Říjen 2014

Světový den džúdó - slova prezidenta IJF

29. října 2014 v 11:01 | júdanša |  Zajímavost
Ke příležitosti Světového dne džúdó - 28. října 2014 Marius L.Vizer, prezident IJF (Mezinárodní federace džúdó) pronesl přání i výzvu džúdistům ve světě.

------------------
26.října 2014

Vážení členové společenství judistů, partneři a přátelé

Mezinárodní federace juda

U příležitosti Světového dne Juda, bych Vám chtěl poděkovat jménem Mezinárodní federace juda za Vaše celoroční judistické aktivity, za dosažené sportovní výsledky a popřát všem judistům na celém světě hodně osobních a sportovních úspěchů.
Přeji Vám, aby jste i nadále pokračovali ve vysoké úrovni rozvoje mezinárodního juda.

Jsem přesvědčen, že principy judo - zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest, skromnost, respekt, sebeovládání, přátelství - jsou nepopiratelné hodnoty nejen pro náš sport, ale i pro celou společnost. Domnívám se, že je naší povinností tyto hodnoty respektovat a rozšířovat ve Vaší komunitě, protože to je způsob, jak převést hodnoty našeho sportu nové generaci a do dalších oblastí občanské společnosti.

Blahopřeji vám a přeji vám vše nejlepší!

Marius L.Vizer
Prezident Mezinárodní federace juda
------------------


Pár střípků k historii džúdó v Československu

21. října 2014 v 20:58 | júdanša |  Zajímavost
Na českém webu jsem našel několik velmi pěkných popisů historie džúdó/džúdžucu v Československu. Odkazy na ně níže.

Podrobný popis historie džúdžucu a džúdó za první republiky a protektorátu (Leggett, Dóbó).
HISTORIE JIU JITSU

Historie Juda v Plzni - zmínka o Pryce Leggettovi, Dobó a dalších

MILNÍKY ČESKÉHO JUDA - Český svaz juda - především novější události po 2.sv. válce

Toto vše je docela zajímavé téma akorát, jak se zdá není nikde dobře a uceleně zpracované. Stálo by to za nějaký větší průzkum / výzkum, snad více akademicky založen (téma pro nějakého historika na diplomovou práci) s větším vlastním bádáním v archivech a né opisováním chybných zdrojů - bohužel takových akademických prací je také několik.

Já bych měl několik dalších střípků do skládačky k historii československého džúdó/džúdžucu (judo/jiujitsu).

Návštěvy Džigoró Kana v Československu
V Československých různých knihách či dokumentech se uvádí, že Kanó Džigoró navštívil Československo v letech 1933 a 1936. Někde se zase uvádí, že v letech 1935 a 1936 ( například Český svaz juda ve svém dokumentu MILNÍKY ČESKÉHO JUDA - Český svaz juda ). V knize od pánů Krákory a Šímy je zachycena přednáška Kana z roku 1936, kterou v Praze pronesl při příležitosti zahájení školního roku, taktéž vedl lekci džúdó na VŠ Praha. Kanó Džigoró byl tehdy na cestě z Olympijských her v Berlíně. Rok 1936 je tedy potvrzen.
Že by Kanó byl v roce 1935 v Evropě jsme nenašel nikde žádnou zmínku, v jeho dopisu panu Jarkovskému zmiňuje nějaké zdravotní indispozice, že nedorazí do Evropy do Osla na kongres Mezinárodního Olympijského výboru IOC. Kanó byl v Evropě v roce 1933 (navštívil Vídeň (červen - zasedání IOC), Mnichov, Stugart, Berlín, Londýn). Ve Vídni byl s asistenty Masami Takasakim a Sumijuki Kotanim - odtud odjel do Německa (zdroj: http://www.oejv.com/wissenswertes/geschichte/erste-blute/ ). Prahu měl navštívít též a na VŠ Praha vést lekci džúdó (více informací jsem nenalezl k této návštěvě). Také v roce 1934 Kanó Džigoro navštívil Vídeň a před tím Atény (zasedání IOC - květen) v Řecku.

