pravidla rozhodčích; přednášky o okolnostech JICA dobrovolníků z předchozích členů dobrovolných a atd.
○ Odborný praktický trénink
Základní akce; základní a applicative techniky Nage-Waza a Katame-Waza; Renraku Waza-; Kata (Nage-no-Kata, Katame-no-Kata, Kodokan Goshin-jutsu); metody koučování (koučování pro děti, koučování pro začátečníky, bezpečnostní školení a tak dále); Metody rozhodčích; tréninkové metody a tak dále.
○ Studijní Cesty
Mistrovství Tokia v Judu, All Japan Judo turnaj středních škol, Tsukinami-Šiaj v Kódókanu, studijní cesta po Tokiu (Eisho-Ji, atd) a další

Na webové stránce také lze nalézt informace o jednotlivých členech programu i jejich budoucí misi do 3. zemí.

O JICA (Japonská Mezinárodní agentura pro spolupráci): http://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/

JICA hledá také dobrovolníky z řad karatistů, aikidistů, džúdistů z mimojaponských zemí.
Jedná se o minimálně 2.leté působení v dané zemi. Požadavek pro džúdó (toto je informace zprostředkovaná na jednom judistickém fóru http://judo.forumsmotion.com/t2473-japan-international-cooperation-agency-year-2015-martial-arts-overseas-teaching-positions ) je vysokoškolské vzdělání, technická úroveň minimálně 3.dan, zkušenosti se sportovními utkáními, fyzickým tréninkem, být muž, podpora národní organizace, mít zkušenosti s trénováním dětí.

---------------------------

English Original text from Koddokan Institute website:

The purpose of this series of international seminars is to educate young coaches who will lead their countries' Judo, on the theories and techniques of orthodox Kodokan Judo. Conducting these seminars, we are bringing up highly-skilled coaches who are well enough educated and have established the basis of Judo coaching. This will enhance the coaching resources of orthodox Kodokan Judo and will help to diffuse Kodokan Judo over the world in the proper way.
 
Together with the seminar, we provide a training course of Judo techniques for JICA volunteers. It aims to improve their Judo techniques and knowledge, to be able to respond to the needs of the country where they will be sent.

...

Curriculum
○ Lectures
The survey of Judo history; the current condition and proposition of Judo of the world; making a lesson plan; training theory; refereeing rules; lectures on the circumstances of JICA volunteers from previous volunteer members and etc.
○Skill Practices
Basic actions; basic and applicative techniques of Nage-Waza and Katame-Waza; Renraku-Waza; Kata (Nage-no-Kata, Katame-no-Kata, Kodokan Goshin-jutsu); coaching methods (coaching for children, coaching for beginners, safety trainings and so on); refereeing methods; training methods and so forth.
○ Study Tours
The Tokyo Judo Championship, All Japan High School Judo Tournament, Tsukinami-Shiai in Kodokan, study tour in Tokyo (Eisho-Ji, etc.) and others

Fotky zwebu Kódókanu:

Mistrovství Japonska v kata 2014 - videa

18. května 2015 v 11:12 | júdanša |  Akce
Nedávno se na youtube uzivatele 全日本柔道連盟Ch JudoChannel objevily videa z Mistrovství Japonska Judo v kata 2014. Níže jsou odkazy na videa.


