Srpen 2013

O smyslu a významu džúdó

29. srpna 2013 v 17:28 | júdanša |  Kódókan
Na webu Kódókanu v sekci o Kódókan džúdó je zajímavý výklad ke smyslu a významu džúdó. Výklad je rozdělen do několika kapitol. Já bych zde rád uvedl překlad obsahu tří: Kokoro (Srdce, Duch (Srdce věcí, Pocit), Mysl), Waza (Technika), Kata (Forma).

Kokoro (Srdce, Způsob myšlení)
Džúdó je milováno všemi generacemi. Můžete vidět lidi všech věkových kategorií od šesti do více než osmdesáti let a lidi všech národností, profesí a pohlaví mající radost z džudó v Kódókanu.
Všichni mají své vlastní cíle pro cvičení. Někteří z nich chtějí být silní, někteří chtějí být zdraví, někteří chtějí posílit svou mysl, někteří chtějí ocenit příjemný pocit při pocení, někteří chtějí mít možnost se bránit, někteří se chtějí stát instruktory džúdó, a někteří se již věnují učení a trénování ostatních.
Proč Judo přitahuje lidi všech věkových kategorií a lidi s tolika různými účely?

Profesor Kanó vytvořil džúdó z džúdžucu jako prostředek pro učení významného principu lidskosti, nejen jako prostředek učení se Waza (technice).
Pojmenoval zařízení/instituci, kde se cvičilo "Kódókan". Slovo "Kódó" znamená učit se a uvádět do praxe principy. Skutečnost, že profesor Kanó názvem Džúdó "Kódókan Džúdó" nám ukazuje, jak on vytvořil velkou část principu/zásady, kde je hlavním cílem života naučit se. Profesor Kanó sám řekl, že cílem Džúdó je posílit tělo tím, že cvičí útok a obranu, dokončit osobnost výcvikem způsobu myšlení, a konečně věnovat svoje úsilí prospěchu společnosti.


Kaligrafie napsaná Džigoró Kanem pro Šimotomisaka dódžó (nyní v Muzeu Kódókanu) obsahuje slovo Kódókan -講道館 " sál/hala (kan), kde Cesta (dó) se vyučuje (kó)". Na kaligrafii napsán zprava doleva.


Zdroj:


Waza (Technika)
Waza je založena na základní zásadě džúdó, která je "maximální efektivní využití mysli a těla". Teorie cukuri a kake vyjadřují princip z hlediska techniky - Waza.

Cukuri se skládá z Kuzuši, což znamená zničit soupeřovu pozici nebo rovnováhu, a "držet se připraven", aby váš útok byl jednodušší.
Kake (hod) se nazývá fáze, kdy chcete skutečně použít svou zamýšlenou techniku, když soupeřův postoj/pozice již byla prolomena pomocí cukuri. Cukuri a Kake může být také nazýváno technickými principy džúdó.

Když cvičíte cukuri a kake, obě závisejí na základním principu "Vzájemný prospěch a přínos" a "Maximální účinnost", můžete pochopit a zvládnout zásady, které mohou být použity na všechny fáze lidského života. Můžete tak postupovat od Waza (technice) k Dó (cestě) tím, že cvičíte džúdó.

Zdroj:

Kata (Forma, tvar)
Existují dva základní způsoby, jak cvičit džúdó - Kata a Randori. Kata, což doslova znamená "tvar", je prováděna jako oficiální sestava předem dohodnutých cvičení, zatímco Randori, což znamená "volné cvičení", je prováděno uvolněně/svobodně. Kata džúdó jsou nejlepší způsob obrany a útoku v různých případech, které byly teoreticky organizované.

V Kódókanu, je uznáno následujících osm hlavních Kata;

1. NAGE-NO-KATA (Formy Házení)
Tři reprezentativní techniky jsou vybrány z každé z pěti Nagewazas (technik boje ve stoje).

2. KATAME-NO-KATA (Formy zápasení nebo znehybnění)
Pět modelových technik je vybráno z každé ze tří Katamewazas (technik boje na zemi).

3. KIME-NO-KATA (Formy rozhodnosti)
Toto je učení se nejcennějším technikám pro skutečný boj. Skládají se z technik, v kleče a ve stoje.

4. DŽÚ-NO-KATA (Formy jemnosti)
Způsoby útoku a obrany jsou uspořádány ve velmi jemné a výrazné pohyby.

5. KÓDÓKAN GOŠIN DŽUCU (Formy sebeobrany)
Moderní technika sebeobrany se obsahuje techniky beze zbraně (s prázdnýma rukama) a techniky se zbraněmi.

6. ICUCU-NO-KATA (Formy "pěti")
Tyto formy jsou nedokončené i tak byly zahrnuty profesorem Kanem jako část velkého systému džúdó.

7. KOŠIKI-NO-KATA (Staré formy)
Profesor Kanó přiuzpůsobil a přijal tyto formy technik tak, aby ukázal podstatu džúdó.

8.SEIRJÓKU-ZENJÓ-KOKUMIN-TAJKU
To je forma Národní Tělesné Výchovy.

Zdroj:
-------------

Na webu Token Corporation je též několik kapitol k významu džúdó, podobně podaných jako v případě vysvětlení Kódókanu, nicméně trochu jinak, též zajímavě.

Džúdó není jen bojové umění. Je to sport s filozofií založenou na konceptu "začátek i konec s respektem (úklonou)" (Rei ni hadžimari, rei ni owaru), a též je džúdó duchovní disciplína, která sebou nese tuto myšlenku. To je důvod, proč se v Japonsku zrodil sport džúdó a osvojuje si ho tolik mužů a žen po celém světě. To je důvod, proč džúdó bylo přijato jako oficiální olympijská disciplína.

