Duben 2015

Texty z webu Kódókan Institutu – část 1 "Co je Seirjoku - Zenjó?"

30. dubna 2015 v 22:18 | júdanša |  Kódókan
Nedávno jsem zde na webu uvedl, že Kódókan Institut uveřejnil nově na svém novém webu džúdisticky zajímavé texty k filozofii, historii a principům džúdó. Dostal jsem od Kódókanu svolení uveřejnit české překlady vybraných článků a zde je první. Jedná se o článek složený ze dvou částí původních textů Džigoró Kana. Spolu s článkem Co je "Džita-Kjóei"? Kódókan uveřejnil tyto texty v sekci Učení Džigoró Kana.

Odkaz na původní článek v angličtině na webu Kódókan Institutu:

Co je "Seirjoku-Zenjó"?
"Seirjoku-Zenjó (maximálně efektivní využívání energie) se vztahuje na všechny způsoby úsilí, jak plně využít vlastní duševní a fyzické síly k uskutečnění zamýšleného cíle.
Seirjoku-Zenjó je nejvíce efektivní využití síly mysli a těla. V případě džúda, je to princip, na kterém jsou založeny útok a obrana a v důsledku toho je veden i proces učení. Jednoduše řečeno, nejvíce efektivní využití mysli a těla může být popsáno jako maximální efektivní využití energie. V souhrnu může být označováno jako "maximální účinnost".
Tato myšlenka nejlepšího využití energie je jedním z hlavních principů v džúdó, a také je toto důležité pro dosažení různorodých cílů v životě."* 1

"Tento koncept nejlepšího využití energie je základní výukou džúdó. Jinými slovy, je to nejvíce efektivní využívání vlastní energie pro dobrý účel. Takže, co je "dobré"? Pomoc v neustálém vývoji vlastní komunity/obce může být klasifikováno jako dobrý a působením proti je takový postup špatný ... Neustálého rozvoje komunity/obce a společnosti je dosaženo pomocí pojmů "Sojo-Sojo" (navzájem si pomáhat, vzájemný kompromis), nebo "Džita-Kjóei" (vzájemný prospěch). V tomto smyslu, Sojo-Sojo a Džita-Kjóei jsou také součástí většího dobra. Je to základní moudrost Džúdó. Kata a Randori jsou uskutečňovány s touto zásadní moudrostí aplikovanou na techniky útoku a obrany. Pokud je (zásadní moudrost) zaměřena na zocelení těla, stává se formou tělesné výchovy; pokud je zaměřena na získání znalostí, stává se metodou sebezdokonalování; a je-li aplikována na mnoho věcí ve společnosti, jako jsou základní životní potřeby, sociální spolupráce, vlastní povinnosti a správa, stává se způsobem života ...

Tímto způsobem, džúdó dnes není jen cvičení boje v dódžó, ale je spíše uznáváno jako hlavní zásada v nesčetných aspektech lidské společnosti. Cvičení kata a randori v dódžó, není nic víc než o uplatňování zásad džúdó pro boj a tělovýchovu ... Na základě studia tradičních džúdžucu kata a randori jsem došel k uskutečnění tohoto velkého významu. Proto také proces učení rovněž kopíruje tuto stejnou cestu. Kromě toho jsem poznal hodnotu výuky Kata a Randori pro mnoho lidí jako umění boje a jako formy tělesné výchovy. To neslouží jen cílům jednotlivce, ale zvládnutí základní moudrosti džúdó a na oplátku její uplatnění v mnoha snažení v životě, budou všichni lidé schopni žít své životy moudrým způsobem.

Toto je způsob, jak by měl člověk studovat džúdó, které jsem založil. Nicméně, ve skutečnosti existuje mnoho lidí po celém světě, žijící své životy na základě zásad džúdó, aniž by věděli, že je to skutečná podstata džúda. Pokud džúdó, kterého jsem zastáncem, je rozšířeno do společnosti jako celku, stane se konání lidí džúdem bez přemýšlení o tom. Věřím, že pokud více lidí porozumí hlavním zásadám džúda, pak tato filozofie jim také pomůže řídit jejich životy. Proto vás všechny žádám, aby jste vyvinuli velké úsilí a zahájili tento trend ve společnosti". * 2


* 1 Kanó Džigoró, "Nejlepší využití energie", Taisei, Svazek.1, č.1, 1922.
* 2 Kanó Džigoró, "Džúdžucu a Džúdó, Rozpoznání odlišností džúda", Džúdó, Svazek.7, č.2, 1936.

