"Jaký má být duch juda"od Ing.Vladimíra Beneše z Plzně

26. listopadu 2018 v 9:45 | júdanša |  Kokoro (způsob myšlení)
1970 - článek "Jaký má být duch juda"od Ing.Vladimíra Beneše z Plzně. Zdroj Bauer Václav z Plzně
Dle mého osobního názoru je ten článek nadčasový a možná dnes je aktuálnější než v těch 70.letech. Obsahem popisuje poválečný japonský pohled na judo jako výchovný prostředek pro lidi, založený na cvičení technik obrany a sportovní zápolení. Pro mě je osobně překvapení, že někdo v byl schopen, tak pěkně popsat ten stav. Po vysvětlení od pana Bauera, kdo byl pan Beneš tomu rozumím trochu více.
-------
Ze vzpomínky o panu Benešovi od Václava Bauera. "Vláďa žil jen pro judo a i v Indii vedl kroužek dětí a sbíral zkušenosti od Japonců. Dopisovali jsme si. Mám hodně dopisů jeho postřehů a odlišností v tréninků. Napsal knihu pro trenéry 2.třídy a protože byl na rok pracovně v Indii mu ji vydal pod svým jménem Kazík. Beneš byl pro judo ikona, byl čestný a celý život oddán judu. Po umožnění startu žáků vypracoval 4 letý program tréninků a náplň cvičebních hodin a popsal na osm stránek a to všechny základní chvaty. A my jsme je rozmnožovali na ormigu. Každý chvat obsahoval včasnost použití chyby které se při nácviku atd. Muselo mu to dát velikou práci to dát dohromady a to všechno zdarma. "
 

Kata pro velmi malé děti

11. října 2018 v 10:42 | júdanša |  Kódókan
Na videu níže pan Mikihiro Mukai (učitel z Kódokanu) ukazuje džúdó kata pro velmi malé děti. Bohužel jsem nikde nenašel k tomu nějaký popis či vysvětlení, tak se pokusím, alespoň popsat co vidím, na základě svých skutečností.


Důraz je kladen na Reihó, bezpečné pády, Tori kontroluje pád Ukeho, jednodušší techniky hodů a správné provedení prolomení rovnováhy (kuzuši) před provedením techniky hodu.

1, Ricurei směr šómen
2, Zarei partnerovi ve cvičení
3, Technika podobná technice Sakaotoši v Ura Košikinokata - obě strany
4, Deašibarai - obě strany - Uke i Tori vykročí pravou nohou vpřed a chytnou úchop a tori po kuzuši podmetá přední nohu Ukeho, na druhou stranu Tori i Uke vykročí levou nohou ...
5, Hizaguruma - obě strany - Tori provede krok do soupeře s ukročením lehce stranou a tahem vzad provádí Hizaguruma
6, Ógoši - obě strany - kvalitní vychýlení - pak provedení Ógoši - Uke při hodu obkročí Toriho a sveze se na zem
7, Taiotoši - obě strany - kvalitní vychýlení - pak provedení Taiotoši - Uke při hodu obkročí Toriho a sveze se na zem
8, Ósotogari - obě strany - Tori po dosažení úchopu postoupí do strany a nastoupí s vychýlením Ukeho do Ósotogari, Uke odlehčí podmetanou nohu a provádí švih nohou, Tori také provádí švih nohou, Uke provádí švih nohpu, Tori provádí švih nohou a bezpečně háže/pokládá Ukeho
9, Zarei partnerovi ve cvičení
10, Ricurei směr šómen

Sensei Mukai - the Kodokan children kata


Broušení kostí a ničení těla

28. března 2018 v 13:02 | júdanša
V úvodu kníhy Júdó japanese physical culture od Arima Sumimoto (v té době 4.dan Kódókan), z roku 1908, anglická verze vydaná v Tokiu je publikována kaligrafie, kterou admirál Tógó Heihačiró ( jap. hrdina z rusko-japonské války ) napsal pro autora knihy.