Zdroj:

Veřejnost si džúdó často vybavuje nebo spojuje s dynamickými projevy, kdy jeden soutěžící háže druhého v tréninku nebo v prostředí soutěží. I když je to určitě jeden aspekt džúdó, může skutečný význam džúdó být definován jako způsob, jak optimálně využít síly těla i mysli. Jinými slovy, je to o zvládnutí různých bojových technik džúdó takovým způsobem, že praktikující se učí, jak používat mysl a tělo nejefektivněji v každodenním životě.
Navíc techniky džúdó umožňují i malému nízkým vzrůstem člověku si podmanit mnohem větší a silnější osobu ("měkkost podmaní tvrdost", Džú Joku go ka seisu). Praxe džúdó také učí respektu k druhé osobě, jakož i spolupráci a pomoci, což vede ke vzájemnému prospěchu obou stran. Zakladatel a otec, džúdó Džigoro Kano, vyjádřil tyto pojmy výrazy, "maximální účinnost" a "vzájemná prospěšnost" (Seirjoku zenjó a Džita Kjóei).


-Význam džúdó a účel vzdělávání-
"Džúdó" je definováno jako způsob/cesta, jak optimálně využít síly těla i mysli. Účelem tréninku Džúdó je učit se fyzické a duševní disciplíně pomocí cvičení útočení a obrany, což vede k pochopení podstaty cesty/způsobu. Člověk tak dosahuje dokonalosti své osobnosti a přispívá k blahobytu společnosti jako celku.

Zdroj:

Kouči gari

27. srpna 2013 v 15:01 | júdanša |  Waza (Technika)
Kouči gari je jeden ze základních chvatů skupiny technik aši waza. Ten kdo jej umí, jím často dokáže velmi překvapit soupeře. Myslím si, že to obecně platí o všech technikách aši waza. Vzpomínám si na slova Vládi Kocmana nebo Jirky Sosny o "kroku do prázdna". Kdy jeden z nich zmiňoval svoji zkušenost, že v Japonsku jednou zažil s někým randori a že mu to připadalo, co jeho krok, tak to "krok do prázdna". Soupeř prý vždy byl schopen vystihnout okamžik došlapu a nohy podmetat. Já se později s velmi kvalitním provedením Kouči gari setkal při cvičeních s Jaromírem Ježkem (dnešním reprezentantem ČR v džúdó ze Sokola Vršovice), tenkrát mu nebylo ještě 20 a již dokázal krásně techniku v randori provést a hodit -charakteristický byl velmi důrazný tah rukou (hlavně límcová ruka) a silným podmet.

Na Youtube je několik vysvětlení od Japonců ke Koučigari...

V tom prvním je kladen důraz na:
- tori má boky níže než uke
- tori má při cukuri vzpřímené tělo, ne ohnuté v bocích
- já si ještě všimnul, že tori důrazně táhne rukávovou rukou (hikite) dolů a límcovou rukou (curite) důrazně přizvedává a tlačí do soupeře

Kouči gari

Kouči gari v podání Keidži Suzukiho
Keidži Suzuki upozorňuje na několik bodů a velmi podrobně je na videu ukazuje:
- jak podmést nohu ukeho
- důrazně dovádí a kontroluje soupeře až na zem, zajímavá je pozice levé nohy, kdy po hodu přiklekne stehno ukeho

Vysvětlení ke Koučigari od Učimury - bohužel se mi nepodařilo zjistit jeho úspěchy, nicméně jeho vysvětlení se mi líbí
Kouchi-gari UCHIMURA - provedení se zakročením vzad
- zde je velmi názorně demonstrována práce límcové ruky (curite), její pohyb směřuje směrem k bradě

Kouchi-gari Uchimura - provedení - z kenka jocu úchopu
- též je zde velmi názorně ukázán směr a způsob tahu rukou, z úchopu Kenkajocu Učimura provádí Kouči gari jakoby do strany

Na závěr ukázka Koučigari s učikomi

Poznámka
- termín Kenkajocu vyjadřuje asymerický úchop soupeřů, kdy tori drží ukeho pravým úchopem a uke levým nebo naopak tori levým a uke pravým - viz vysvětlení na http://www.judo-ch.jp/english/dictionary/terms/kenkayotu/
- termín Aijocu vyjadřuje stejný úchop soupeřů (symetricky), kdy tori drří ukeho pravým úchopem a uke toriho též pravým, nebo naopak oba se drží levým úchopem
Pravý úchop soupeře je, když pravou rukou držíte levý loket soupeře. Levý úchop je, když levou rukou držíte pravý loket soupeře.

Několik zajímavých zápasů z Japonska

26. srpna 2013 v 21:30 | júdanša |  Waza (Technika)
V Brazílii dneska začalo Mistrovství světa v džúdó, našemu prvnímu zástupci Pavlovi Petřikovovi se nedařilo. Toť vsuvka k dnešnímu postu. Nicméně já jsem na Youtube našel několik starších videí ze zápasů z Japonska, věřím, že jejich shlédnutí se bude líbit.

Na prvním videu japonský olympijský vítěz a dvojnásobný Mistr světa Suzuki Keidží (nad 100 kg) předvádí úžasnou kombinaci techniky nohou - sasae curikomi aši + kouči gari + deaši barai.

Na druhém videu dvojnásobný Mistr světa Muneta Jasuzuki (170 cm a 130 kg) předvádí krásné provedení sasae curikomi aši či hiza guruma.

Na třetím videu o mnoho lehčí Tošihiko Koga (73kg) nastoupil na Mistrovství Japonska v kategorii bez rozdílu hmotnosti proti Mistru světa a stříbrném z OH Naojo Ogawovi (115kg). O mnoho lehčí Koga vydržel 10 minut zápasu. Až po té se jej Ogawovi podařilo hodit. To svědčí o kvalitách Tošihika Kogy, že tak dlouho dokázal vzdorovat.

