Březen 2014

Hane goši 跳 腰 - Rjósaku Hirano

15. března 2014 v 11:19 | júdanša |  Waza (Technika)
Japonský učitel Rjósaku Hirano ukazuje na videu svoje provedení techniky hodu Hanegoši 跳 腰 (跳 (hane - odskok, ucouvnout, trhnutí), 腰 (goši -bok)) . Kandži znaky psaní chvatu jsem vzal ze stránek Kódókanu a to obsahuje znak 跳 (hane s významem odskok, ucouvnout, trhnutí). Čtené slovo hane také znamená pero nebo křídlo, avšak se píše jiným znakem. U nás se význam hane (křídlo, pero) v tomto chvatu notně užívá. Nicméně vše je asi trochu jinak - princip je spíše jako bok pružina, než bok a noha jako křídlo. Podobně je toto vysvětleno v knize Kodokan judo throwing techniques od Tošira Daigó (10.dan).

Zajímavé na provedení učitele Rjósaku Hirana je zkrácení pohybu nohou při cukuri ze tří na jeden krok a provádění dozadu do soupeře.
- nástup do chvatu (cukuri) na jeden krok, tori vstupuje k torimu
- těžiště toriho je velmi nízko - noha na které tori stojí je velmi pokrčená
- důrazná práce rukou - souhra curite a hikite
- hlava - pohled směřuje dopředu do směru hodu
- při cukuri těsný kontakt toriho stehna, boků, hrudníku s tělem ukeho
- při cukuri a kake (provedení) hodu dojde jako by l pružinovému pohybu (pokrčení a narovnání nohy, na které tori stojí připomíná pružinu - její stlačení a vymrštěníí). Toto je princip chvatu.

Nácvik s pohybem do soupeře:
- pohyb vzad (do ukeho) na dva kroky
- kombinace vzad Oučigari -> Hanegoši - po Óuči gari si udělá místo a pak velkým jedním krokem nastoupí do chvatu

Hane Goshi

Filozofie Budó – Budó no rinen – 武道の理念

8. března 2014 v 16:08 | júdanša |  Nezařazené
Dne 10.října 2008 též Japonská Asociace Budó deklarovala Filozofii Budó (anglická verze):

Filozofie Budó - Budó no rinen - 武道の理念
Budó, japonské cesty boje, mají svůj původ v tradicích bušidó - cesty bojovníka. Budó je starobylá forma tělesné kultury skládající se z džúdó, kendó, kjúdó, sumó, karatedó, aikidó, šórindži kempo, naginatadó a džúkendó. Cvičenci studují dovednosti a zároveň usilují o sjednocení mysli, techniky a těla, rozvíjejí jeho nebo její charakter, posílují jejich smysl pro morálku a kultivují uctivé a zdvořilé vystupování. Vytrvale cvičí, aby tyto obdivuhodné vlastnosti se staly nedílnou součástí charakteru cvičence. Budó umění slouží jako způsob ke sebezdokonalování. Toto zvýšení lidského ducha přispěje ke společenské prosperitě a harmonii, a nakonec prospěchu lidí ve světě.

Členské organizace Japonské Asociace Budó
Zen Nihon Džúdó Renmei (Celojaponská federace džúdó)
Zen Nippon Kendó Renmei (Celojaponská federace kendó)
Zen Nihon Kjúdó Renmei (Celojaponská federace kjúdó)
Nihon Sumó Renmei (Japonská sumó federace)
Zen Nihon Karatedó Renmei (Celojaponská federace karatedó)
Aikikai (Nadace Aikikai)
Šorindži Kempo Renmei (Federace Šórindži Kempo)
Zen Nihon Naginata Renmei (Celojaponská federaci naginaty)
Zen Nihon Džúkendó Renmei (Celojaponská federace džúkendó)
Nippon Budókan (Nadace Nippon Budókanu)

Bylo ustanoveno 10. října 2008 Japonskou Asociací Budó
(Nippon Budó Kjógikai)

Charta Budó pro mládež – Kodomo Budō Kenšō – こども武道憲章

8. března 2014 v 16:07 | júdanša |  Nezařazené
Dne 16. září 2004 též Japonská Asociace Budó ustanovila Chartu Budó pro mládež (anglická verze):

Charta Budó pro mládež - Kodomo Budō Kenšō - こども武道憲章
Budó, bojové cesty Japonska, jsou formy tradiční kultury, která drží v úctě tradičního bojového ducha děděného od starověku. Prostřednictvím praxe budó se student učí správné chování, zjemňuje své technické dovednosti a rozvíjí mysl a tělo, aby se stal cnostným člověkem.
Student Budó se nejen soustředuje na menší cíle technické dovednosti nebo vyhrávaní závodů, ale snaží se pochopit skutečné ideály Budó a opatrovat jeho tradice.
Následující články uvedené v "Chartě Budó pro mládež" musí být přijaty mladými cvičenci, aby mohli těžit z jejich studia a ocenit ideály Budó.

(Cíl) Článek 1
Se silným smyslem pro spravedlnost, s odvahou, ohleduplností k druhým a zdravými těly a myšlením dosažených prostřednictvím tréninku v technikách Budó, budeme usilovat stát se lidmi užitečnými pro společnost.