Našel jsem navíc informaci z japonských zdrojů, ze Kanó Džigoró navštívil Prahu již v roce 1920 během svého pobytu v Evropě, kde byl:
- za prvé kvůli účasti v japonské delegaci na 7.Olympijských hrách v Antverpách (Kanó byl také průkopník olympijských myšlenek a hnutí v Ásii - byl prvním asijským členem Olympijského hnutí)
- za druhé Kanó navštívil více evropských zemí a zkoumal jejich vzdělávací systémy.

Viz text z webu 100yearlegacy.org :
1920 - June - Participated the 7th Olympiad in Antwerp, met Coubertin Visited Prague and other European countries as part of a tour of educational system inspection
July - Demonstration and lecture on Judo in London, visited Budokai (a Judo club) there Lecture on Judo in Los Angels

Abych to shrnul - rok 1936 je potvrzen, ostatní roky jsou nejisté. F.Smotlacha ve své předmluvě o historii jiujitsu v v Československu v knize S.F.Dobó z roku 1936 ani Krákora Šíma v knize z roku 1944 se nezmiňují o žádné další návstěvě Džigoró Kana v Československu (ani 1920, 1933, 1934 ani 1935). Zmiňují pouze tu z roku 1936.

Navštěvy japonského džúdisty pana Tanakiho (1934) a japonského džúdistického týmu vedeném Ičiró Hattou v Československu v roce 1935 a další info k dění kolem džúdžucu z let 1932 - 1935
31.července 1935 se tým Japonska utkal s týmem ČSR - článek Jak jsem začínal s JiuJitsu z časopisu o jiujitsu, judo z let 1950-1957 (bývaji ve vědeckých krajských knihovnách)
Článek je celkem na 3 naskenovaných fotech (14 MB), lze je stáhnout na: http://ulozto.cz/xNZhBZnZ/jakjsemzacalsjiujitsu-zip
Bohužel autor není uveden a nebyl jsem schopen dohledat, o koho se jedná.

Korespondence Džigoró Kana s Jiřím Guthem Jarkovským z roku 1935 k podpoře Olympijských her v Tokiu pro rok 1940. Kanó i Jarkovský byly členy Mezinárodního Olympijského hnutí. Pořízeno ze sbírky tělesné výchovy a sportu - Národní muzeum v Praze.
Odkaz ke stažení (360kB):

Historie džúdó (judo) a džúdžucu (jiujitsu) a silný vliv profesora Džunjú Kitajámy ( Junyu Kitayama ) nuceně žijícího po 2.sv. válce v Československu na zdejší přední instruktory džúdžucu/džúdó - viz např. citace od reprezentačního trenéra A.Lebedy.
Odkazy, citace z dokumentu a skeny z časopisu o jiujitsu z let 1950-1957

Další a kompletnější naskenované články z časopisu o jiujitsu, judo z let 1950-1957. Stáhnout lze (165 MB)

Přednáška Džigora Kana o džúdó - znění pocházi z knihy Zápas džudo, Krákora, Šíma, 1947 Našel jsem původní anglický text přednášky z Olympijského kongresu z roku 1932. Text se malinko liší. V české přednášce z roku 1936 se Kanó Džigoró v jednom odstavci více rozepisuje o příkladu principu Seirjoku Zenjó (maximálně dobré využití síly).
Českou přednášku lze stáhnout:
Případné heslo pro stáhnuti je:judo , pdf velikost cca 3MB

Zajímavou osobou je Trevor Pryce Leggett, jenž v Československu v období před 2.sv.válkou předával své informace zdejším zájemcům (Plzeň, Kladno). Ten začal v Anglii s džúdó v roce 1932 ve slavném londýnském klubu Budokwai pod Jukio Tanim. Ještě před válkou postupně získal 3.dan., než odešel do Japonska jako pracovník Briské ambasády. Během války tam pobýval, pak byl posléze vyměněn zpět do Británie. Po válce učil džúdó v Budokwai. Jako první nejaponec získal od Kódókanu stupeň 6.dan. džúdó.