Zdroj fotky je web Kódókan Institutu

Projekt Judo MIND

23. dubna 2015 v 16:49 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
V loňském roce v Japonsku legendární japonský džúdista Jasuhiro Jamašita představil projekt Judo MIND Celojaponské federace džúdó Zenjuren. Navazuje tak na projekt Judo Renessaince a reaguje na problémy především japonského džúdó, se kterými se v uplynulých desetiletích potýkalo (násilí, šikana, zneužívání v některých tréninkových skupinách od sempajú či učitelů), což v posledních letech je značně propíráno a kritizováno v médiích i veřejnosti.

Výraz MIND je možno číst a chápat jako anglické slovo s významem "Duch, Mysl, Intelekt" a odkazuje oživení ducha/mysli Džigoró Kana v džúdó.

Zároveň MIND je zkratkou 4 slov:

M - Manners 礼節 (Reisecu) zdvořilost
I - Independence 自立 (Džiricu) nezávislost
N - Nobility 高潔 (Kōkecu) ušlechtilost
D - Dignity 品格 (Hinkaku) důstojnost/laskavost

Cílem je skloubení Kanových hodnot a těchto MIND hodnot do vzniku nového "ducha/myšlení džúdistů" a tím dostát vykořenění násilí, šikaně a zneužívání v tréninkových skupinách a celkově více působit na pozitivní vývoj charakteru džúdistů v Japonsku.

Odkaz na rok staré oznámení o zřízení projektu judo MIND na webu Zenjuren:

Google překlad japonského textu:
Tyto čtyři věci, které byly vybrány ve slově, je cílem se snaží jasně ukazují, že ti, kteří judo je to, co chrání že tito čtyři, které si zaslouží být označován jako "judo".
V Zenjuren loni spustila "vymýcení násilí projektu". Projekt v rámci programu Leader Yasuhiro Yamashita, vývoj instalaci a postupů hotline, kdy je násilí, známý k vůdcům vymýcení násilí, ale my jsme byli jako je například přijetím sexuální obtěžování směrů, z nichž oba že "Pojďme odstranit část záporně, že násilí (minus)" je duch, což znamená, že se snaží natáhnout "část kladný (plus), jako je zdvořilost a důstojnosti" nestačilo. Z tohoto důvodu se od tohoto fiskálního roku je to, co mělo být "vymýcení násilí" Projekt změnila svůj judo MIND projektu zvláštního výboru a jméno, aktivity také rozšíří agresivně.
Násilí, slovní napadání, sexuální obtěžování, síla obtěžování, jako je ta není nevhodné vedení je samozřejmostí pro ty, kteří na judo. Od této chvíle se snaží "judo mysli", pojďme společně vybudovat nový judo zaměřený na té první.
Předseda zvláštní výbor Judo MIND projekt Yasuhiro Yamashita místopředseda Uno HiroshiAkira

Odkaz na oficiální plakát projektu judo MIND od Zenjuren:
http://www.judo.or.jp/wp-content/uploads/2014/08/mind_B5_4c_low.pdf


Japonské video pro rozvíjení pohybu pro džúdó u dětí a mládeže

23. dubna 2015 v 11:03 | júdanša |  Waza (Technika)
Na Youtube je k vodění japonské video, kde jsou ukázány cviky pro zlepšení pohybu, koosrdinace, způsobu bezpečného posilování u malých i starších dětí a mládeže.