(Keikó - Cvičení) Článek 2
Při tréninku Budó, budeme dodržovat tradiční formy etikety a poučení od našich učitelů. Budeme cvičit základní techniky, tak přesně, jak je to možné, snažit se naučit nejen techniky, ale také usilovat o zocelení našich těl a myšlení svými nejlepšími schopnostmi.

(Šiaj - Soutěž) Článek 3
V soutěžních zápasech (šiaj) a ukázkách boje (embu) se budeme snažit prokázat dovednosti, které jsme získali v průběhu tréninku. Uděláme tak s vážným a důstojným postojem, aniž bychom se stali posedlými výhrou nebo prohrou.

(Dódžó - Místo cvičení) Článek 4
Dodžó je místem, kde se učíme naše dovednosti a rozvíjíme sílu v těle a mysli. Musíme dodržovat pravidla, chovat se slušně, a udržet dojo čisté a bezpečné.

(Kamarádství) Článek 5
Musíme si vážit přátelství, která vytváříme v dódžó a spolupracovat a podporovat se navzájem. Pojďme se radovat z našeho společného tréninku a snažít se spřátelit s ostatními kolem nás.

Členské organizace Japonské Asociace Budó
Zen Nihon Džúdó Renmei (Celojaponská federace džúdó)
Zen Nippon Kendó Renmei (Celojaponská federace kendó)
Zen Nihon Kjúdó Renmei (Celojaponská federace kjúdó)
Nihon Sumó Renmei (Japonská sumó federace)
Zen Nihon Karatedó Renmei (Celojaponská federace karatedó)
Aikikai (Nadace Aikikai)
Šorindži Kempo Renmei (Federace Šórindži Kempo)
Zen Nihon Naginata Renmei (Celojaponská federaci naginaty)
Zen Nihon Džúkendó Renmei (Celojaponská federace džúkendó)
Nippon Budókan (Nadace Nippon Budókanu)

Bylo ustanoveno 16.září 2004 Japonskou Asociací Budó
(Nippon Budó Kjógikai)

Překlad Charty Budó - Budó Kenšó – 武道憲章

8. března 2014 v 16:06 | júdanša |  Nezařazené
Zde je odkaz na anglický překlad Charta Budó z webu Nippon Budókanu:
Na webu plzeňských aikidistů jsem objevil český překlad Charty Budó:
Mírně upravený text překladu Charty Budó je níže, překlady Charty Budó pro mládež a Filozofie Budó jsou naše.
-------------------------------------------------------

Charta Budó - Budó Kenšó - 武道憲章
Budó, japonské cesty boje, mají svůj původ ve staletí starém bojovém duchu Japonska. Skrze staletí historických a společenských změn se tyto formy tradiční kultury vyvinuly z technik boje (džucu) do cest a způsobů rozvoje sebe sama (dó).
Při hledání dokonalé jednoty mysli a technik bylo budó zdokonaleno a kultivováno ve způsoby fyzického tréninku a duševního rozvoje. Studium budó podporuje zdvořilé chování, posouvá technickou dovednost, posiluje tělo a zdokonaluje mysl. Moderní Japonci zdědili tradiční hodnoty skrze budó, které nepřestává hrát významnou roli při formování japonské osobnosti, slouží jako zdroj nezměrné energie a omlazení. Takto budó přilákalo silný mezinárodní zájem a studuje se po celém světě.
Nedávný trend zaslepení pouhou technickou dovedností, smíšený s přehnaným zájmem o vítězství, je vážnou hrozbou pro podstatu budó. Aby se zamezilo jakémukoli možnému zkreslení, praktikanti budó musí neustále pokračovat v sebezkoušení a úsilí o zdokonalení a uchování této tradiční kultury.
S touto nadějí jsme my, členské organizace Japonské Asociace Budó, sestavily Chartu Budó, abychom vyzdvihly základní principy budó.
ČLÁNEK 1: Předmět Budó
Skrze fyzický a duševní trénink japonských bojových cest, cvičenci budó usilují o budování svého charakteru, zlepšení úsudku a o to, stát se ukázněnými jedinci, schopnými přispět společnosti v obecném smyslu.
ČLÁNEK 2: KEIKÓ (Trénink)
Při tréninku budó musí cvičenci vždy jednat s respektem a ohleduplností, držet se předepsaných zásad umění a odolávat pokušení usilovat o pouhou technickou dovednost na úkor úsilí o dokonalou jednotu mysli, těla a techniky.
ČLÁNEK 3: ŠIAJ (Soutěž)
Ať už se soutěží v zápase nebo v předepsaných formách (kata), cvičenci musí ukazovat navenek ducha budó. Musí ze sebe vydat to nejlepší, vyhrávat se skromností, přijímat porážku s taktem, a neustále ukazovat sebekázeň.
ČLÁNEK 4: DÓDŽÓ (Místo cvičení)
Dódžó je místo určené k tréninku mysli a těla. V dódžó musí cvičenci budó udržovat disciplínu a předepsané chování a respekt. Dódžó by mělo být tiché, čisté, bezpečné a obřadné prostředí.
ČLÁNEK 5: VÝUKA
Učitelé budó by vždy měli podporovat ostatní, aby také usilovali o své zlepšování a pilně trénovali svou mysl a tělo, zatímco pokračují v prohlubování svého porozumění technickým principům budó. Učitelé by neměli připustit, aby se soustředění přeneslo na vítězství nebo prohru v soutěži nebo na pouhou technickou schopnost. Především však mají učitelé odpovědnost dávat příklad svým chováním a jednáním.
ČLÁNEK 6: ŠÍŘENÍ BUDÓ
Lidé, kteří propagují budó, si musí udržovat otevřenou mysl a mezinárodní nadhled, neboť udržují tradiční hodnoty. Měli by se snažit přispět k výzkumu a výuce a co nejvíce se zasadit o pokrok a pomoc budó každý den.