Kosei Inoue a jeho lekce džúdó pro mládež

20. října 2014 v 22:33 | júdanša |  Waza (Technika)
V roce 2011 (15. října) japonský olympijský vítěz Kosei Inoue vedl v Ocu Budó in Higašiomi v Japonsku trénink džúdó zaměřený pro mládež. Tématem se zdá, byly základní a důležité body jeho oblíbených technik.
Na YT se objevilo video z tohoto cvičení a pro mě je velmi poučné. Pokusil jsem se zachytit body z výkladu, které mě zaujaly.

Kosei Inoue 15 oktober 2011

- Dynamická rozcvička s japonským dynamickým počítáním - interval pro cvik - 1 2 3 4 - Iči Ni San Či (počítá nahlas předcvičující), 5 6 7 8 - Gó Ró Šič Hač (počítají ostatní společně)
- 2:20 - 2:56 - ukázka cvičení ve dvojicích na zvýšení rychlosti reakce těla
- pak Inoue ukazuje svoje oblíbené techniky z chůze - Učimata goši (Hane goši), Óuči gari (všimnul jsem si, že při pohybu do soupeře, před tím, než zatěžká směrem dolů rukou rameno ukeho, tak táhne dynamicky k sobě, hrudníkem při podmetu naráží do soupeře), Ósoto gari, Morote Seoi nage (velmi nízko do sedu) - vždy velmi pěkně dovádí a kontroluje ukeho až na zem při hodu.
- 5:50 - vysvětlení, jak správně vychýlit vpřed soupeře
- kolem 6:50 - vysvětluje práci zápěstím při tahu při kuzuši u hikite (ruka která tahá - rukávová ruka) - hřbet ruky směřuje nahoru, loket také nahoru, hikite vytváří prostor (okno) pro techniku ( 7:33 ) - ukazuje průpravná cvičení
- od 8:20 - vysvětluje práci curite (ruka, která zvedá - límcová ruka) při kuzuši - ukazuje průpravná cvičení, zápěstí spolu s předloktím tvoří přímku (palec nahoru) a zvedají a přitahují ukeho
- od 9:50 - ukazuje společnou práci obou rukou (hikite curite) při kuzuši, průpravné cvičení za chůze
- od 10:40 - průpravné cvičení pro nácvik kuzuši - uke je vsedě
- od 11:50 - vysvětluje názorně, že je lepší využívat síly svých nohou než zad - je třeba se snížit (snížit těžiště) a při kuzuši využít pokrčených nohou (12:50)
- kolem 14:20 - ukazuje správnou pozici přední nohy - zmiňuje sankaku (trojúhelník) - přední noha toriho je ve vrcholu rovnoramenného trojúhelníku (15:00): levá noha ukeho - pravá noha ukeho - přední noha toriho. Pak máme dostatek místa pro vychýlení ukeho vpřed.
Při následných obratech těla při cukuri je možno si všimnout, že svojí druhou nohu Inoue zakročuje podstatně dále k soupeři - tohle je zřejmě esencí technik jako učimata, hanegoši - zaručuje to, že boky budou v kontaktu a podmetající noha toriho bude mít energii pro podmet. Je třeba mít pokrčené nohy v kolenou a během obratu při cukuri snižovat těžiště (třeba 15:35).
- 17:35 - vysvětlení nutnosti kontaktů s ukem boky a stranou zad pro učimata - tělo je noha, boky, vrchní část těla je rovně, dokud není těsný kontakt s ukem (uke je nabalen na bok a spodní část zad)a až v závěrečné části chvatu se tělo předklání spolu se zvedající podmetající nohou - při kake (provedení). Nevystrkovat zadek při cukuri.
- 19:35 - velmi pěkné technické provedení mladých japonských džúdistů - tah hikite je velmi vysoko nad hlavu toriho, uke je dokonale vychýlen, tori při cukuri a, krásně zakročí nohou daleko při obratu b, je velmi nízko s ukázkovým kontaktem boky a stranou zad a při samotném hodu jaksi lehounce přepadne přes toriho
- 20:00 - ukázka kuzuši vzad pro Óuči gari, důležitá práce obou rukou - Inoue provádí pohyb rukou - jako by rozevírá gi ukeho, aby mohl provést kontakt téměř nevytočením hrudníkem - zatěžkává obě strany ukeho těla stejně, opět snížené těžiště při cukuri, soupeř je po kuzuši vzad na patách
- 24:00 - vysvětlení zřejmě ohledně kenken provedení technik - pro učimata je důležité táhnout dolů (dostat dolů hlavu soupeře) a provádět při poskocích pohyb do kruhu