「柔道きほん運動」


Cvičení pro lepší zvládnutí techniky znehybnění

19. dubna 2015 v 11:08 | júdanša |  Waza (Technika)
Asi před půl rokem jsem dával sem na blog video Mukai Mikihiro senseje, 6.danu z Kódókanu, kde na semináři v Rusku předvádí kombinace (renraku waza) technik znehybnění (osakomi waza). Renraku waza prováděná v newaza. Dnes sem dám odkaz na stejné video opět.
Začal jsem cvičit tohle cvičení a oceňuji velmi jeho přínos. Je třeba říct, že uke musí při tomto cvičení reagovat, snažit se utéct a zároveň se učí, jak unikat z nasazeného držení. Je-li uke fyzicky vyspělí nebo vyspělejší a zná úniky držení, tak je velká šance, že nám z nasazeného držení unikne a právě díky tomuto cvičení je možné se učit, jak i na zemi eliminovat jeho energii a tím se učit jej stále kontrolovat. Tohle cvičení vřele doporučuji zařadit hned po rozcvičení. Je přínosné studovat přesné pohyby a reakce toriho a ukeho. Pokaždé když se na video podívám, tak v něm najdu nějakou maličkost, kterou jsem při svém cvičení opomněl a tím se moje techniky znehybnění zlepšují. Tori se učí přirozeně kombinovat techniky znehybnění, vnímat směr a velikost působení ukeho při únicích a přirozeně na ně reagovat.

Mukai sensei nasazuje držení Kesa gatame, uke se snaží uniknout, čehož sensei využívá a přechází plynule do jiné techniky držení. Neustále má nad ukem kontrolu a využívá jeho energie a pohybu pro nasazování dalších držení. Během nasazování držení obkrouží ukeho kolem dokola a opět skončí technikou Kesa gatame. Uke uniká vždy předem domluveným způsobem.
tori Mukai Mikihiro sensei (6. dan Kódókan)
https://www.youtube.com/watch?v=hj2Ct9jq1HwPak tu mám ještě jedno video od Britů. To obsahuje cvičení, kdy se uke nebrání, nicméně tori postupně kolem dokola ukeho přechází v různých držení - je jich celkem 10. Dle mého toto je také dobré cvičení, jak se učit kombinovat techniky znehybnění.
Guruma-no-kata or Forma kola od Brita Sampsona, WJF 8 dan and JFA UK Technical Director.
https://www.youtube.com/watch?v=y9Ob3jn24TI


Obě cvičení mají svůj velký vzdělávací potenciál, jak se naučit kombinovat techniky znehybnění. Důležitým prvkem je neustálá kontrola ukeho, cílem je, aby nenastalo v přechodech žádné otevření, slabost v kontrole toriho (Japonci používají termín suki), abychom nedali ukemu šanci utéct. Obě cvičení jsou velmi vhodné pro děti. Jsou bezpečná a mají velkou vzdělávací hodnotu.

Kanova kaligrafie 順道制勝 Džundó Seišó

13. dubna 2015 v 23:30 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Džigoró Kanó (stvořitel džúdó) byl též autorem mnoha kaligrafíí. V textech pojednávajích o jeho kaligrafiích je zmíněno, že jeho kaligrafie ilustrují Kanovi hodnoty, jak v oblasti vzdělávání a džúdó, tak i jeho přání světového míru. Kanova poselství v tématech textů kaligrafii, lze stále nalézt zavěšeny na stěnách džúdó dódžó a škol v celém Japonsku.

Očekávali bychom, že jako témata kaligrafii budou velmi zastoupené hlavní principy džúdó 精力善用 Seirjoku Zenjó ( Dobré využití vlastní mentální a fyzické síly ) a 自他共栄 Džita Kjóej ( Vzájemná prospěšnost pro sebe a ostatní ). Není tomu tak přesně, nejpočetněji se na Kanóvých kaligrafiích objevuje fráze 順道制勝 Džundó Seišó. Důvodem může být také to, že principy Seirjoku Zenjó a Džita Kjóei Kanó propagoval až v druhé polovině svého života ( případně, až po roce 1922 )

Kaligrafie 順道制勝 Džundó Seišó pochází z Muzea Kódókanu


Našel jsem 3 vyjádření/vysvětlení k významu této fráze, z nchž si lze udělat představu, co se pod 4 znaky skrývá:

1, z webu Calligraphy and Philosophy of Prof. Jigoro Kano, kde je část článku Prof. Hisaši Sanada z University of Tsukuba http://100yearlegacy.org/english/Kano_Jigoro/Calligraphy/
----
Originální anglický text:
"Among others, the most frequent phrase written was "順道制勝 (Jyundô-Seïsyô)." This phrase highlights Kano's belief that: "regardless of winning or losing, you need to follow the right path and, even if you lose by following this right path, it is more valuable than winning being against the path." (Jigoro Kano, "In the spirit of cultural philosophy of Kodokan Judo", in Yuko-no Katsudou, Vol.8, No.2, 1922)."
----
Můj překlad do češtiny:
"Mimo jiné, nejčastější napsaná fráze byla "順道 制勝 (Džundô-Seišó)." Tento výraz zdůrazňuje Kanóvo přesvědčení, že: "bez ohledu na vítězství nebo prohru, je třeba dodržovat správnou cestu, a to i v případě, že prohrajete tímto následováním této správné cesty, to je cennější než vítězství v rozporu s cestou." (Džigoró Kano," V duchu kulturní filozofie Kódókan Džúdó ", v Juko-no Katsudó, Vol.8, č.2, 1922). "

2, jiné vysvětlení Džundô-Seišó od Haruki Uemura (současného prezidenta Kódókanu) v textu z jeho Novoročního proslovu roku 2013
-----
Originální anglický text:
"According to our materials, before 1945, Kano Shihan's most popular calligraphy, which was framed and hung on the wall of school dojo throughout Japan, was the four character idiom #1 Jundo-Seisho: "Follow the Way - Gain Victory". The term "Jundo" (the 'do' in Judo meaning the 'Way') is found in the "Li Ji" (the ancient Confucian 'Book of Rites'#2 known as 'Raiki' in Japanese) and in "Kansho" (the history of the Chinese Han Dynasty), while the term "Seisho" is first found in "The Art of War" by Sun Tzu (known as Sonshi in Japanese). It is said that Kano Shihan combined these terms to create this four character idiom, which means: if you follow the correct principles of Judo #3 without being obsessed with the result, you will win naturally; even losing while following Judo's principles has more value than winning by violating the principles.

#1 Short, four-character idioms called yojijukugo are traditionally used to convey wisdom in Japanese culture.

#2 One of the 'Five Classics', ancient Chinese Confucian books written before 300 BC and studied in traditional Japanese, Edo era education. Kano shihan's early education included the study of the Five Classics.

#3 The Judo principles:
Seiryoku-Zenyo: maximum efficient use of energy
Jita-kyoei: mutual prosperity for self and others"
-----
Můj překlad do češtiny:
"Podle našich materiálů do roku 1945, tak nejoblíbenější kaligrafie Džigora Kana, která byla vytvořena a visela na zdi školních dódžó po celém Japonsku, byla čtyřznaková fráze ※ 1 "顺道制胜" Džundó-Seišó: "Následuj cestu - Získej vítězství." Termín "Džundó" ("dó" v džúdó znamená "cestu") se nachází v "Li Ji" (starobylé konfuciánské "Knize obřadů" ※ 2 známý jako "Raiki" v japonštině) a "Kanšo" (historie čínské dynastie Han), zatímco termín "Seišó" lze nejprve nalézt v "Umění války" od Sun Tzu (známý jako Sonshi v japonštině). Říká se, že Kano šihan zkombinoval tyto významy a vytvořil tento čtyřmístný idiom, který znamená, že pokud budete postupovat podle správných zásad džúdó ※ 3 , aniž by jste byli posedlý výsledkem, vyhrajete přirozeně a i prohra, když jste se drželi zásad džúdó má větší hodnotu než vítězství při porušení principů.

※ 1 Krátké, čtyřznakové fráze tzv. yojijukugo se tradičně používají k vyjádření moudrosti v japonské kultuře.

※ 2 Jedna z pěti "Klasiků", starověké čínské konfuciánské knihy napsané před 300 př. nl. Studovali v tradičním japonském vzdělávání v éře Edo. Ranná výchova v mladí Kano šihana zahrnovala studium pěti klasiků.