Je tam napsáno dle anglického překladu "Grinding the bones and pulverizing the body". alluding to the strenuous efforts one must make in order to succeed in any line of work.
Snad se to do češtiny dá přeložit jako "Broušení kostí a ničení těla". celkově ve významu zmínky o namáhavém úsilí, které se musí udělat, pro úspěch v jakékoli práci.
Dále je pak v předmluvě autora k této kaligrafii vysvětlení, že obsah znaků kaligrafie: "exhorts on to render, in a spirit of utmost sincerity, untiring efforts for the cause of one's country. Judo, be it observed, is a short-cut for fostering such aims."
vyzývá každého k odevzdání se v duchu naprosto upřímného, neúnavného úsilí o cíle své země. Judo ve zkratce sleduje podporování těchto cílů.

Kniha i obsah odráží svojí dobu a prostředí svého vzniku, nicméně je to pozoruhodný materiál k pochopení různých souvislostí v džúdó (historických, technických). Jedná se ještě o období, kdy Kanó Džigoró nezformuloval svoje ideje k džúdó (Maximálně efektivní využívání energie. Prospěch pro sebe i ostatní.). K tomu došlo postupně, až později. Poprvé představeny byly tyto ideály až kolem roku 1922.
 


magazín "Letem světem", číslo z 26.02.1935 - výuka džúdó u žen - Kanó Džigoró a Šuiči Nagaoka

28. února 2018 v 19:26 | júdanša |  Zajímavost
magazín "Letem světem", číslo z 26.02.1935 - výuka džúdó u žen - Kanó Džigoró a Šuiči Nagaoka


Jigoro Kano v Praze (3x - 1912,1920,1936)

26. února 2018 v 14:01 | júdanša |  Zajímavost
Na základě novinových článků se mi podařilo zjistit, že zakladatel džúdó Džigoró Kanó navštívil Prahu 3x a to v letech (1912, 1920 a 1936).

V roce 1935 vůbec nebyl v Evropě, v letech 1934 a 1933 ano, ač v okolních zemích v Rakousku a v Německu, tak v ČSR nebyl. Jeho návštěva v roce 1936 je poměrně známá, cestou domů z OH v Berlíně zřejmě jen při této návštěvě učil džúdó (přednáška a keikó). V jednom z článků z roku 1936 je zmíněno, že Kanó pronesl, že je již v Praze potřetí. Podařilo se dohledat v tisku zmínky o jeho dvou předešlých návštěvách. Postupně se pokusím zveřejnit vše, co jsem vypátral k jednotlivým návštěvám.

V roce 1912 jel do Stockholmu na jednání a zasedání Mezinárodního olympijského výboru jakožto přezident japonského olympijského výboru, které bylo v červenci. Tam také jezdil z Čech pan Jiří Guth Jarkovský a zřejmě na jeho pozvání Džigoró Kanó dorazil do Prahy v listopadu.

Více o tom zdrojový článek z 27.8.1912 zde: http://www.kitayama-junyu.info/history/judo-v-csr-1940/19120827NL_KanoNaIOCVeStockholmu.jpg

O pobytu v Praze z 11.9.1912 článek v Národních listech.
Pan Guth jej provedl po Praze, setkali se s představiteli města a navštívil univerzitu a cvičení dívek. Kanó byl v Japonsku jedním reformátorů školství a i při této návštěvě se zajímal o pedagogiku a tělesnou výchovu.

Nejdříve pobýval v Praze a později byl pozván předsedou českého sokola panem K. Ořovským na zimní dvoudenní tůru do Krkonoš (10.-11.11.1912)
viz článek z Národních listů ze dne 25.11.1912

Rok 1920 se konaly Olympijské hry v Antverpách a po té v září Kanó s delegací vysokoškolských pedagogů zavítal také do Československa. Zajímali se o Sokolské hnutí a fungování Ministerstva školství a tělovýchovy. Byli přijati panem prezidentem Masarykem a jeden večer pronesl v Anglickém klubu pražském Kanó přednášku. Téma nevíme.
Článek v Národních listech ze dne 20.9.1920