Kuzuši - rozbití rovnováhy

19. října 2014 v 9:42 | júdanša |  Waza (Technika)
Japonský termín kuzuši 崩し má význam význam rozbití rovnováhy a v případě džúdó odkazuje na jednu z fází provádění techniky. Samotné studium a osvojení si, jak zlomit/rozbít soupeřovo rovnováhu je esenciální praxí v džúdó. Pro vyšší technickou zdatnost je asi nutné pochopení a hledání principů, na kterých daná technika funguje a objevování skutečností, jak toto fungování navodit v keikó ( jakusoku geikó, sute geikó, kakari geikó, randori,) a posléze v šiaj (zápase). Jeden ze dvou hlavních principů džúdó Seirjoku Zenjó (maximálně dobré využití sil) - nabývá při cvičení technik džúdó spíše významu maximálně efektivní využití sil. V praxi každodenního života mimo tatami spolu s principem Džita Kjóei (prospěšnost pro sebe a druhé) nabývá Seirjoku Zenjó významu maximálně dobré využití sil.

V některých vysvětleních se můžeme setkat, že technika v džúdó se skládá z fází - "kuzuši" ( 崩し rozbití rovnováhy ), "cukuri" (umístění) a pak dokončení techniky "kake" (provedení). Někde zase se vysvětluje, že kuzuši je součástí cukuri. Ve výsledku je to asi jedno. Celkové provedení techniky bývá velmi rychlé a jednotlivé fáze na sebe plynule navazují a i prolínají se. Nicméně jsou vždy přítomny pro dovršení úspěšné techniky.

V džúdó se cvičí Happó no kuzuši jako základ pro pochopení, jak rozbít rovnováhu soupeře. Happó no kuzuši by se dalo přeložit jako 8 forem rozbíjení rovnováhy/vychýlení. Jedná se o cvičení, kdy soupeře vychylujeme do 8 směrů. Videa níže i obrázek ukazují toto cvičení. Diagram znázorňuje styčné části chodidla ukeho při Happó no kuzuši.

Při studiu technik hodů ( základní verze - kihon i variant - henka ) popsaných ve famózní knize Tošihira Daigó (10.dan z Kodókan Institutu v Japonsku) jsem byl trochu překvapen, že u většiny popsaných provedení technik, při nichž docházelo k vychýlení ukeho, předcházelo působení toriho. Žádné čekání na iniciační soupeřův pohyb. Naopak tori se sám snažil tlačit/ohnout/táhnout/zvednout ukeho. Uke reagoval na toriho podnět různým způsobem, načež následovalo toriho vlastní provedení dané techniky s efektivním vynaložením sil, kdy zvýšil působení síly reakce ukeho k jeho porážce - provedením techniky s fázemi kuzuši, cukuri a kake. Japonci pro tento způsob rozbití rovnováhy ukeho používají výraz Handó no kuzuši (rozbíjení rovnováhy/vychýlení jako odezva na podnět). Daigó (v minulosti sám vynikající závodník) ve svém důkladném popisu praktických zápasových technik představuje tyto situace a ukazuje na nich způsob řešení pomocí techniky hodů (nage waza) džúdó.

Išikawa a Draeger ve svojí knize Judo Training Methods k tomuto tématu píší:
"Používání obou metod Kuzuši, Happó no kuzuši, Handó no kuzuši v každé tréninkové jednotce zvýší tvoji úroveň techniky džúdó".

Z jednoho citátu Džigoró Kana:
"Dosažení vítězství pomocí džú jemnosti znamená nejít silou proti síle protivníka, a také použít dost energie k vyvolání reakce tak, že soupeř reaguje a ztrácí rovnováhu; potom můžeš provést vhodnou techniku."