Členské organizace Japonské Asociace Budó
Zen Nihon Džúdó Renmei (Celojaponská federace džúdó)
Zen Nippon Kendó Renmei (Celojaponská federace kendó)
Zen Nihon Kjúdó Renmei (Celojaponská federace kjúdó)
Nihon Sumó Renmei (Japonská sumó federace)
Zen Nihon Karatedó Renmei (Celojaponská federace karatedó)
Aikikai (Nadace Aikikai)
Šorindži Kempo Renmei (Federace Šórindži Kempo)
Zen Nihon Naginata Renmei (Celojaponská federaci naginaty)
Zen Nihon Džúkendó Renmei (Celojaponská federace džúkendó)
Nippon Budókan (Nadace Nippon Budókanu)

Bylo ustanoveno 23. dubna 1987 Japonskou Asociací Budó
(Nippon Budó Kjógikai)

Info o Chartě Budó – Budó Kenšó – 武道憲章

5. března 2014 v 8:34 | júdanša |  Nezařazené
Na webu oddílu Kokki dódžó z Českých Budějovic a aikidistů z Plzně se objevily překlady Budó charty, Budó charty pro mládež a oficiální deklarace Filozofie Budó. Za vznikem těchto deklarací a chart stojí Japonská Asociace Budó. Ta je sdružením velkých japonských organizací džúdistů, kendistů, kjúdistů, sumistů, karatistů, aikidistů, džúkendistů, naginatistů, příznivců Šóridži kempó a nadace Nippon Budókan. Při tvorbě Charty budó se vycházelo i textů i myšlenek Džigoró Kana.

Dostali jsme povolení překlady textů zde zveřejnit, což provedeme:

Zde jsou zatím odkazy na texty na webu Kokki dódžó: Charta Budó - Budó Kenšó - 武道憲章

Anglický článek o tom, jak Charta Budó vznikala - část THE ESTABLISHMENT OF THE BUDO CHARTER

Původní text Charty Budó z webu Nippon Budókanu:

Dokumenty od Jigoro Kano Memorial International Sport Institute

2. března 2014 v 22:39 | júdanša |  Nezařazené
Od japonského Jigoro Kano Memorial International Sport Institute jsem dostal zásilku, kde bylo několik brožur a DVD vztahující se k myšlenkám a životu Džigora Kana. Dvě DVD a dvě brožury jsou k dispozici zdarma pro případné zájemce z řad českých džúdistů, které zajímají myšlenky Džigora Kana. Napište mi vzkaz s vaší s adresou přes formulář na blogu, pošlu vám to poštou.

DVD je cca 12 minutový film o Džigoró Kanovi a jeho odkazu jako otce japonského sportu a olympismu "100-leté dědictví" - http://100yearlegacy.org/english/mv/index.html

Džigoró Kanó "100-leté dědictví" k dnešnímu dni:
· Výchova pomocí džúdó
· Vývoj tělesné výchovy a školního sportu
· Podpora celoživotní účasti ve sportu
· Mezinárodní spolupráce a příspěvky prostřednictvím sportu

Na webu je zajímavý je článek o tématech kaligrafií Džigoró Kana. Ten pojednává o Kanóvi jako o kaligrafovi. Kanó během svého života vytvořil velké množství kaligrafiií, kde psal pro své žáky a a džúdistická dódžó hesla pro praxi. O významech a kaligrafiích je tento článek. Pokusím se z něj později udělat výtah.

Calligraphy and Philosophy of Prof. Jigoro Kano


Pár fotek z tohoto webu:

Sato Tadaši sensei 8.dan - další videa

2. března 2014 v 22:30 | júdanša |  Waza (Technika)
Další dvě videa od učitele Tadaši Sató (8.dan) z Kódókanu natočené v roce 2008 v Rusku. Způsob demonstrace je názorný jistě, těm kdo je shlédne udělá jasno ke Kouči gari, Óuči gari, Sasae curikomi aši.

U Óuči gari a Kouči gari je super vidět, jak je třeba jít nízko, vršek těla je vzpřímený a oblast boků (pánve) tlačit dopředu, jak nohy stavět, aby podmet byl efektivní - varianty na 3 kroky, na dva atd....

ouchi gari kihon


sasae tsurikomi ashi kihon