Trénink - japonské termíny

29. července 2013 v 0:30 | júdanša |  Nezařazené
V minulých částech jsme používal některé japonské termíny vztahující se k trénínku. Pokusím se objasnit další japonskou terminologii, tentokrát vztahující se k způsobu tréninku džúdó, tak jak je mám možnost čerpat z japonského zdroje Token Corporation, jenž je partnerem Celojaponské federace džúdó a na svých webových stránkách dělá jakousi osvětu. V některých případech, je čerpáno i z dalších zdrojů.
Jak bude nastíněno a vysvětleno Uke i Tori mají ve cvičení své role a jejich pochopení a naplnění dělá cvičení efektivnější. Taktéž z vysvětlení vyplývá úloha instruktora či učitele, aby volil správné formy nácviku technik a také zvláště pokročilejší džúdisté by měli volit správnou formu pomoci méně vyspělému sparingovi, když s ním cvičí.

Tori a Uke
V Kata (forma) a Jakusoku geiko (předem dohodnuté praxe) vykonává, "Uke" (ten, kdo přijímá soupeřův útok) se odkazuje na bojovníka, který je příjemcem technik (Waza) a "Tori" se odkazuje na bojovníka, který je provádí techniky (Waza).

"Tori" (ten kdo provádí techniku)
japonský výraz se odkazuje na osobu, která provádí Waza v Kata (forma) cvičení nebo Jakusoku Geiko (dohodnuté cvičení). Ten z dvojice bojovníků, který přijímá tuto Waza se nazývá "Uke" (ten, kdo přijímá soupeřův útok).
Po provedení Tai-Sabaki (přesun těla / kontrola těla) s cílem porušit rovnováhu Ukeho, Tori háže Ukeho na záda. Dokonce i po hodu, Tori ovádá Ukeho - táhne za ruku dokud Waza není dokončena.
Jakusoku geiko (dohodnuté praxe) poskytuje Torimu příležitost dozvědět se, jak porušit rovnováhu Ukeho, a naučit se správné načasování provádění hodu. Torimu se tím zvyšuje jeho dovednost pro provedení přesné Waza.

"Uke" (ten, kdo přijímá soupeřův útok)
Uke udržuje správné držení těla a umožňuje Torimu snadno provést Waza bez odporu. Uke se pohybuje ve dvojici s Torim, umožňuje, aby byl sám hozen - cvičí své Ukemi (zastavení pádu). Aby se v Jakusoku geiko (dohodnuté cvičení) dosáhlo požadovaných výsledků, uke zaujímá správné postoje ještě před vykonáním Toriho techniky a tak dovoluje Torimu jednoduše provést Waza bez odporu. Tak umožňuje provést dokonce obtížné Waza způsobem, aby byly provedeny hladce a snadno. Je důležité, aby Uke sladil své pohyby s pohyby Toriho (a také dýchání) k dosažení, že techniky jsou prováděny přirozeným způsobem. Navíc tato praxe poskytuje Ukemu možnost učit se na sobě, co vede k jeho porušení rovnováhy a jak hodit.

"Učikomi" ( cvičení opakováním )
je to termín pocházející z Kendó(forma studia cesty pomocí japonského šermu) a je používán v džúdó pro cvičení opakováním pohybu technik hodů až do bodu, kde by se měl provést hod (v tomto bodě je nácvik pohybu zastaven). Při učikomi dochází k vybrušování provádění techniky a rozvíjení fyzické připravenosti. Silní závodníci provádějí Učikomi alespoň 200krát denně. Toto číslo se zvyšuje od 300 do 500 s přibližující se soutěží.
Učikomi je používáno před Randori (volný sparing) jako rozcvičení. Může být prováděno pouze jednou osobou (místo soupeře je použit ukotvený pásek nebo nějaká forma expandéru nebo gumy), či dvěma lidmi (nejčastější provedení - nejlepší simulace pocitu provádění techniky -waza) nebo třemi lidmi (kdy podobná situace jako ve dvojici, ale za ukem stojí ještě jeden člověk, který asistuje ukemu a simuluje větší váhu ukeho). Tori tak více rozvíjí schopnost používat svojí sílu a pocit z lepší fyzické připravenosti pro nadcházející zápas.