※ 3 Judo principy: -精力善用Seirjoku-Zenjó: maximální efektivní využívání energie -自他共栄 Džita-kjóei: vzájemná prosperita pro sebe a druhé"

3, z knihy The Way of Judo: A Portrait of Jigoro Kano and His Students, autor: John Stevens
----
Originální anglický text:
"Jundo Seisho (順道制勝) . "Following the Way Produces Victory." Jundo is a Confucian concept meaning "proper behaviour", "maintain high principles", and "to follow the natural course of things." In judo, seisho means "achieve the goal" and "realize great results." With eightyone examples, this way by far the most common calligraphy on display.
Jundo Seisho has second verse that Kano added on occassion Gyofu Gaijin ( 行不害人) , "The Best Behaviour Harms No One" "
----
Můj překlad do češtiny:
"Džundó-Seišó (順道 制勝). "Následování Cesty Vytváří Vítězství". Džundó je konfuciánské pojetí znamenájící "správné chování", "udržovat vysoké principy", a "následovat přirozený průběh věcí." V džúdó, seišó znamená "dosažení cíle" a "realizovat skvělé výsledky." S osmdesátijedna příklady, je toto zdaleka nejběžnější téma zobrazené na Kanových kaligrafií.
Džundó-Seišó má druhý verš, který Kano přidával při pří některých příležitostech a to Gjófu Gaidžin (行不 害人), "Nejlepší chování nikoho nepoškozuje"."

順道 制勝 行不 害人 Džundó Seišó Gjófu Gaidžin "Následováním Cesty uskutečni skvělé výsledky s nejlepším chováním, aby jsi nikomu neublížil"
web školy v Kumamotu, kde byl Kanó Džigoró ředitelem kolem roku 1891 (jako 31 letý)
------------------------------------------------

Výše uvedené tři vysvětlení si jsou velmi podobné a ilustrují, co Kanó zastával při své výuce džúdó a chtěl, aby jeho žáci měli na očích během jejich praxe. Kanó se snažil též pozitivně utvářet charakter žáků, tak aby byli schopni rozeznat a konat správné věci (správnou cestu/způsob), tak aby konali dobro. I když na správné cestě natrefíme na neúspěch či prohru, tak vědět, že to, že jdeme po správné cestě, je pro nás cennější a úspěch přijde dříve či později přirozeně.

Pěkně tento proces nebo vnitřní postoj také popsal Haruki Uemura - prezident Kódókanu ve svém Novoročním projevu k roku 2013
Originální anglický text:
----
"A process to accomplish something is sometimes compared to climbing a mountain. First, look up to the top of the mountain and resolve to meet the challenge, but before you take a first step forward, make sure to choose the right path. Once you set out on climbing, it is important not only to look up but also to look down at your feet constantly to see whether you are still on the right path and continuing the proper way."
----
Můj překlad do češtiny:
"Proces vedoucí k dosažení něčeho je někdy srovnáván s lezením na horu. Za prvé, podívejte se až na vrchol hory a odhodlejte se splnit úkol, ale předtím, než uděláte první krok se ujistěte, že jste si vybrali správnou cestu. Jakmile se vydáte lézt, je důležité nejen vzhlížet, ale také se neustále dívat dolů na nohy , zda jste stále na správné cestě, a pokračujete správným způsobem." (Haruki Uemura - prezident Kódókanu - New Year message 2013)

Pohledem zaměření dnešního sportovního pojetí džúdó, kde je důraz na výsledek či vítězství ve sportovním klání upřednostněn (ne-li jediný cíl) na úkor původních významů a principů džúdó, se může význam textu zdát nesmyslný a zavádějící. Nicméně přijmeme-li fakt, že Kanóvo džúdó bylo a stále je v některých kruzích prostředkem ke zdokonalování osobnosti (těla, povahy a intelektu) ve prospěch sebe a společnosti, tak poznáme, že Šiaj (sportovní utkání) je pouze jedním z prostředků (spolu s cvičením randori a kata) ke kýženému cíli (sebekultivace a sebeovládání) , pak provozování správné cesty (v šiaj, randori i v jakékoli každodenní činnosti) dává logiku a tím i Kanovo fráze 順道制勝 Džundó Seišó.