Mám z toho silný pocit, že o tom je technika džúdó - o hledání řešení situací:
1, uke útočí, tori toho využívá (džú no ri - princip jemnosti).
2, uke je pasivní, tak tori převezme iniciativu, útočí a přiměje ukeho k reakci. Tu pak využívá k podrobení ukeho (seirjoku zenjó - maximálně efektivní využití síly).
Princip Seirjoku Zenjó už vlastně v sobě pojímá i princip jemnosti Džú no ri, jelikož k toriho první akci na ukeho nedošlo (aspoň fyzicky). Tento princip je univerzálnější než Džú no ri.

O způsobech a principech kuzuši pojednává velmi hluboce Nage no kata. Nicméně já jsem na webu našel několik velmi pěkných videí od Britů ( Neal Adams - Mistr Světa, mnohonásobný medalista z OH, MS i ME, demonstrace Budokwai - nejstaršího oddílu džúdó v Británii ).

Kuzushi - Judo Excellence wth Neil Adams
Adams ukazuje dvě linie vychýlení a vlastně Happó no kuzuši (rozbití rovnováhy do osmi směrů) i jakým směrem je vychýlení nejefektivnější. Uplatňuje toho i v tai sabaki (pohyb těla). I když soupeř k němu stojí bokem, tak jeho pohyb nastoupení do chvatu je do nejefektivnějšího směru. Velmi pěkná ukázka. Ta pochází z jeho DVD natočeného pro Fighting Films.

Happo No Kuzushi judo demonstration by The Budokwai

Ukázka Budókwai je trochu jiná a také velmi pěkná, a názorná. Myslím, že velmi pěkně i pro laiky či kolemdoucí ukazuje principy, na kterých je džúdó založeno. Z této ukázky by se jistě dalo čerpat i pro podobné ukázky džúdó v Čechách. Sice to nebude taková šou tvrdáků, kteří umí velmi pěkně hodit soupeře na zem, ale na místo toho i neznalý člověk si z takovéto ukázky doplněné vhodným výkladem odnese poznatek, že rozmanitá technika džúdó spočívá v efektivním vynaložením sil vedoucí k rozbití/prolomení rovnováhy protivníka a pak jeho hození na zem a jak to vlastně s tou jemností v džúdó je.

Níže je obrázek z japonských zdrojů ( prezentace Průvodce vedením Džúdó od japonského ministerstva školství, kultury, sportu, vědy a technologie (MEXT) ). Zajímavý je diagram uprostřed, jelikož ukazuje, kde při vychýlení do daného směru spočívá dotek soupeřových chodidel se zemí. Díky tomu si člověk může ve vlastním cvičením uvědomit, zda jeho kuzuši bylo kvalitní či nikoli a vybrušovat tak svoji techniku.

Zdroj: Průvodce vedením Judo - japonským ministerstvem školství, kultury, sportu, vědy a technologie (MEXT).柔道指導の手引き 文部科学省 http://lern-english-japanese.6te.net/SelfDefense/Judo/Judo_by_JMEXT/001/

Tadahiro Nomura - Seoinage

19. října 2014 v 8:54 | júdanša |  Waza (Technika)
Tadahiro Nomura 野村 忠宏 (ročník 1974) je japonský 3. násobný olympijský vítěz (1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Atény) a Mistr světa (1997) nejlehčí váhové kategorie do 60 kg. Nomura pochází z džúdistické rodiny - jeho otec je Šindži Hosokawa (vítěz OH 1984) a jeho strýc Tojokazu Nomura byl také vítězem OH (1972). Nomura si v roce 2008 si poranil koleno při přípravě na OH 2008 v Pekingu. V roce 2010 závodil na světovém poháru v Ulanbátaru a ještě v roce 2013 vyhrál otevřené mistrovství Švýcarska.

Na videu níže Tadahiro Nomura ukazuje svoje provedení Seoi nage, jak klasické provedení, tak i v jeho různých variantách. U jeho klasického provedení jsou pak zvýrazněny některé důležité body.