1. Suzuki Keidží - úžasná kombinace ašiwaza - sasae curikomi aši + kouči gari + deaši barai

2. Muneta Jasuzuki - sasae curikomi aši

3. Koga (71kg) vs Ogawa(nad 95kg) - open kategorie - Koga odolával 10 minut

Význam znaku Kódókanu

26. srpna 2013 v 9:14 | júdanša |  Kódókan
Během procházení stránek Kódókanu jsem si všimnul emblému/znaku Kódókanu. Prezident Kódókanu jej má na fotce klopě saka. Taktéž i třeba Český svaz juda jej má ve trochu modifikované podobě ve svém znaku.
Pátral jsem o významu - našel jsem zmínky o významech spojovaných s 5 kvítkovým třešňovým květem nebo symbolice 8 směrů vychýlení (happo no kuzuši). Pravda je jiná odkazuje na japonské mystické zrcadlo JATA NO KAGAMI a vycházející slunce. Níže je několik odkazů na weby, které vysvětlují význam podrobněji a hlouběji a provázaně k džúdó. Ja jsem si vypůjčil dokonale napsané a přeložené vysvětlení ze stránek webu www.kodokanjudo.cz
------
Barvy v symbolu noseném členy Kódókanu představují dočervena rozžhavený kousek ocely obklopený lesklým bílým hedvábím. Tvrdý uvnitř, měkký na povrchu. Znak zvýrazňuje princip juda, že měkké ovládá tvrdé a jemnost může ovládnout sílu a že lze vyhrát použitím síly protivníka proti jemu samotnému.

Symbol Kódókanu se začal používat až po Kanově smrti takže on s jeho výběrem něměl nic společného. Malý letáček údajně poblikovaný Kódókanem vysvětloval, že současný kodokanský symbol byl zaveden v říjnu roku 1940, a tvar byl vytvořen podle modelu pradávného osmistraného měděného zrcadla (nazývaného jata-no-kagami). Zrcadlo je zaznamenáno v japonských šintoistických legendách a jeho tvar je zobrazován v nespočetných japonských erbech. Zrcadlo všechno odráží pravdivě a je symbolem pro upřímnost. Červený kruh v centru je zamýšlen jako upřímná a nadšená mysl. Tento historický záznam je nyní přijímán jako autentický původ symbolu Kódókanu a byl také potvrzen Kódókanem (pan Naoki Murata, ředitel Muzea v Kódókanu).

Kodokanský symbol je reprezentací jata no kagami nebo-li zrcadla jata či oktagonálního zrcadla. Podle japonských mýtů dali bohové tři svaté dary prvnímu císaři, aby ukázali jeho božské následnictví:
KUSANAGI NO CURUGI - "Meč Kusanagi"
JASAKANI NO MAGATAMA - "Drahokam Jasakani"
JATA NO KAGAMI - "Zrcadlo Jata"

Jata no Kagami neni normální zrcadlo. Na rozdíl od běžného zrcadla, které odráží náš vnější obraz, Jata no kagami odráží naší duši. Z tohoto důvodu jsou vždycky zrcadla uvnitř Šintoistických chrámů (říká se, že originální jata no kagame stále leží nedotčeno v šintoistickém chrámu v Japonsku). Pokud aplikujeme šintoistický koncept na symbol juda, tak bílá barva jata no kagami reprezentuje judistu hledajícího očištění své duše a červené slunce uprostřed zastupuje virtuálně judo na které se judoka zaměřuje.
------

Všimnul jsem si, že znak Kódókanu je možno vidět na obi prodávané v Internet šopu Kódókanu

Taktéž jsou k sehnání i různé odznáčky s tímto emblémem a člověk může dát najevo navenek i tímto způsobem svoje sympatie s myšlenkama Kódókanu. Každý dle svého mínění a chuti...

Kdo by chtěl více prostudovat výše napsané k znaku Kódókanu, tak zde jsou nějaké odkazy k tématu:

Pravidla pro zápasy Kódókan džúdó

25. srpna 2013 v 19:40 | júdanša |  Kódókan
Přiznám se, že nemám dobrý přehled o dnešních pravidlech zápasu v džudó, ani důvodech změn v pravidlech posledních 7 letech. V dobách, kdy jsem soutěžně zápasil se razantní změny pravidel nedělaly. Překvapilo mě, že prezident Kódókanu otevřeně časté změny v IJF pravidlech kritizuje. Na webu IJF je vidět, že ve vedení či v sekcích vedení této organizace je již minimum Japonců a rozhodování o směrech mezinárodního vývoje sportovně zacíleného džúdó se rozhoduje napříč světem v čele s představiteli z Evropy. Nicméně jsem si všimnul, že prezident Kódókanu pan Uemura je též jedním ze sportovních ředitelů sportovní sekce IJF. Vedoucím této sekce je Čech pan Vladimír Bárta - http://www.intjudo.eu/Sport_Commission/Members23

Viděl jsem na nějakých utkáních z turnajů dospělých z Japonska z poslednich let, že nepoužívají modré džúdógi, stále pouze bílé, začal jsem hledat nějaké informace o tom, jak to v Japonsku funguje ohledně pravidel.
Pro příklad uvedu odkaz na webové stránky Kódókanu, kde jsou fotky a videa z Celojaponského mistrovství v džúdó či z Kanó cupu

Zde několik obrázků ze stránek Kódókanu:

Zjistil jsem a překvapilo mě, že v Japonsku rozeznávají dvoje pravidla pro soutěžní zápasy - IJF pravidla a Kódókan pravidla. Na webu judo channel jsem našel popis obou druhů pravidel v angličtině.

Zde je odkaz na pravidla Kódókanu:
Refereeing regulations for Kodokan Judo competitions

Při procházení tímto popisem se mi zdálo, že toto jsou pravidla, jak si je pamatuji z dob, kdy jsem soutěžil.
- pouze bílý oděv na džúdó (džúdógi), závodníci jsou rozlišeni bílým a červeným pásem (obi)
- klasické rozhodování koka juko wazaari ipon / šido čui keikoku hansoku
- mohou se používat techniky z Gokjó mimo Kawazu gake (o Kani basami jsem zmínku nenašel ) - pro vysvětlení Gokjó je systém rozdělění technik Kódókanu - několikrát byl upravován a revidován - více info na stránkách Kódókanu - Go Kyo no waza - http://www.kodokan.org/e_waza/index.html
- byl jsem překvapen, že doba zápasu je uvedena od 3 do 20 minut, ta může být prodloužena

Toť můj malý postřeh k pravidlům, jak je vidno Japonci se drží staršího systému, nevím jak moc, ale drží.