Vítězný tým (dvojice) v Nage-no-Kata: 坂本(Sakamoto)ー横山(Yokoyama)組

Vítězný tým (dvojice) v Katame-no-Kata: 中山(Nakayama)ー林(Hayashi)組

Vítězný tým (dvojice) v Ju-no-Kata: 横山(Yokoyama)ー大森(Oomori)組

Vítězný tým (dvojice) v Kime-no-Kata: 竹石(Takeishi)ー植松(Uematsu)組

Vítězný tým (dvojice) v Kodokan Goshinjutsu: 宮本(Miyamoto)ー渡辺(Watanabe)組

Vítězný tým (dvojice) v Koshiki-no-Kata: 大石(Ooishi)ー加藤(Kato)組

Vítězný tým (dvojice) v Itsutsu-no-Kata: 佐藤(Sato)ー増地(Masuchi)組

Pascal Krieger a film k jeho poctě

14. května 2015 v 14:03 | júdanša
Švýcarský učitel džódó, džúdó, iaidó, kendžucu, šódó Pascal Krieger je známý i mezi českými džódisty (zde má své žáky - Patrik Orth z Tenšin dódžó www.tenshin.cz ) a aikidisty, mezi džúdisty méně. V Ženevě vyučuje v dódžó Shung Do Kwan a nedávno o něm jeho žáci natočili film. Ten je dostupný na Youtube a mně se velmi líbí a tak je předmětem dnešního příspěvku na blogu.
Ve své prostřední části filmu za zachyceno jeho cvičení džúdó newaza. Sensei Krieger nyní cvičí již jen techniky v Newaza, důvodem je poranění kolen a je ukázkou, že cvičit džúdó se dá v jakémkoliv věku.
Velmi zajímavé jsou též ukázky z cvičení džó, kusari gama, mečem. Na jeho cvičení džúdó newaza je zajímavé i podnětné sledovat propracovanost přechodů mezi jednotlivými technikami, precizní provedení a snahu o kontrolu soupeře v každém okamžiku. I když cvičení není randori, ale spíše jakusoku geiko a i tak je možno se mnohé naučit. Sensei Krieger mnohdy nasadí techniku a když obrana ukeho sílí, tak využívá ukeho pohybu a energie a přechází do jiné techniky. Uke je celou dobu kontrolován a jeho pokusy o obranu jsou využívány proti němu. Tento způsob se v Newaza moc nevidí, nicméně to vypovídá o vysoké úrovni zvládnutí techniky džúdó. Ukázka končí a začíná provedení pozdravu soupeři, což není ve video ukázce džúdó jistě náhodou a odráží to zřejmě důraz na Pascalovo praxi džúdó jako budó (cestu sebezdokonalování se cvičením bojových umění).

Célébration en l'honneur de Me Pascal Krieger SDK
Film présenté le 17 avril 2015 lors de la célébration en l'honneur de Me Pascal Krieger pour ses 49 ans de pratique et 44 ans d'enseignement au Shung Do Kwan Budo d'arts martiaux japonais.0:00 - Představení, rozhovor
2:53 - hůl - škola Šindó Musó rjú
8:27 - džúdó newaza
13:40 - meč - iai (škola Musó Šinden rjú), kendžucu (???)
19:27 - japonská kaligrafie (Šódó)

Více informací o Pascalu Kriegerovi z webu FEJ (Federation European Jodo): http://www.fej.ch/en/tea-pkrieger.htm

FEJ web:
In 1963 (October), he enters the Montreux Judo Club and starts training in Judo. In 1966, he moves to Geneva and enters the Shung Dô Kwan, one of the outstanding martial arts club of the city. He obtains his 1st degree black belt in Judo just before leaving, by boat, for Japan. He stays there during two years during which he meets Donn F. Draeger Sensei who introduces him to Shimizu Takaji Sensei, Headmaster of Shintô Musô Ryû, in March 1969, as well as to Kuroda Ichitarô Sensei at the same period. As from that time, Pascal Krieger trains in Judo at the Kôdôkan, in Jôdô at the Rembukan with Shimizu Sensei, and in Iaidô and Shodô (calligraphy) in Ôji with Kuroda Sensei. In order to survive, Pascal teaches French and English a few hours a day.

FEJ web:
Draeger Sensei requests him to go to Chicago, USA, to take the direction of the production of a Judô magazine Judo Illustrated in which he writes very appreciated Budô articles. It is a rather uncommon professional experience. Pascal follows all the national Judo championships, camera in one hand and pen in the other in order to write articles which he gets edited by a native speaker editor. Then he does the composition on an early IBM typewriter, lays out the material and even prints the magazine on a brand new ABDick. At the same time he practises Judô at the Uptown Dôjô. For Jô practice, he goes down the State of Illinois to Peoria to train with Relnick Sensei who is working in this city.

FEJ web:
During his stay in Hong Kong, Pascal trains Judô with a Japanese wrestler, friend of Draeger Sensei, on King Edward Road. He also teaches Jô to Stephen Hua, a former disciple of Donn Draeger and Taichi teacher.

FEJ web:
During this second stay in Japan, Pascal is promoted Nidan and Sandan in Judô, Oku-iri and Yodan in Jô (Nidan in the Kendo Renmei for Seiteigata) and Sandan in Iaidô and Shodô. Concerning Jôdô, Pascal trains very regularly with Shimizu Sensei's top students, Kaminoda Sensei, Hiroi Sensei, Yoneno Sensei and Nishioka Sensei. He also often practises with his Sempai, Mr. Osato, Mr. Furukawa, Mr. Kobayashi and Mr. Matsumura to list a few.

FEJ web:
In August 1976, Pascal Krieger establishes himself in Geneva again and joins the Shung Dô Kwan with which he had kept a close relationship. Soon afterwards, he starts teaching regularly Judô, Jôdô, Iaidô and Shodô.

FEJ web:
he is promoted Yodan in Judô by Mikami Sensei and Kondo Sensei.