Lidové noviny - historie juda 1935 a 1936

20. února 2018 v 11:16 | júdanša |  Zajímavost
V archivu Lidových novin jsem našel několik článků, které se přímo či nepřímo vztahují k historii Japonského Velvyslanesctví v Praze. Je tam rozhovor s Chargé d'affaires dr. Noboru Ogawou o džúdó i plánovan e návštěvě a mezistátních utkání džúdistů a atletů. Info o návštěvě Džigoró Kana (zakladatel džúdó, pedagog a reformátor japonského školství a vedoucí osoba tehdejšího japonského olympismu ).


1935 -07- 30 rozhovor s japonským
Chargé d'affaires dr. Noboru Ogawou o džúdó a džúdžucu a příjezdu japonského družstva, také další lánek o pořádání utkání v Radiopaláci a semináře pro četníky a vojáky
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:cf551f70-2349-11dd-9cb4-000d606f5dc6?page=uuid:ad498150-2295-11dd-b58e-000d606f5dc6


1935 -07- 31 příjezd japonského družstva džúdistů do Prahy
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:f3ae8af0-2349-11dd-a771-000d606f5dc6?page=uuid:ef6f2a00-233d-11dd-9772-000d606f5dc6


1936 - 09-08 - stručná pozvánka na přednášku zakladatele džúdó J.Kana v Praze

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b89d6ee0-36c7-11dd-a7f9-000d606f5dc6?page=uuid:007e29f0-32c4-11dd-a242-000d606f5dc6


1936 - 09-10 - článek o zakladeli džúdó a jeho zitřejší přednášce v Praze v Orientálním ústavu

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:fcf417b0-36c7-11dd-84ef-000d606f5dc6?page=uuid:00dfd1f0-32c4-11dd-86c2-000d606f5dc6


1936 - 09-12 - o proběhlé přednášce Kana v Praze, ukázka s Cígnerem - Kano pry zmiňuje, že je v Praze již potřetí

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:9e8bae20-36ce-11dd-8025-000d606f5dc6?page=uuid:620aeb10-3317-11dd-93bc-000d606f5dc6


Lidové noviny - články o 1.ME v jiujitsu v Dráždanech v roce 1934

20. února 2018 v 8:25 | júdanša
Ahoj, našel jsme v dobových Lidových novinach informace o 1.ME v jiujitsu v Dráždanech.
Z 30.11.1934 o účasti na ME - řeší, ze Dobo je Maďar a zřejme nebude moci za Československo nastoupit:
Z 02.12.1934 - Další zpráva je tady - ze Dobó zřejme dělá v Dráždanech trenéra Cígnerovi
Z 03.12.1934 zpráva o zápasech Cígnera a Dobóa, oba se dostali do semifinale
Z 04.12.1934 o výsledcích - Cígner 3., Dobo 3.

Novoroční projev prezidenta Kódókanu pana Uemury

16. února 2018 v 13:45 | júdanša |  Kódókan
Zde je obsah letošního novoročního projevu prezidenta Kódókanu pana Uemury