Koga a jeho varianta Morote Seoi nage

23. srpna 2013 v 22:00 | júdanša |  Waza (Technika)
Na tomto dvouminutovém videu Koga názorně ukazuje způsob, kam vychýlit soupeře. Drží se známé pravdy, že nejlepší směr vychýlení soupeře je ve směru kolmice na spojnici jeho chodidel.

Při samotné Morote Seoi nage Koga stojí jaksi bokem k soupeři. S důrazným vychýlením ustupuje/postupuje levou nohou daleko před soupeře, aby síla pohybu a tahu rukou při vychýlení působila právě do kolmice na spojnice ukeho chodidel. Pravou nohu vkládá daleho mezi nohy ukeho, čímž dostává svoje boky nízko pod ukeho a zabraňuje mu boky blokovat toriho pohyb do chvatu. Následný hod je proveden silou přísunu i pravé nohy mezi nohy soupeře a napnutím nohou spolu s předklonem.

Je třeba řící, že pro tento způsob provedení, je třeba mít velmi silné nohy a umět využít příhodný okamžik. Nádherný zpusob. Podobný princip Koga ukazoval už u jeho ukázky varianty Sode curikomi goši.

KOGA,3º SEOI NAGE


Toto bylo poslední z mini videí věnovaných Kogovo výkladu Seoi nage.

Koga a jeho Morote Seoi nage

23. srpna 2013 v 21:36 | júdanša |  Waza (Technika)
Koga velmi účinně ukazuje důraznou práci rukou, při této technice.

Fáze 1 - Koga podrobně ukazuje, jakým způsobem a kde chytnout soupeřův rukáv u rukávové ruky (hikite). Ve zkratce chytne rukáv a pohyb zápestí jej stáhne okolo paže ukeho. Pohybem zápestí a tahem hikite nad hlavu důrazně vychyluje soupeře vpřed. Toto vytváří prostor pro použití druhé ruky (curite)

Fáze 2 - Koga klade důraz u curite, aby při svojí práci nebyla ohnuta/zlomena vzad v zápěstí. Spíše naopak, tah zápěstí by měl směřovat dopředu, do směru hodu a jakoby navinovat límec. Správný způsob označen kolečkem. Loket curite je opět ve výšce prsou. Nejde-li, je třeba pokrčením v kolenech snížit svoje těžiště. V okamžiku hodu loket směřuje dopředu do směru hodu.

Fáze 3 - Koga vysvětluje soulad/společnou práci obou rukou a též nohou a celého těla. Též klade důraz na snížené těžiště, vzpřímené tělo ve fázi cukuri a na pohled před hodem směřujícím přímo vpřed ve směru hodu.

Při závěrečném jakusoku geiko lze vidět, že síla hodu vychází z nohou, předklonu a tahu rukou. Zdá se mi, že velikost síly je genorovaná v sestupném pořadí z napnutí nohou, předklonu těla a tahu rukou.

KOGA,2º SEOI NAGE


Koga a jeho Ippon seoi nage

23. srpna 2013 v 20:59 | júdanša |  Waza (Technika)
Na videu níže tošihiko Koga ukazuje jeho provedení Ippon Seoi nage. Během výkladu probírá bodů.
1, práce nohou - Koga nastupuje pravou nohou před pravou nohu ukeho a malinko více k ose, po otočení těla a přisunutí levé nohy je před soupeřem a má pokrčené nohy v kolenou
2, postoj těla - po otočení se k protivníkovi zády ve fázi cukuri je tělo vzpřímené a plném kontaktu zády se soupeřem, nohy jsou pokrčené v kolenou, aby tori měl své těžiště níže než uke
3, oči - pohled očí směřuje dopředu před sebe, tam kam směřuje jeho síla tahu a až při hodu směřuje dolů

Spojením těchto bodů v provedení vzniká jeho Seoi nage. Po té podrobněji body prochází v pěti fázích.
Ve fázi 1 (action 1) vyčerpávajícím způsobem ukazuje práci rukou. Perfektně demonstruje jeho způsob úchopu na klopě i způsob jak si tímto úchopen uvolnit prostor pro vykonání Ippon seoi nage. Dále tahem límcové ruky razantně vychýluje soupeře a dělá si okno (místo) pro pravou ruku. Ta při Ippon Seoi nage zamyká (pevně svírá/uzavírá) ruku protivníka. V této fázi zmiňuje i výši pravého lokte toriho (v úrovni našich prsou), aby se eliminovala možnost, že protivníkovi dáme šanci, aby nás obešel z druhé strany.
Fázi chvatu cukuri probírá ve fázi 2 a ve fázi 3. Ve fázi 2 (action 2) vysvětluje práci horní poloviny těla a ve fázi 3 (action 3) práci nohou. Tělo toriho při otočení k ukemu s ním udržuje pevný kontakt zády a těžiště je níže než ukeho. Názorně ukazuje, kam pravou nohu umisťovat, aby po otočení a přísunu levé nohy tělo skončilo před soupeřem. Svou špičku pravé nohy umisťuje cca 10 cm před špičku pravé nohy ukeho.
Ve fázi 4 (action 4) ukazuje správnou pozici těla při cukuri a před samotným hodem. Ukazuje i chyby a správný způsob je označen kroužkem, křížek je nesprávný způsob. Důležitá je poloha s nohama pokrčenýma v kolenou a tělem vzpřímeným a vytočeným ve směru stejném jako soupeře - špičky toriho a ukeho směřují stejným směrem. Soupeře zvedá tak, že napíná nohy v kolenou a pohyb pokračuje až postavením na špičky.
Ve fázi 5 (action 5) ukazuje, kam směřovat svůj pohled. Dívá se přímo před sebe, ne do země.
Úplně nakonec ukazuje provedení Ipon Seoi nage při kakari geiko. Lze si všimnout, že Koga před provedením Ipon Seoi nage provede pravou límcovou rukou (curite) nacuknutí k sobě a až teprve provádí chvat, tímto si připraví soupeře do pozice vhodným pro jeho provedení. Je třeba poznamenat, že Koga je fyzicky velmi dobře připravený, což jeho vychýlení dává patřičný důraz a účinek.

Koga Seoinage 1


Na youtube následují ještě dva díly. Druhý je věnovaný Morote Seoinage a třetí díl je věnovaný Kogově zajímavé variantě Seoi nage. Na oba díly se postupně podívám příště.