"Jakusoku geiko" (předem dohodnuté cvičení)
je navrženo tak, aby cvičící vybrušovali své dovednosti provádění a přijímání Waza (techniky). Cvičící mají své role předem přiřazeny - "Tori" (ten, kdo provádí techniku) a "Uke" (ten, kdo přijímá soupeřův útok).
Tori používá Tai-Sabaki (tělo posun / tělo kontrola) s cílem porušit rovnováhu a hodit UKEho. I po té, co je Uke hozen na záda, Tori kontroluje pomocí své Hiki-te (ruka která tahá - rukávová ruka) Ukeho a svým stavem bdělostí ( Zanšin - stav držení těla po útoku, ve kterém útočník je stále bdělý a připravený pro další akci i při současném snížení síly). Uke udržuje správné držení těla za všech okolností, a neprovádí žádný odpor, aby tak usnadnil Torimu dokončení techniky. Uke se pohybuje ve dvojici s Torim a během hodu používá Ukemi, aby se ochránil.
Důležité je, aby Tori a Uke sladili své dýchání při provádění Jakusoku Geiko.

"Sute geiko" (volné cvičení)
tento výraz odkazuje na cvičení s partnerem, který má větší džudistickou úroveň než je má. Partner neodporuje a já provádím veškerou wazu se s plnou silou pohybu a s uvolněným bojovný postojem. V sute geiko ten, co má nižší stupeň provádí wazu s plnou silou a protože zkušenější partner zná správné metody pro příjímání technik, přijímá je bez strachu. Nechává tak partnera s nižší úrovní nabírat zkušenosti a učit jej důležité body útoku a obrany s použitím svého těla. Tento cíl je rozdílný od Randori.

"Randori" (volné zápasení)
je cvičení, ve kterém oba partneři se učí používat svojí techniku waza, kterou zdokonalovali v Učikomi a Jakusoku geiko. Cvičení se útoku a házení partnera se provádějí způsobem, které simuluje skutečný zápas/souboj/soutěž.
Randori klade důraz na základy, a vyžaduje, aby partneři prováděli (a příjímali) hody na plný výkon. V tímto způsobem se učí, jak účinně soupeře rozbíjet rovnováhu, v jakém okažiku Wazu (techniky) použít, a jak kombinovat techniky, stejně jako jak se bránit proti Waza a používat techniku protiútoků.

"Tandoku renšú" ( cvičení o samotě 単独 练习)
se rozumí jakékoli sólo cvičení- cvičení o samotě - stínování, stínování kata, stínování randori, tai Sabaki cvičení (jak ve stoje, tak na zemi), Je možné použít pás, lano nebo gumové pásy pro učikomi. Tandoku renšú je opakem sótairenšó 相対 练习 (cvičení s partnerem). Pomocí tandoku renšú se upevňuje pohyb techniky, může se též rozvíjet rychlost provedení chvatu.

"Nage komi"
Tento druh párového cvičení, je logickým navázáním na učikomi, Tori opakuje techniku hodů plnou silou i s fází hodu.

"Kakari geiko" (cvičení útočení)
Jedná se o párového cvičení pro cvičení útoku. Tori má ofenzivní roli a Uke se musí bránit neustálému útoku, aniž by zcela blokoval Toriho a znemožnoval mu pracovat.

Na závěr jsme našel jeden citát Džigora Kana (stvořitele Kódókan džúdó), který vystihuje myšlenku studia džúdó: "Důležitou věcí není být lepší než kdokoli jiný. Důležitá věc je být lepší než jsi byl včera."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.