1. v prvním kroku Nomura nastupuje chodidlem před soupeře téměř do vrcholu trojúhelníku ( spojnice chodidel ukeho a toriho, tvoří rovnoramený trojúhelník - sankaku. Tuto pomůcku japonští učitelé často používají při výkladu pozice nohou při cukuri ). Také je možné vidět, jak je energické zakročení levé nohy Nomury. Celé zakročení a obrat těla dávají velikou dynamiku a tím i sílu Nomurovu provedení chvatu.
2. při kuzuši (prolomení ukeho rovnováky) razantně táhne hikite (rukávovou ruku) nad hlavu (vytváří veliké okno). Curite (límcová ruka) drží límec, pohyb pěsti směřuje k ukeho bradě a spolu se zvednutím lokte přizvedávají protivníka. Výchýlení ukeho je provedeno směrem vpřed a nahoru, zatímco Nomurovo tělo se snižuje - těžiště Nomury se tak dostává prod těžiště ukeho.
3. po cukuri jsou nohy postaveny v pozici před ukem a chodidla jsou na špičkách, boky jsou zcela dotočeny, těžistě Nomury je pod ukeho těžištěm - Nomura dělá půldřep, v jiných provedeních dřep. Ukeho rovnováha je v tuto chvíli prolomena - jeho váha je plně na prstech chodidel. Tím je fáze chvatu cukuri

Samotný hod je jen vyvrcholením všech těchto bodů. Nomura se silou nohou a břicha zvedne z dřepu a za neustáleho tahu paží hází dokonale "nabaleného" a vychýleného ukeho.

Judo 柔道 Nomura Tadahiro 野村忠宏 : seoi nage

Toto video pochází z cca 10 minut dlouhé reportáže. Na tu je odkaz níže, tam je vidět část z jeho přípravy (učikomi Seoinage, tandoku renšú Seoinage, Nagekomi, atd.) a záběry z jeho sportovních utkání, kde předvádí hlavně Seoinage v praxi. V zápasech předvádí daleko více chvatů - Sode curikomi goši, Účimata, Ósotogari, Kouči gari, varianta Ukiwaza, Taiotoši. Moc se mi líbí jeho krásné techniky. Často využívá pomezí tatami a mám takový dojem, že často jeho provedení technik předchází tlačení do soupeře, které bleskurychle mění na tah a provedení techniky s velkou dynamikou. Fyzicky býval jistě také velmi dobře připraven.

Nomura Tadahiro Judo HL 野村 忠宏 柔道 -60kg

Isao Okano - vysvětlení taisabaki a cukuri

8. října 2014 v 23:15 | júdanša |  Waza (Technika)
V minulosti jsem sem dával video Isao Okana, kde vysvětluje taisabaki ( 体捌き "zacházení s tělem" - ve smyslu pohyb, přesun těla) - správné postavení nohou pro Seoinage, kdy se tori při cukuri otáčí zády k ukemu. Jednoduše řečeno, chodidla ukeho a toriho po cukuri pro Seoinage směřují stejným směrem. Chodidla toriho jsou po otočení na stejných rovnoběžkách jako chodidla ukeho. Další důležitou skutečností jsou pokrčené nohy, tím pádem je těžiště toriho níže než těžistě ukeho a je snazší "nabrat" na svá bedra ukeho.

柔道 Mouvement taï sabaki, 岡野功 I. Okano.mp4

Našel jsem i další Okanovo video, nebo lépe řečeno pokračování toho prvního, kde ukazuje pokročilejší taisabaki pro boční techniky a techniky nohou.