Koga a jeho Kouči makikomi, Sode curikomi goši, Koši guruma a Tomoe nage

23. srpna 2013 v 7:05 | júdanša |  Waza (Technika)
Koga a jeho Kouči makikomi, Sode curikomi goši, Koši guruma a Tomoe nage

Na tomto krátkém videu Tošihiko Koga ukazuje bez vysvětlení několik technik ve veriantach jeho podání.

Kouči makikomi
Koga významně tahá hikite(rukávovou rukou) jako kdyby se pokoušel o Ipon seoi nage a po obranné reakci soupeře provádí Kouči makikomi. Jako důležité body této techniky si myslím, je snížení těžiště Toriho před provedením Kouči makikomi a směr povádění hodu - přímo do soupeře. Všimněte si kam se po skončení hodu dívá Koga - dopředu dolů. Též skončí v pozici jako by mostu na boku, je možné, že je to z důvodu, aby lépe a rychleji mohl přejít do boje na zemi.

Sode curikomi goši
Koga provádí Sode curikomi goši z úchopu, kdy drží soupeře za rukávy oběma rukama. Velmi silně táhne pravou rukou nahoru a levou při otáčení se k soupeři přitahuje na svůj hrudník. Důležitá je též práce nohou, kdy pravá noha směřuje mezi nohy soupeře a pak přisouvá levou dále mezi nohy soupeře a za sníženého těžiště. Energie hodu vychází právě ze sníženého těžisště a přísunu levá nohy.

Goši guruma
Toto provední se mi velmi líbí. Nejdůležitější se mi zdá způsob, jakým Koga zneškodní úchop soupeře. Pomocí obou rukou se zbaví soupeřovo levé ruky, jenž mu drží límec, tu mu pak pravou rukou přitiskne k tělu, kde je neškodná. Zároveň s tímto chytá levou rukou soupeřův límec. Během nástupu do chvatu razantně Koga vychyluje límcovou rukou soupeře a mezitím pravou rukou si přesouvá pravou ruku za krk soupeře, kde již nechytá, ale tlačí na zátylek. Za sníženého těžiště a předklonem hází soupeře.

Tomoe nage
Přijde mi velmi zajímavé, jak Tomoe nage provádí na dva kroky. Nejdříve razantně táhne soupeře doleva dolů a po té, jako by uvolní tah, tělem se otočí na druhou stranu a hází soupeře pomocí Tomoe nage.

Koga's Throws:Ko-uchi-maki-komi Sode-tsuri-komi-goshi Koshi-guruma Tomoe-nage


Tošihiko Koga a jeho džúdó

21. srpna 2013 v 21:59 | júdanša |  Waza (Technika)
Na youtube je hodně videí s japonským olympijským vítězem z Barcelóny a trojnásobným mistrem světa Tošihiko Kogou - ročník 1967. Je džúdó bylo famózní a i dnes bývají-li žebříčky nejkrásnějších momentů ze soutěží džúdó (např. top hody), tak se tam jistě objeví. Jeho provedení technik Ipon seoinage či Sode curikomi goši byly pověstné. Dle záznamů lze usoudit, že i jeho fyzická připravenost byla na vysoké úrovni. Dle wikipedie je dnes držitelem 7.danu a učí džúdó děti a mládež.

Postupně bych chtěl videa s ním zde postupnš představit a tím, jak jeho mistrovské pojetí technik, tak i mnohdy objasňuje svúj pohled na filozofii džúdó a výchovu mládeže pomocí džúdó. Snad se podaří přeložit jeho vysvětlení do češtiny, je o co stát.

Napřiklad série:
Legendary Koga s (7th Dan) Class... nebo Koga - A New Wind ...

Tošihiko Koga a Sode
V první části Koga ukazuje Sode curikomi goši jako obranu proti jednostranému úchopu. Zajímavá a podstatná je část, kdy tahá oběma rukama do směru vpravo, aby vyvolal reakci soupeře a připravil si tak útok pomocí sode curikomi goši provedené z křížového nástupu do druhé strany, než původně táhnul. Důležité bude i to, že se soupeřem udržuje těsný kontakt.
V druhé části Koga ukazuje variantu Sode curikomi goši, z úchopu jednou rukou, kdy je podstatná směr tahu rukou. Zde se mi zdá důležité, že první nohou vstupuje mezi nohy soupeře a při snížení druhou nohu zasunuje ještě dále mezi nohy soupeře a to dává hlavní energii jeho hodu.


Novoroční vzkaz od prezidenta Kódókanu pana Harukiho Uemury

20. srpna 2013 v 14:54 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Ač je srpen, tak si dovolím uveřejnit můj překlad novoroční projevu od prezidenta Kódókanu pana Harukiho Uemury pro džúdisty celého světa. Původní text je v angličtině na stránkách Kódókanu . Snažil jsem se provést jeho překlad - je velmi volný a k vidění níže.
Hodně myšlenek mi přijde velmi sympatických. Zajímavé je vysvětlení původních zásad a důraz na principy džúdó, ve kterých se odráží původní smysl džúdó jako systému pro vzdělávání a sebezdokonalování lidského jedince pomocí cvičení a tréninku džúdó. Jako velmi cenné považuji vysvětlení myšlenky Džundó-Seišó: "Následuj cestu - způsob dosažení vítězství." , kdy je zdůrazněno, že při cíli cvičení džůdó za účelem vlastního sebezdokonalení je způsob konání v zápase důležitější než výsledek zápasu. Předvést ze sebe to nejlepší, snažit se odolat a přemoci soupeře má svojí váhu, ale i prohra při dodržování zásad džúdó nás obohatí více než vítězství za použití porušení zásad. Toto se mi jeví jako hlavní odlišnost s cíli sportovního džúdó, tak jak jej známe v našich končinách, kde vítězství je hlavním aspektem. Jak je vidno při rozdílném cíli konání se mění i smysl konání. Pak lze pochopit, že když postupně džúdisté s přibývajícícím věkem již tolik nevyhrávají na soutěžích, tak džúdó pro ně ztrácí smysl. Zatímco s cílem budování osobnosti a sebezdokonalování se (zdokonalování se v technice džúdó, tříbení charakteru, zocelování těla i myšlení) lze provozovat do konce života.