Texty z webu Kódókan Institutu – část 2 - "Co je Džita-Kjóei?"

4. května 2015 v 21:57 | júdanša |  Kódókan
Nedávno jsem zde na blogu uvedl, že Kódókan Institut uveřejnil nově na svém novém webu džúdisticky zajímavé texty k filozofii, historii a principům džúdó. Dostal jsme od Kódókanu povolení uveřejnit překlady vybraných článků v češtině a zde je druhý. Jedná se o původní text Džigoró Kana z roku 1925. Spolu s článkem "Co je Seirjoku-Zenjó?" Kódókan uveřejnil tyto texty v sekci Učení Džigoró Kana.
Odkaz na původní článek v angličtině:

"Co je Džita-Kjóei?"
Tak dlouho, jak my spolu žijeme, tak každý člen společnosti a jejich organizovaných skupin musí působit v harmonii a ve spolupráci s ostatními. Není nic důležitější než žít ku společnému prospěchu. Jestliže každý jedná v duchu vzájemné spolupráce, tak práce každého člověka přináší užitek nejen jemu, ale i ostatním a dosažení tohoto společně přinese vzájemné štěstí. Konání by se nemělo zabývat pouze vlastním zájmem. Poté, co člověk s tímto začne, je samozřejmé, že najde dobro v harmonii a spolupráci a také si uvědomí, že jeho úsilí zvýší prosperitu všech. Tento velký princip harmonie a spolupráce je, jinými slovy, pojem Džita-Kjóei, vzájemná prosperita pro sebe a druhé.

Kde by měl člověk hledat důvody pro jednání v zájmu druhých? Navíc, pokud člověk jedná z obavy o svůj vlastní blahobyt, bude nevyhnutelně v kolizi zájmů s ostatními. Jednání v zájmu vlastního se nakonec stane velkou nepříjemností. Tímto způsobem, obětování se bez účelu a odůvodnění probíhá v rozporu s větším dobrem lidstva. Pokud člověk jen prosazuje své vlastní sobecké nároky, pak se nejen on stane blokovaný opozicí ostatních a takové sobectví povede k sebezničení. Pokud uvažujeme v tomto světle, neexistuje žádná jiná cesta vpřed než Džita-Kjóei, v cestě v níž všichni lidé hrají svojí roli ve společně prosperující společnosti.

Například, pokud se tři lidé spojili při cestování, jedna osoba může chtít jít do hor, druhá k moři, a další může chtít zastavit a odpočinout si. Všichni tři se nakonec dostanou do bodu, kdy se všichni chtějí rozdělit. Za předpokladu, že chtějí využívat výhod cestování dohromady jako na začátku, musí spolupracovat a přistoupit k přání druhé strany. Po pravdě řečeno, není žádná jiná volba než zvolit společný cíl k uspokojení všech.

Při pohledu na způsoby ve světě, zjistíme, že všechny věci velké i malé jsou tímto způsobem ve vzájemném stavu... Pokud člověk jedná v souladu se svými vlastními zájmy a zároveň odmítá uznat potřeby druhých, pak to povede k vzájemnému zničení, a nic není více nepříznivé, nebo katastrofální pro společnost, než tohle ...

Když pozorujeme skutečné životy lidí, zdá se, že je zde velké množství plýtvání energií. I když se zdá, že lidé skutečně využívají své síly, nelze popřít, že je zde ještě mnoho prostoru pro zlepšení. Měli bychom přestat bezvýznamnými konflikty, a místo toho dodržovat zásadu Džita-Kjóei. Půjdeme-li cestou maximalizací efektivním využíváním energie, bude to mít za následek vitalitu země, rostoucí dvojnásobně. Takto bude kultura postupovat mílovými kroky, a všichni budeme samozřejmě obohaceni a posíleni. Navíc si myslím, že pokud budeme následovat ideál Džita-Kjóei, tak se mezinárodní vztahy stanou přátelštější, a to bude podporovat blaho pro celou lidskou rasu.

Z tohoto důvodu, prosím vás všechny začleňte a přijměte všechny tyto nauky a výzvy, pozvednout vlajku Seirjoku-Zenjó a Džita-Kjóei, pojmy, které jsou založeny na nemovitých principech pravdy, a posunout se vpřed spolu se všemi lidmi světa. * 1

* Kanó Džigoró, "Proč je nutné prosazovat zásady Seirjoku-Zenjó a Džita-Kjóei", Sakko sv. 4, číslo. 12, 1925.

Zdroj obrázku web Kódokanu http://kodokanjudoinstitute.org/images/eyecatch20141014_1.jpg