Konkrétně práci tělem a hlavně nohou při Haraigoši, Učimata, Taiotoši, Curikomigoši v pohybu do stran, dokola, do soupeře, chvaty v pohybu dokola s křížovým nástupem.
Kolem času 4:5O Okano ukazuje provedení učikomi - velmi dynamické, zajímavé je si všimnout, že pravou nohou nastupuje trochu dále od soupeře a levou při cukuri zakračuje hodně k soupeři. Dotáčí tak tělo před soupeře a obě nohy jsou pokrčené, těžiště je snížené.
Kolem 6.minuty lze shlédnout střídavé učikomi, taktéž velmi dynamické. Uke a Tori se v učikomi střídají po jednom nástupu do techniky.
Od 7.minuty je ukázáno učikomi pro Seoinage. Při ukázce, kdy je uke bokem k torimu (levým i pravým), tak tori provádí taisabaki a cukuri tak, že je opět nohama ve směru před soupeřem (techniku Seoinage provádí do směru kolmice na spojnici ukeho chodidel).
Od 8.minuty následují ukázky Sannin učikomi (učikomi ve trojici). Následují ukázky (i historické) tandoku renšú (broušení techniky bez soupeře s pomůckami - lana, gumy, expandéry i bez).
Zhruba od 12. minuty začíná část věnovaná technikám nohou ašiwaza. Jako první věc Okano zmiňuje práci boků, je tlačit hara (podbřišek) vpřed při provádění podmetu nohou - nevystrkovat zadek, ba naopak boky(pánev tlačit vpřed). Tlačení boků vpřed je první iniciační silou pro podmet. Síla z boků se pak přenáší do podmetané nohy, kde se síla ještě zvýší a celý pohyb podmetu je velmi dynamický a energický. Následují cvičení tandoku renšú (vybrušování techniky o samotě - stínování) pro naučení pohybu dynamického podmetu.
Užasné jsou kombinace dvou či tří technik ašiwaza. To nebudu popisovat - vidět to je třeba. Velmi rychlá, dynamická a energická provedení s velmi silnou prací rukama.
Taktéž techniky Kaeši waza (protitechniky) proti Kouči gari (Hiza guruma, Deaši barai), Óuči gari. Kosoto gari proti Tai otoši a další.

V samém závěru videa Okano ještě vysvětluje správnou práci límcové ruky curite (ruka, která zvedá) při cukuri postavení se do chvatu.

Juoles: Isao OkanoNa závěr bych rád napsal, že technika Isao Okana na videích je perfektní a to, co vysvětluje se nikde jen tak nevidí a neslyší. Svým způsobem jsou tyto videa raritní a jsou dokladem Okanova umění.

腕緘 Ude garami

6. října 2014 v 22:44 | júdanša |  Waza (Technika)
Ude garami 腕緘 ( 腕 ude - ruka, 緘 garami - zavřít, utěsnit ) je technika ze skupiny Kansecu waza (techniky páčení), často je vidět její použití v ultimátních zápasech. Její účinnost v praxi na mistrovské úrovni ji prováděl Japonec Masahiko Kimura, který díky ní v minulosti vyhrál mnoho zápasů.

Technika spočívá ve výkrutu loketního kloubu. Kdy se chytne soupeřovo zápěstí jednou rukou hřbetem nahoru , druhá se proplete pod rukou ukeho a chytne vlastní druhou ruku na předloktí, taktéž hřbetem nahoru. Páčivý pohyb vzniká přítahem rukou k sobě - zápěstí je níže než loket. Toto je kihon (základní provedení techniky). Modifikace základního provedení může působit výkrutem na rameno - což není jistě povoleno sportovními pravidly zápasů džúdó, nicméně, má své opodstatnění v sebeobraných situacích - kdy neexistují pravidla.

Existují varianty této techniky, kdy je ruka propnutá. Videa níže ukazují, jak kihon techniku z Katame no kata, tak varianty a zápasová provedení v boji na zemi i způsoby nasazení v postoji s přechodem na zem. V tuto chvíli nedokážu řící, jak která provedení z postoje jsou povolena či nepovolena aktuálními sportovními pravidly Mezinárodní federace juda (IJF), nicméně jedná se o jednu ze základních technik džúdó s velkou účinností na loket či rameno soupeře - využitelných minimálně v sebeobraných situacích.

Judo - Ude-garami

Zde pan učitel Kanei Iwatsuri ukazuje legendární provedení Ude garami, tak jak je prováděl Masahiko Kimura.
Masahiko Kimura's Ude Garami techniques

Na youtube je k vidění několik nasazení Ude garami během MMA či džúdó zápasů končící ošlivým poraněním ruky protivníka - nechtěl jsem sem ty videa dávat - většinou důvodem je nevčasné vzdání protivníka.