Odkaz na původní anglický text: http://www.kodokan.org/e_info/topics201301.html

Ještě si dovolím info k osobě pana Haruki Uemury:
Je to olympijský vítěz z roku 1976 z olympiády v Montrealu v kategorii bez rozdílu hmotností. V dubnu 2009 se stal historicky pátým prezidentem Kódókanu a je také zároveň předsedou Celojaponské federace džúdó, též je členem sportovní komise IJF - Mezinárodní federace džúdó.
------------------------------------------------------------------------------

Novoroční vzkaz od prezidenta Kódókanu pana Harukiho Uemury

Chtěl bych sdělit své nejlepší přání pro nový rok všem judo rodinám na celém světě!

2012 byl památný rok, včetně oslavy Kódókanu v jeho 130 tém výročí.
V březnu byl japonskym ministerstvem školství vyhlášený Základní plán kultury, sportu, vědy a techniky. Tento plán se stane důležitým vodítkem pro činnost japonských národních a místních veřejných organizací, sportovní organizací, atd., na podporu různých projektů k dosažení společnosti, ve které sport pomáhá lidem žít šťastný a naplněný život. V průběhu celého roku, musí sportovní organizace v Japonsku pracovat ještě tvrději a úžeji spolupracovat, aby bylo dosaženo trvalého rozvoje v oblasti sportu.

V dubnu, japonská bojová umění, včetně džúdó, se staly vyžadovaným předmětem ve zdravotních a tělovýchovných osnovách pro nižší střední školy. Pro podporu plynulého rozjezdu tohoto nového programu, jsme se ujistili, že standardní výuka přijala metody zajišťující bezpečnost dětí při učení džúdó. Projednávám různé metody k dosažení nasazení příjemných, bezpečných osnov, které vyjadřující vysokou úroveň tělesné výchovy džúdó a jeho vzdělávací hodnotu.

Olympijské hry v Londýně se konaly v létě, přesně po 100 letech, co tým Japonska se poprvé zúčastnil Olympijských her - bylo to v roce 1912 ve Stockholmu a Džigoro Kano šihan byl vedoucí japonské delegace. V soutěži džúdó, se sjeli delegáti ze 135 různých zemí a regionů, také přijelo do Londýna celkem 387 sportovců, kteří soutěžili a ukázali nám své rafinované techniky a vášeň pro džúdó. Během olympijských her, všechny džúdó delegace prohloubily jejich vzájemné přátelství. Během sedmi dnů soutěže džúdó se umístili džúdisté z 23 různých zemí, což ukazuje, že džúdó je široce používané na celém světě a že úroveň znalostí se v mnoha zemích výrazně zlepšila.

Na paralympiádě v Londýně, která následovala po Letních olympijských hrách a též na Mistrovství světa družstev konaném v Brazílii v říjnu, jsme v divokých soutěžích opět viděli džúdó prováděné s plným úsilím ducha, techniky a těla. I když máme tendenci soustředit se na sílu a výsledek v soutěži, džúdó neznamená jen toto, ale je třeba se zaměřit na dokonalost sebe sama a silně zdůrazňovat budování celého člověka. Nicméně, i při odmítnutí soustředit se ve svém úsilí pouze na vítězství a způsoby, jak vyhrát, je možné nadále provádět tvrdý trénink a vést život sebekázně. Tenhle způsob obohacuje ducha, techniku a osobnost, která vede k dokonalosti člověka.

V posledních letech bylo cvičení kat džúda přijato po celém světě. Pořádání Kurzu Kódókanu se zaměřením na kata začala Evropská unie juda (EJU) před 2 lety. Poslední seminář v Lignanu v Itálii, vidělo 275 účastníků z 20 různých zemí. V loňském roce, Kódókan také vyslal odborníky na kata do Francie, Kanady, Austrálie a dalších zemí v reakci na žádost několika národních federací juda a kontinentálních svazů. Při revidování těchto událostí, jsem si nemohl pomoci, ale cítím se zvýšeným očekáváním roli Kódókanu v rozšiřování kata po celém světě.

Ačkoli na posledním Světovém šampionátu v kata v Pordenone v Itálii japonské dvojice opět dominovaly na nejvyšším stupínku v každé kata pro 4. rok po sobě, tak další oceněné páry na mistrovství světa byly každý rok v rámci národnosti pestřejší. Cítil jsem, že úroveň výkonnosti každé národní delegace velmi postupovala. V říjnu letošního roku se bude konat páté Mistrovství světa v kata v Kjótu. Těším se na setkání sportovců z různých zemí a regionů vstupujících do mistrovství a ukázazujících své nejlepší schopnosti.

Objevil se problém, že Mezinárodní federace juda (IJF) prováděla změny soudcování a jiných předpisů každé čtyři roky, a mám pocit, že je to vážná situace. Každé opatření, které se snaží navrátit správné džúdó, tak že chápe svou pravou podstatu, je vítáno, nicméně to, co je důležité, je nejen měnící se pravidla, ale zachování a budoucnost přenosu základních charakteristik džúdó. Z tohoto důvodu si myslím, že znalost je naléhavá záležitost ve vzdělávání instruktorů, rozhodčích a dalších, kteří uznávají a mohou přenášet vzdělávací hodnotu obsahu džúdó. Mám v úmyslu nadále podporovat vzdělávací programy v Japonsku pro instruktory, které mohou toto dělat.

Loni 1. dubna se Kodokan stal charitativní nadací, toto zvláštní právní postavení v Japonsku je povoleno pouze pro organizace, které jsou schopny realizovat veřejný zájem vhodným způsobem a přispívají k realizaci živé společnosti. Pevně se soustřeďuji na "správné předání džúdó zřízeného Kano šihanem" a mám v úmyslu podporovat toto vší silou. Teď, když se zamyslím, jsem ve stádiu, kde mám pocit, že je důležité pokračovat s pružností/jemností (dále jen "džú" v džúdó) přidané do mé síly a doufám, že tak pokračuji ve svém vlastním osobním pokroku.