Year Beginning Impressions

Kodokan President Haruki UEMURA
Kodokan President Haruki UEMURA
 I would like to wish you a Happy New Year, with the coming of 2018.
 Last year, various tournaments and seminars for all age groups from boys and girls to high Dan holders were held domestically and abroad and drew much excitement. I watched the World Judo Championships in Budapest and the World Junior Judo Championships in Zagreb and enjoyed impressive matches in which athletes were gripping each other well and showed their offensive and defensive techniques. However, still there were some players who disregarded Riai (a principle of using correct, sufficient motion to perform each technique properly with maximum efficiency. This includes the concept of Kuzushi, Tsukuri and Kake as well as the sense of right timing and distance) and repeated false attacks. It made me think that I needed to provide guidance about the way of daily practice that included both offensive and defensive techniques and would lead to a better understanding of Riai. Under these circumstances, the performance of Japanese players were excellent. They attracted spectators with their courteous behavior and their playing style aiming at Ippon.
 The IJF Kata World Championships were held in Sardegna, Italy. The Japanese delegation won four gold medals in five Kata categories, and also won a silver medal in Kime-no-Kata. However, delegations from each country have raised their level much higher than the first Kata World Championships. The Japan team could not show overwhelming superiority and won by a narrow margin in some Kata categories. The Championships have become a global battle and are no longer a competition for limited countries. After the Championships, Kodokan experts conducted seminars on Koshiki-no-Kata and Itsutsu-no-Kata for the first time for this event, and trainees from each country participated with enthusiasm and showed their high-level skills that seemed to be developed through daily practice. I admired their attitude to understand the essence and to study real thing.
 Concerning our important mission to diffuse and promote Judo domestically and abroad, we conducted various seminars abroad (Germany, U.S.A., Australia and Hong Kong) and dispatched experts to the IJF Judo Academy, while in Japan we conducted Kodokan International Judo Seminar and Kodokan Youth Judo Educational Camp for various trainees including young people and high Dan holders from many countries. Furthermore, the Kodokan dispatched instructors to conduct the seminars and grading examinations in ASEAN countries as a part of a joint project "JAPAN-ASEAN JITA-KYOEI PROJECT". It was started in November 2016 and has been co-organized by the Kodokan and Japan Foundation Asia Center. We are consulting with some Judo Federations about the establishment of Kodokan committee (organization to intermediate the application for Kodokan Dan grade) in each country. Moreover, we dispatched two instructors to Brunei that was the only ASEAN country without any Judo organization. Their Judo demonstration and Judo experience session got a favorable reception. These activities led to the establishment of the Brunei Judo Federation. Here at the Kodokan, we conducted International Judo Seminar for the instructors of ASEAN countries. 18 instructors from 9 countries participated in the program and studied diligently various things including Judo history, philosophy, coaching methods and Kata, and they made significant progress. This year again, we have many plans of the seminars and events for JAPAN-ASEAN JITA-KYOEI PROJECT that will continue until 2020, and we hope this will lead to the diffusion and promotion of Judo in ASEAN countries. Besides these, we would like to conduct Kodokan Seminars to answer requests from some countries of Europe, North America and South America, and we will choose the best timing and content to make them effective.
 Domestically, we have been conducting Kodokan seminars to provide guidance on Kata, basics and refereeing method, and also Kodokan Youth Cultivation Training Seminar that is co-sponsored by Token Corporation. We believe that these seminars contribute a lot to diffuse correct Judo and to activate Judo in each region, so we will further enhance them this year.
 Concerning the list of Judo techniques that was a pending matter, we reviewed each technique in the context of Riai and organized a list of 100 techniques that includes Nage-waza and Katame-waza, and then IJF adopted it immediately. Also we are going to complete two ongoing projects, a glossary for Judo terms and a guide of self-defense method for children, by the summer. Furthermore, IJF requested us to organize a Kata for beginner children because Judo was introduced to elementary school curriculums in some countries. We will immediately start organizing the Kata that will consist of low-impact Nage-waza and following Osaekomi-waza.
 IJF revised refereeing rules in January 2017, and then the executive committee reviewed the rules after the World Judo Championships in Budapest. In recent circumstances where the evaluation of Ippon was not stable, I explained about the essence of Ippon in Nage-waza and obtained consent from many members. This led to adopt Japanese words Ikioi and Hazumi that were used in the definition of Ippon in the Kodokan. Needless to say, the appeal of Nage-waza is in the skillfulness and dynamism that accord to Riai. I am very glad that Ikioi and Hazumi that are used in the original definition as the principle of Nage-waza were understood by people around the world. Refereeing rules have changed with the times, nevertheless, Judo rules fundamentally maintain the spirit of martial arts. Although it is important to make rules simple so that spectators can easily understand, we should not change Judo to lose its charm and the original form. We will keep making efforts to theoretically and intelligibly convey principles of various definitions--techniques (Nage-waza, Katame-waza, Kaeshi-waza, etc.), positions (standing or ground), evaluation of scores (Ippon, Waza-ari, etc.) and giving penalties for behaviors against the Judo spirit. It will lead to protect the right way and spirit of refereeing.
 Here at the start of the year, we will go back to the original point of Kodokan Judo started by Kano Jirogo Shihan and will make a persistent effort to promote "Judo as education" and "Judo for human development" together with the development of "Judo for competitions". We are going to put Seiryoku-zenyo and Jita-kyoei into practice and communicate the spirit and essence of Kodokan Judo both domestically and internationally, so that we can carry on the tradition of Kodokan Judo developed by ancestors and can continue into the future.
 I would like to ask for your guidance, support and continued cooperation. Lastly, I wish that this year will also be a good year for you all.