Podle našich materiálů do roku 1945, tak nejoblíbenější kaligrafie Džigora Kana, která byla vytvořena a visela na zdi školních dódžó po celém Japonsku, byla čtyřznaková fráze ※ 1 "顺道制胜" Džundó-Seišó: "Následuj cestu - způsob dosažení vítězství." Termín "Džundó" ("dó" v džúdó znamená "cestu") se nachází v "Li Ji" (starobylé konfuciánské "Knize obřadů" ※ 2 známý jako "Raiki" v japonštině) a "Kanšo" (historie čínské dynastie Han), zatímco termín "Seišó" lze nejprve nalézt v "Umění války" od Sun Tzu (známý jako Sonshi v japonštině). Říká se, že Kano šihan zkombinoval tyto významy a vytvořil tento čtyřmístný idiom, který znamená, že pokud budete postupovat podle správných zásad džúdó ※ 3 , aniž by jste byli posedlý výsledkem, vyhrajete přirozeně a i prohra, když jsi se držel zásad džúdó má větší hodnotu než vítězství při porušení principů.

Proces vedoucí k dosažení něčeho je někdy srovnáván s lezením na horu. Za prvé, podívejte se až na vrchol hory a odhodlejte se splnit úkol, ale předtím, než uděláte první krok se ujistěte, že jste si vybrali správnou cestu. Jakmile se vydáte lézt, je důležité nejen vzhlížet, ale také se neustále dívat dolů na nohy , zda jste stále na správné cestě, a pokračujete správným způsobem.

Aniž by se zapomínalo moje počáteční přání k Novému roku, dovolujeme si požádat každého o vedení, podporu a spolupráci, způsobem jak použít veškerou svou energii na šíření a propagaci džúdó a vynaložít veškeré úsilí uvést do praxe principy džúdó "精力善用 Seirjoku-Zenjó: Maximální efektivní využívání energie" a "自他共栄 Džita-kjóei: vzájemná prosperita pro sebe a ostatní."

Na závěr, modlím se, ať každý má nádherný nastávající rok!

※ 1 Krátké, čtyřznakové fráze tzv. yojijukugo se tradičně používají k vyjádření moudrosti v japonské kultuře.

※ 2 Jedna z pěti "Klasiků", starověké čínské konfuciánské knihy napsané před 300 př. nl. Studovali v tradičním japonském vzdělávání v éře Edo. Ranná výchova v mladí Kano šihana zahrnovala studium pěti klasiků.

※ 3 Judo principy: -精力善用Seirjoku-Zenjó: maximální efektivní využívání energie -自他共栄 Džita-kjóei: vzájemná prosperita pro sebe a druhé
------------------------------------------------------------------------------

Inoue, Nakaniši a Seoinage

15. srpna 2013 v 6:52 | júdanša |  Waza (Technika)
Na videu níže Kosej Inoue předvádí Seoinage. Lze si všimnout důrazné práce obou rukou, nejdříve dolů (zřejmě pro vyvolání reakce ukeho pro pohyb nahoru či napřímení) a pak důrazného kuzuši a špičkového cukuri, kdy tori stále táhne soupeře nahoru a jeho tělo se při otáčení snižuje pod soupeře. Vše za dosažení velké energie a velmi pokrčených nohou při stabilním postoji. Uke se tak dostává nádherně na záda toriho.
V další části učitel Nakaniši ukazuje Ipon Seoi nage, když se oba soupeři zrcadlově drží jen límcovou rukou. Zajímavý je pohyb límcovou rukou pro vyvolání reakce soupeře.


Podobně je tomu i na druhém videu, kde Seoinage předvičují studenti během vysvětlování svého pana učitele. Zde při provedení Seoinage doprava předchází provedení celého chvatu důrazná práce límcové ruky

国士舘柔道の秘訣ⅡSeoi nage


Trénink dětí v Kódókanu - důležitost rei (pozdravu)

8. srpna 2013 v 18:45 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
Na youtube je několik záznamů z tréninku dětí v Kódókanu. Ač rozumím z výkladu učitele Asahiho ohledně kumikata jen málo či spíše nic, tak mě na videu upoutalo několik skutečností z jeho chování k dětem.1, Během svého výkladu si vybírá různé děti k demonstracím vykládané látky. Nevybírá si jen oblíbence, ale různé děti i různých věkových skupin a s různými technickými stupni. Děti jsou tak vtaženy do výuky a každé dítě si může myslet, že může být vybráno. Zdá se, že jsou si všichni rovni. Atmosféra je přátelská, děti cítí autoritu.

2. Když si pak učitel vybere sparingpartnera z dětí, tak vždy na začátku oba automaticky začínájí vzájemnou úklonou - pozdravem a končí též pozdravem. Jednou neváhá pan učitel si kleknout a provést velký pozdrav. Pozdrav svému partnerovi, se kterým jde zrovna cvičit je upřímný, důležitý, vážný a není to nic nepodstatného ba naopak, na vyjádření a formu provedení rei (pozdravu) je kladen důraz a je neméně důležitý jako ostatní výuka - aspoň toto je mi zřejmé z podání pana učitele Asahiho a jeho žáků. Děti se tak pomocí džúdó a vedení učitele učí respektu a slušnosti k druhému člověku.

Toto jsem jako dítě nezažil při svém učení se džúdó, ani jako dospělí v různých dódžó po republice či v Evropě. Zdá se, že rei (pozdrav) a reihó (etiketa) jsou v našich dódžó nepochopeny nebo jen pochopeny velmi mělce. Věřím, že s tímto přístupem, jde kladně ovlivňovat děti od mládí k výchově k respektu k druhým lidem.

"Rei ni hadžimari, rei ni owaru" (Začátek a konec s uctivým pozdravem).

kniha Kódókan džúdó házecí techniky od Tošira Daigó (10.dan Kodókan džúdó)

4. srpna 2013 v 0:30 | júdanša |  Waza (Technika)
Před časem jsme na stránkách www.kodokan-judo.cz narazil na zajímavou knihu o technikách hodů v džúdó. Knihu jsem začal shánět a zjistil jsem, že je vyprodaná. Éšop Kódókanu ji již nenabízí a občas se dá za rozumný peníz pořídit i na britském Amazonu. Po čase se mi podařilo tuto knihu koupit. Vynaložené prostředky stojí za to. Autor prochází jednotlivé chvaty z Gokjó a vysvětluje velmi podrobně jejich provedení i provedení různých variant chvatů. Též se zmiňuje o momentech, kdy chvat nejlépe použít a také o historii vzniku chvatu či jeho původní formy v korjú džúdžucu.
Kniha je tak dle mého velmi cenným zdrojem informací ke studiu džúdó.

Z webu kodokan-judo.cz si vypůjčím překlad úvodu od autora, kde je nastíněn úmysl a přínos obsahu knihy.

Úvodem
V důsledku rozsáhlého výzkumu technik používaných v shiai (soutěžích) se začaly měnit a obohacovat i techniky používané v moderním randori (cvičném boji). V poslední době se vynořuje technika za technikou s často zmatenou interpretací názvů. Cílem této knihy je poskytnout správné porozumnění klasifikaci a terminologii technik pro bohatou a stále se rozvíjející nage-waza v shiai i randori.

Každá z variant jednotlivých technik je v této knize detailně vysvětlena tak, že rozdíly mezi nimy by měly být snadno pochopitelné. Tudíž obsah není výhradně zaměřen na principy útoku a obrany v každé technice s cílem získání výhod v zápasu.

Další význačný rys této knihy je že se také zaobírá body které je nutno zvážit u každé techniky nage-waza včetně změn od koryu jujutsu (starý styl jujutsu), popisu vývoje, neoficiálních informací, technik ze soutěží a další. Tato kniha je výsledkem usilovné námahy, ale bylo to cenná zkušenost a bude radostí ji přidat k dalším knihám o Judu.


Závěrem bych chtěl vyjádřit své poděkování pánům Tsuneo Sengoku (8. dan) a Tadashi Sato (8. dan) za předvádění technik pro fotografování v průběhu osmy let a samozřejmě fotografovi panu Nobuhisa Sekiya.
Toshiro Daigo

obálka knihy


Info ke knize:
Titul:Kodokan Judo
Podtitul:Throwing Techniques
Autor:Toshiro Daigo
Vytištěno:Kodansha international 2005
Technická účast:
Toshiro Daigo, 10. dan; Tsuneo Sengoku, 8. dan; Tadashi Sato, 8. dan

Výtahy z pasáží knihy lze nalézt na stránkách Kódókanu: http://www.kodokan.org/e_waza/nagewaza.html


Isao Okano a jeho vysvětlení taisabaki

3. srpna 2013 v 0:36 | júdanša |  Waza (Technika)
Taisabaki - 体捌き "zacházení s tělem" - ve smyslu přesouvání těla
Na dnešním videu z youtube ukazuje japonský učitel Isao Okano správné postavení nohou pro boční chvaty a seoinage, kdy se tori při cukuri otáčí zády k ukemu. Isao Okano je vítěz v džúdó na OH 1965 (kat. do 80kg), Mistr světa z roku 1965, Mistr Japonska 1967 a 1969). Dnes je držitelem 8.danu džúdó a působí a působil jako instruktor a profesor na japonských univerzitách.


Vzpomínám si též na cvičení s Vláďou Kocmanem, který nám toto v minulosti přesně ukazoval a učil nás to a zmiňoval, že viděl, jak se toto učí děti v Japonsku.
S námi to pak cvičil podobným způsobem a to za pohybu a bez použití rukou. Kladl důraz na správné postavení nohou při obratu spolu se sníženým těžištem (pokrčené nohy v kolenou). Výsledkem bylo, že uke sám vlastně naběhne na záda torimu a může být hozen bez rukou jen narovnáním pokrčených nohou. To byl pouze nácvik pro pochopení principu.

Jak je vidět na videu v závěru - správné taisabaki spolu s kvalitním kuzuši připravuje půdu pro kvalitní hod soupeře. Nohy jsou nejsilnější částí těla a jejich správné používání je důležitou částí učinné techniky.

Našel jsem ještě jednu historickou informaci k taisabaki. Na odkazech níže je naskenované vysvětlení od japonského učitele Džunjú Kitajámy z časopisu Vzpírání-zápas jiu-jitsu, ročník 2 č.10, říjen 1950.

Obrázky pochází z webu www.kitayama-junyu.com

V zavěru odkážu ještě na jedno video, kde japonský učitel malým dětem osvětluje taisabaki

Open soutěž v Japonsku, Kosei Inoue a kata

1. srpna 2013 v 18:18 | júdanša |  Nezařazené
Dneska jsem narazil na toto reportážní video z Akademického mistrovství Japonska - soutěž jednotlivců bez rozdílu hmotnosti. V reportáži je sestřih džúdisty poměrně malého vzrůstu (168cm 68 kg), kde svým houževnatým, technickým a útočným způsobem boje poráží o mnoho těžší protivníky ( 1. 181 cm 125 kg, 2. 179cm 81kg, 3. 193cm 139kg, 4. 181cm 130kg).
Lze vidět výborný boj o úchop (kumikata) a perfektní zvladnutí seoinage a tomoenage a též bojový duch.


Jako další video mě upoutalo předvedení Nage no kata v podání Koseje Inoueho (6.dan) a Tomokazu Inoueho (5.dan) na Celojaponském mistrovství džúdó v kata

井上康生 + 井上智和 投の形 2012 全日本柔道選手権大会

Kosei Inoue (ročník 1978) je olympijský vítěz ze Sydney (2000) , 3x Mistr světa ( 1999, 2001, 2003 ) a byl známý svojí silnou učimatou a óučigari. Kosei spolu se svým starším bratrem Tomokazu ( Mistr Ásie v džudu) perfektně předvádí Nage no kata. Je vidět, že v Japonsku cvičí kata i výborní bývalí sportovní džudisté a dále tak rozvíjí svoje džúdó.
Toto poznání mě utvrzuje, že k Inspiraci, podkladům a porozumění pro svoje studium džúdó po sportovním období je třeba hledat právě u Japonců.