Seminář judo kata učitelů z Kódókanu v Berlíně

16. února 2018 v 13:37 | júdanša |  Kódókan
V Berlíně koncem června se bude konat seminář džúdó kata od učitelů z Kódókanu. Běli by být k dispozici 3 učitelé z Kódókanu a mělo by se probírat Nage-no-kata, Kime-no-kata, Kódókan gošindžucu a Kime-no-kata.

Více info na odkazu níže

https://www.njv.de/judo-erleben/kata/termine/calendar/2018/06/28/event/tx_cal_phpicalendar/kodokan-judo-kata-seminar-berlin/?no_cache=1&cHash=90110eefe07deca6caa68e4cbae295d7
----------------------
Vorabinformation
Vom 28. Juni 2018 (Donnerstag)
bis zum 01. Juli 2018 (Sonntag)
wird im Sportforum Hohenschönhausen,
Weißenseer Weg 51-53, 13053 Berlin
wieder das
"Kodokan Judo Kata Seminar in Berlin"
mit 3 Experten vom Kodokan stattfinden.
Nage-no-Kata, Kime-no-Kata,
Kodokan Goshinjutsu und Koshiki-no-Kata
sind für diesen Lehrgang geplant.
Die Ausschreibung folgt.
Anmeldungen sind dann wieder an Knut Feyerabend unter
der E-Mail-Adresse: knut.feyerabend@mailbox.org zu
senden.
Mit freundlichen Grüßen,
Astrid Machulik
Prüfungsreferentin JVB e.V
----------------------------

2017 Kodokan Summer Course I – “Kata, Lecture and Others”

15. ledna 2018 v 9:20 | júdanša
V čísle 31 Kano Society Bulletin vyšel moc pěkný článek o kurzu kata v Kódókanu.
Velmi stručně je tam uvedeny body z výuky k jednotlivým kata, která zaujaly autora Martina Savage z Británie.

Osobně mě zaujalo několik poznámek v textu mimo bodů ke Nagenokata a Gošindžucu:
K Nagenokata
"The importance of tsurite [collar hand] was emphasised, and how it was more important than hikite [sleeve hand] by showing that with certain throws it was possible to throw with tsurite alone but not with just hikite."

K Katamenokata
"Specifically, the IJF want to prescribe and standardise Tori's responses to Uke's escape attempts (to make judging organised kata competitions easier), whereas the Kodokan are content with any response that is logical and in accordance with the principles of judo (so that it is more useful in everyday training)."

Obsah přednášky "Let's Improve Judo More"
• The concept of Shu-Ha-Ri [Protect-Break-Separate] as the stages of learning to mastery.
Education as being the essence of judo.
• How the purpose of judo is the formation of human character.

A názor pana učitele Samešima k pravidlům soutěží:
Significant time was also spent discussing shiai [contest] rules - including an explanation of some of the ways in which Kodokan rules differ from the IJF's. Sameshima sensei also made a particularly insightful point, which would resonate with most traditionally orientated judoka [judo practitioners] - "Kodokan rules are designed for the competitors, IJF rules are designed for the audience".

Celý text je k přečtení zde:
2017 Kodokan Summer Course I - "Kata, Lecture and Others" Martin Savage (author) & Llŷ r Jones (editor)

Kam dál